Život prebieha v miestnom cirkevnom zbore

Ako veriaci sme volaní zhromažďovať sa ako telo a používať naše dary na vzájomné budovanie sa v láske. Židom 10:24-25 hovorí, “Pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom, neopúšťajúc svojho shromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.”