Čo to znamená byť kresťanom?

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma:

Nevesta a ženích majú túžbu. Milujú ľudí, ktorí prišli na ich svatbu. A vedia, že mnohí z nich sú ľudia, ktorí s nimi nechodia do zboru. Sú to ľudia z ich rodín, ľudia z práce alebo spolužiaci. A tak chceli, aby na ich svadbe znelo evanjelium. A evanjelium je jednoducho dobrá správa. Je to tá najlepšia správa.

A z času na čas, keď v našom zbore vstupuje do manželstva nejaký pár, rád premýšľam o tom, kto je to kresťan. Eddie a Carol sú kresťania. A tak som myslel, že by sme sa mohli na chvíľu zamyslieť… Kto je to kresťan? Čo to znamená – kresťan? Pretože všetci vieme, ako voľne sa toto slovo dnes prehadzuje sem a tam. Nie je to tak? Keď zapnete televízor, nájdete všetkých možných ľudí, ktorí tvrdia, že sú kresťania. Rôzni kňazi sú zapojení do množstva škandálov, no tvrdia, že sú kresťania. Po tomto svete pobehujú ľudia po všetkými možnými vlajkami a tvrdia, že sú kresťania. No jedinou autoritou v definícii kresťana je sám Kristus. Myslím, že na tom sa všetci zhodneme. A viete o tom, že Ježiš povedal jednu zaujímavú vec? Že nie každý, kto tvrdí, že je kresťan, ním aj skutočne je. Takže kto je to? Kto je kresťan?

Eddie a Carol… Viete čo? Keby ste sa ich spýtali, “Je toto dôležitý deň?”, povedali by, “Áno, toto je veľmi dôležitý deň v našich životoch.” Ale keby ste sa ich opýtali, čo je dôležitejšie, či mať svadbu alebo byť kresťanom, úplne jednoznačne, by vám povedali, že byť kresťanom, byť nasledovníkom Krista. A to je presne tá kľúčová vec v tom, kto je skutočný kresťan, a prečo by to povedali. Tento deň je pre nich špeciálny. No špeciálnejší deň je ten, keď niekto nájde Pána.

Kto je to kresťan? Kto ním je? Poviem vám to takto. Kresťan je jediný človek na tomto svete, ktorý je pripravený na to, čo prichádza. Vec sa má totiž takto. Dovoľte mi povedať, s kým má kresťanstvo do činenia. Má do činenia s Bohom. Má mnoho čo do činenia so smrťou. Má mnoho čo do činenia s hriechom. Tu je jedna vec, ktorej všetci rozumieme. My umierame. My umierame nie preto, lebo by to tak bolo od začiatku naplánované. Boh nestvoril človeka, aby zomrel. Smrť je odplatou za hriech (Rim 6:23). Smrť prišla na človeka, pretože človek zhrešil. Toto nie je normálne. Smrť nie je normálna. A tu je realita. Boh existuje. On nás stvoril. My všetci zomrieme. A dôvod, pre ktorý všetci zomrieme, je to, že sme proti tomuto Bohu zhrešili. Táto kliatba a táto smrť sú dôsledkom nášho hriechu voči Bohu, a hriechu našich prvých rodičov voči Nemu. A viete, čo náš Písmo učí? Písmo nás učí, že prichádza deň súdu. A viete, čo je veľmi zaujímavé? Je to volanie po prebudení. Existuje Boh. Vy a ja zomrieme. Musíme sa postaviť pred Ním v deň súdu. Toto je realita.

A je to ťažké na svadbe, keď sa chceme radovať, a zdá sa byť vhodnejšie, keby tu stál otec nevesty a všetkých zabával. Ak máme o tomto hovoriť… Ak máme hovoriť o skutočnom kresťanstve, musíme sa pozrieť na to, čo to znamená. A to je to, čo tento pár chce. Chcú, aby tu znelo evanjelium. A dobrá správa, ktorá je nám zjavená, je, že existuje spôsob, ako sa stretnúť s Bohom a byť na to pripravený. A je tu jedna veľmi zaujímavá vec… Väčšina mužov na to nebude pripravených. Väčšina žien na to nebude pripravených. A viem to priamo zo slov, ktoré vyslovil sám Ježiš.

