Rozpoznajte bremená, ktoré vás spomaľujú

6:17

Rozpoznajte bremená, ktoré vás spomaľujú

0 Views0 Comments

Pastor Tim dáva niekoľko praktických príkladov, ako rozpoznať veci vo vašom živote, ktoré nie sú nevyhnutne zlé, ale mali by byť nahradené niečím, čo je lepšie a dokonalejšie.

Dobrá správa o Ježišovi Kristovi

10:10

Dobrá správa o Ježišovi Kristovi

0 Views0 Comments

Ako môže byť odsúdený hriešnik privedený do správneho vzťahu s Bohom? Je iba jeden spôsob, a to cez život a smrť Ježiša Krista. Toto je dobrá správa, ktorú hriešne ľudstvo potrebuje.

Boh odhaľuje tvoj hriech, aby ťa zachránil

8:13

Boh odhaľuje tvoj hriech, aby ťa zachránil

0 Views0 Comments

Bolí to, prísť ku svetlu a byť odhalený? Áno, je to bolestivé, je tam žiaľ, sú tam slzy, obraz o sebe samom je zruinovaný. To svetlo zbúra tvoje predstavy o tom kým si.

Veríš v toho pravého Krista?

6:04

Veríš v toho pravého Krista?

0 Views0 Comments

Zapierať doktrínu alebo pozmeniť niečo na diele alebo osobe Ježiša Krista, to je útok na Krista a zapretie pravého Krista Biblie.

Pravá viera túži po niečom lepšom

4:26

Pravá viera túži po niečom lepšom

0 Views0 Comments

Ak máš túžbu po jednej veci, to znamená, že si nespokojný s inou vecou. Pokiaľ ide o kresťanov, oni túžia po Kristovi, a preto sú nespokojní so svetom a hriechom.

Tvoje jediné útočište je v Kristovi

4:48

Tvoje jediné útočište je v Kristovi

0 Views0 Comments

Pri evanjelizácii buďte obozretní a istí v tom, že hriešnika upriamite jedine na Ježiša Krista, nie na žiadne iné miesto. Namierte ich ku Kristovi hneď, nie, aby sa najprv...

Zaplavuj svoju myseľ premýšľaním o Kristovi

11:30

Zaplavuj svoju myseľ premýšľaním o Kristovi

0 Views0 Comments

Ak zanedbávate Písmo, potom nemáte ospravedlnenie. Musíme sa s Božím slovom modliť. Veľakrát nič nedostávame, pretože sa nemodlíme. Pamätáte: "(nič) nemáte, lebo neprosíte".

Božie neobmedzené zdroje pre veriaceho posvätenie

5:28

Božie neobmedzené zdroje pre veriaceho posvätenie

0 Views0 Comments

Veriaci, modli sa k Pánovi: "Daj mi milosť kráčať dnes bez vedomého hriechu." Prečo by sme sa mali takto s dôverou modliť. Pretože Božie nevyčerpateľné prostriedky pre posväcovanie sa veriaceho...

Pravda o Rímskokatolíckej cirkvi

Pravda o Rímskokatolíckej cirkvi

0 Views0 Comments

Ak verím v Kristovo dokonané dielo, v obeť vykonanú raz a na vždy, a že toto ma ospravodlivuje v Božích očiach, potom očistec nemá žiadne miesto. Katolícke učenie...

Bude ťa to stáť všetko

11:04

Bude ťa to stáť všetko

198 Views0 Comments

Budeš musieť byť ochotný znášať prenasledovanie pre Krista a poviem ti, že prídu. Môžu ťa dokonca stáť aj život.

5 bodov kalvinizmu vysvetlených pomocou Písma

5 bodov kalvinizmu vysvetlených pomocou Písma

0 Views0 Comments

Pastor Dave Chanski stručne vysvetľuje učenie Písma známe ako 5 bodov kalvinizmu, ktoré vyzdvihuje absolútnu Božiu zvrchovanosť v spasení človeka.

Ako mám používať kázne na internete?

Ako mám používať kázne na internete?

82 Views0 Comments

Hoci internetové kázne môžu byť veľmi nápomocné, nie sú adekvátnou náhradou zhromaždení Božieho ľudu.

Život prebieha v miestnom cirkevnom zbore

Život prebieha v miestnom cirkevnom zbore

113 Views0 Comments

Ako veriaci sme volaní zhromažďovať sa ako telo a používať naše dary na vzájomné budovanie sa v láske.

Pozor – nezahrávajte sa so smilstvom

Pozor – nezahrávajte sa so smilstvom

290 Views0 Comments

Výňatok o vyhýbaní sa smilstvu a všetkému, čo prekáža spoločenstvu s Bohom

Kráčanie v neustálom spojení s Bohom

Kráčanie v neustálom spojení s Bohom

165 Views0 Comments

Prečo sa prichádzame k Bohu v určité časti dňa? Pre obnovenie mysle v kráčaní v moci a prítomnosti Boha po celý deň.

Čo je spasenie?

Čo je spasenie?

153 Views0 Comments

Počas dvoch minút Paul Washer povie, čo je to pokánie a čo je to spasenie...

Čo je viera?

Čo je viera?

126 Views0 Comments

Nie ste zachranení pocitom, ste zachránení vierou, iba vierou. Takže ak sa chcete dostať do neba, radšej uverte a verte.

Čo sa stane s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium?

Čo sa stane s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium?

268 Views0 Comments

David Platt pri prechádzaní prvých 3 kapitol listu Rimanom hovorí o prirodzenom stave každého človeka pred Bohom...

Nenávidí Boh hriešnikov?

Nenávidí Boh hriešnikov?

400 Views0 Comments

V cirkvi sa udomácnilo "porekadlo", že Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešnika.

Čo to znamená byť kresťanom?

Čo to znamená byť kresťanom?

582 Views0 Comments

Kresťan je človek, ktorý vidí, že vo svojom hriechu sa nemôže stretnúť so Všemohúcim Bohom.