Zaplavuj svoju myseľ premýšľaním o Kristovi

Kategórie: Výňatky (E), Video

Ak zanedbávate Písmo, potom nemáte ospravedlnenie. Musíme sa s Božím slovom modliť. Veľakrát nič nedostávame, pretože sa nemodlíme. Pamätáte: “(nič) nemáte, lebo neprosíte”. Modli sa o nové zjavenie Ježiša Krista tak ako Ho vidíme v Písme.