Počúvajte tieto slová. Ježiš… Boh prichádza na túto zem v tele, vtelený Boh. Boh prišiel a prebýval na tejto zemi ako človek. Prišiel ako samotné vyžarovanie Božej slávy. Vkročil do tohto sveta v podobe človeka. V podobnosti hriešneho tela. Prišiel a býval medzi nami. A prišiel, aby nám povedal o jedinej ceste nádeje. A keď prišiel medzi nás, povedal nám toto… Povedal, “Vojdite tesnou bránou.” Inými slovami, tento čas, ktorý máte v tomto živote, tento čas, kedy je vám daný život a dych… je skúšobná doba. A v tomto čase nás vyzýva vojsť. Existuje miesto, do ktorého musíte vojsť. Nie je to fyzické miesto. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ale On hovorí, “Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia.” Pre tých, ktorí nevchádzajú tesnou bránou, si prichádza zahynutie. Tých, ktorí vchádzajú širokou a jednoduchou bránou, je mnoho. A vedie to k ich zahynutiu. A Ježiš hovorí toto, “Lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.”

To je šokujúce, pretože som si to nevymyslel. Ježiš to povedal. Ježiš povedal “málo”. A vec sa má takto. My všetci musíme zomrieť a Písmo hovorí, že potom bude súd. Toto je reálne. Môžete byť ateisti a snažiť sa presvedčiť samých seba, že to nie je reálne. Ale prichádza to. Všetkým ľuďom je uložené raz zomrieť, a potom súd (Židom 9:27). Môže tu byť svadobný deň. Tento pár môže časom mať deti. Ale viete čo? Ich deň je uložený. A potom, hovorí Písmo, súd.

A čom je vlastne tento súd? Písmo hovorí, že sa všetci musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou (2Kor 5:10). Apoštol Ján sa pozrel a povedal, “Videl som veľkých i malých.” Boli zhromaždení. Všetci sú tam. Všetci sa musíme ukázať pred súdnou stolicou Kristovou a otvoria sa knihy a ľudia budú podľa nich súdení. A hovorím vám, kresťania, skutoční kresťania, ako títo dvaja, kresťania sú jediní omilostení ľudia v tomto svete, ktorí keď sa postavia pred Boha v súdny deň, nebudú zničení. Tak výnimočné je byť kresťanom. Tak dôležité.

Táto cesta tu však je. Existuje niečo také ako skutočné kresťanstvo. Musíme sa postaviť pred Boha. A tu je to, čo sa udeje. Otvoria sa knihy. A čo je v tej knihe? Váš život. Celý. Celý váš život. A tu je ten problém. A sa v tej knihe nájde akýkoľvek hriech… každý hriech je spáchaný proti Bohu a Boh je rozhnevaný na tento hriech. Každý hriech je proti Nemu. Berie ho osobne. A On je dokonale čistý. A pravda je tá, že je i spravodlivý. A náš hriech bude potrestaný v plnej miere. Potrestaný v plnej miere. Počúvajte, keď sa postavíme pred Bohom, tak kresťan je ten, ktorému sa povedie dobre. To je to, čo znamená byť kresťanom. Kresťan je človek, ktorý v súdny deň zistí, že existuje cesta úniku. Naše hriechy nie sú žiadna malá záležitosť. Boh ustanovil zákon. My sme ho porušili.

Človek vo svojej prirodzenosti… veď to všetci poznáte. Malé dieťa sa narodí. Čo musíte robiť? Musíte toto dieťa učiť robiť zle? Nie, nemusíte ho učiť robiť zle. Prichádzajú na svet lakomé. Prichádzajú na svet sebecké. Prichádzajú na svet s túžbou byť sa navzájom. Prichádzajú na svet klamúce. Musíte ich práve učiť, aby si na seba obliekli aspoň nejaké zdanie morálnosti. Sme riadne náchylní k hriechu. Ak sa v ten deň postavíme pred Bohom v našom hriechu, máme veľký problém. A tú je tá nádhera toho, čo to znamená byť kresťanom… V ten deň súdu je tá veľká otázka, “Ako môže Boh prijať hriešnikov?” Viete, čo je pravda o kresťanoch? Vôbec sa v skutočnosti hriechu nelíšia od druhých. Majú hriech úplne rovnako ako všetci ostatní. V ich živote je hriech. Ako môže hriešnik prísť pred svätého Boha a zistiť, že Boh ho za tento hriech nepotrestá? Ako? Spievali sme o tom. Boh potrestá hriech. Uvedomujete si svoj vlastný hriech? Tento hriech musí byť potrestaný. Hriech je veľká vec. Je to zločin. Je to nepredstaviteľné zlo. My máme tendenciu o hriechu zmýšľať ako malom, ale to je len kvôli našej slepote. Hriech je zlý.

A ak premýšľame nad tým, kto je to kresťan, čo charakterizuje kresťana, čo je tak zvláštne na kresťanovi, je to tá skutočnosť, že keď kresťan príde pred Boha, tak napriek tomu, že hrešil rovnako ako my ostatní, Boh sa na neho pozrie a privíta ho vo svojom kráľovstve. Privíta ho v radosti jeho Pána. Kresťan bude plne vítaný. Ako je to možné? Pretože Boh uvrhol svoj všemocný hnev miesto neho na svojho Syna. Boh na Ňom potrestal hriech s každým kúskom hnevu a pomsty… s každým kúskom prchlivosti, so všetkou intenzitou, ktorú zasluhoval tento kresťan, úplne všetkou. A Boh takto bude drviť.

Chápete, že toto je reálne? Toto prichádza. Toto je niečo, pred čím nemôžeme uniknúť. Nie ste dostatočne rýchli, aby ste tomuto unikli. Boh vás dostihne. Budete tam stáť pred Ním. Knihy jednotlivých životov sa otvoria a aká je jediná skutočná nádej? Jediná skutočná nádej je kresťanova nádej. To je to, čo robí kresťana kresťanom. Počúvajte, títo dvaja ľudia sa nestali len náboženskí. To nie je to, čo robí kresťana kresťanom. Nie je to tak, že zrazu sú nábožní. Alebo “aha, oni teraz chodia do cirkvi”. To nie je ono.

Čo robí kresťana kresťanom? Čo je tak zvláštne na tom byť kresťanom má všetko do činenia s hriechom. Všetko. Má to všetko do činenia s tým, že jeho hriech je odpustený. A vy poviete, “ako sa to udeje?” Ako sa môže udiať niečo také, že Boh pozrie na hriešnika a skutočne ho považuje za dokonalého a spravodlivého a nevinného a nepoškvrneného a svätého? Ako je to možné, keď je tento kresťan rovnako hriešny ako všetci ostatní? Pretože Boh poskytol cestu. Boh daroval Zástupcu. To je to, čo kresťan má. Kresťania sú ľudia, ktorí majú Zástupcu. Človek, ktorý toto má… ohnivá guľa Božieho hnevu sa na neho rútila ako nákladný vlak, ale Kristus sa pred ňu postavil a zasiahla Jeho. Vyliala Jeho dušu. Rozliala Jeho kosti ako vodu. Dopadla drtivo na Jeho hlavu. Spievali sme, “ranený, zbitý od Boha a strápený.” O čom sme to spievali? Boh zdrvil svojho Syna. Zahnal sa so všemocnou pomstou, ktorú sme si všetci zaslúžili. A keď toto kladivo padlo, padlo na Krista.

A preto nestačí len povedať, “No dobre, a nezomrel Ježiš za všetkých?” Počúvajte, to, na čom bude v ten deň záležať, je či ste dôverovali len v Ježiša Krista a to, čo vykonal na tom kríži… či ste v Neho verili, že to vykonal za vás. A počúvajte dobre – ak budete naďalej pokračovať v hriechu, a budete hrať túto malú náboženskú hru, tak to nestačí, to nie je to, čím sa títo dvaja stali. Kresťana robí kresťanom to, že v zúfalstve uvidel, že nie je pripravený stretnúť sa s týmto všemocným Bohom v hriechu, že nie je pripravený ísť pred Neho vediac o veciach, ktoré vykonal. Ktoré vykonal! Toto je reálne! Som hriešnik! Vykonal som veci, za ktoré by ma mal Boh uvrhnúť do najhlbšieho pekla!

Čo budete robiť v ten deň? Budete to celý život odsúvať a zahrávať sa? Máte jedinú skúšobnú dobu a tá je práve teraz. A poviem vám, smrť zastihne väčšinu ľudí nepripravených. Väčšina ľudí si myslí, “Zajtra sa o to postarám.”, a dnešok je pritom ich posledný deň.

Ježiš Kristus prišiel na tento svet a dodržal zákon, ktorý sme my neschopní dodržať, a On poslúchal svojho Otca, a tam na tom kríži trpel. Trpel ako baránok. Bol tichý. Väčšinu tých troch hodín, okrem Jeho zvolania, keď Ho Boh opustil. Ale bol potichu. Trpel ako baránok. A Boh Ho drvil, aby sme my mohli byť slobodní.

A Ježiš povedal, “Málo je tých, ktorí ju (úzku bránu) nachádzajú.” Málo. Viete prečo je málo tých, ktorí ju nachádzajú? Lebo väčšina ľudí si myslí “Som dosť dobrý človek.” A pritom nie ste dosť dobrý človek. Nie ste. Ak vás Boh v ten deň nájde vo vašich hriechoch, Ale keď tam prídete… …ó, Biblia nám hovorí, že kresťan v ten deň bude žiariť vyžarovaním spravodlivosti. Ako sa niečo také môže stať? Pretože bude oblečený do Kristovej spravodlivosti. Nemôžete to teraz dokonale vidieť v ich životoch. Nemôžete to vidieť očami, ale títo dvaja ľudia sú oblečení do Kristovej spravodlivosti, takže keď sa postavia pred Bohom… apoštol Pavol hovorí, “Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je ten, ktorý ospravedlňuje.” Boli vyhlásení za nevinných v Božej súdnej sieni. Kto na nich môže niečo nažalovať? Ježiš Kristus zomrel miesto nich, vytrpel ich trest, vzal na seba ich Boží hnev, vypil ich kalich pekla do poslednej kvapky, takže keď sa tam postavia, bude im plne odpustené. To je to, čo znamená byť kresťanom.

Nezahrávajte sa s významom toho slova. Sú to len tí, ktorí spočinuli v Kristovi vierou a preniesli na Neho všetku váhu svojej dôvery. A vy možno poviete, “Ale ako to mám urobiť?” “Čo to znamená?” Znamená to toto: Ako pokorený hriešnik prídete pred Boha a naliehavo ho prosíte, aby vás spasil na základe zásluh Ježiša Krista, odvrátite sa od svojej vzbury voči Bohu a kapitulujete, a prosíte Ho, voláte na Neho, aby Kristove zásluhy, Kristova vyliata krv zmyla všetok váš hriech. Niet lepšej správy. Toto je lepšia správa ako svadba. Veru je!

Ja musím zomrieť. Vy musíte zomrieť. A potom – súd. A tá najlepšia správa na tomto svete je tá, že nás Boh nevyhladil, ako sme si zaslúžili a že nás nenechal bez nádeje. Daroval nám život. Ale pamätajte, len na skúšobnú dobu. Daroval nám tento krátky čas, aby sme priľnuli ku Kristovi, aby sme k Nemu šli ako vinní hriešnici a dôverovali Mu pre našu spásu. Toto je dobrá správa! Musíte však počuť tú zlú, aby ste si uvedomili, aká dobrá je tá dobrá. Je skutočne dobrá! Amen!

Všetci celkom určite vieme, čo je tieň. Je tieň reálny? Je reálny, je to tieň. Tieň je reálny… ale tieň nie je to isté ako osoba. V osobe je realita, ktorá sa líši od reality tieňa… a ja som si istý, že tých 25 rokov predtým, ako som sa stal kresťanom, som nemal ani potuchy o tom, čo je manželstvo… Len som… viete, je to zvyk. Ale nie je to len to. Je to tieň. Viete, toto je ďalšia vec, čo robí kresťana kresťanom. Kresťanov čaká iný svadobný deň, okrem tohto. A to manželstvo bude trvať naveky. Toto je tieň tej svadby. Je reálny. Bude dostatočne reálny v živote tohto páru. Tieň je reálny. Ale objekt, ktorý tento tieň vrhá, je to jedinou pravou podstatou. Je to tá najreálnejšia vec. A tento svadobný deň prichádza. Deň svadby Baránka. A manželstvo tu na svete, medzi Eddiem a Carol, bolo ustanovené Bohom, so špecifickým zámerom – nie ako kultúrna zvyklosť, ale ako obraz toho, ako si Kristus vezme svoju Nevestu.

A tak ten súdny deň, o ktorom som vám hovoril… keď budú bezbožní vyhnaní z Božej prítomnosti naveky… teda minimálne z Jeho láskavej prítomnosti milosrdenstva a milosti… potom začne oslava.

Keď bude všetko poškvrnené odstránené, Kristus si vezme svoju Nevestu a bude oslava, na ktorú vy a ja nikdy nezabudneme, ak tam budeme. Toto je tieň tejto svadby, a to je to, čo by ste mali vidieť, keď si Eddie vezme svoju nevestu. Toto by vás malo viesť k myšlienke, “Ach, príde deň, kedy si Kristus vezme svoju Nevestu.” Vezme si svoju Cirkev za manželku. Vezme nás do svojho náručia a zahalí nás svojou láskou a bude to tak naveky. Tohto je táto svadba obrazom. A tento pár už asi hovorí, “Poďme už nato… aj keď je to len tieň, už chceme, aby to bolo.”