Tvrdé výroky Ježiša Krista

Božia milosť a tento dar Božej spravodlivosti neprichádza skrze nikoho iného ako pravého Krista, a pravý Kristus je Kristus zjavený v Písme. Je to Ten, ktorý hovorí, “Kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.” Je to Ten, ktorý hovorí, “A čo ma voláte: Pane, Pane, a nečiníte, čo hovorím?” Je to ten, ktorý povedal, “Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane.” A On hovorí, “Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! zdedí alebo vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach.” Je to práve On, ktorý povedal, že nemáte byť len poslucháčmi Slova, ale jeho činiteľmi. Je to ten, ktorý toto povedal.

On je Ten, ktorý povedal, že keď robíte hostinu, nemáte pozvať svojich bohatých priateľov, ale chudobných. On je Ten, ktorý povedal, “Vezmi svoj majetok a predaj ho, aby si mal čo dať chudobným.” Je to Ten, ktorý povedal, “To, že ste mojimi učeníkmi, sa ukáže viacerými spôsobmi, tým, ako sa správate k môjmu Slovu, a ovocím, ktoré budete niesť.

Je to Ten, ktorý opakovane hovoril, “Nasleduj ma.” A keď Ho ľudia nenasledovali, odišli preč a zahynuli.

Ježiš Kristus! Je Ten, ktorému bude oddaný všetok súd. Ježiš Kristus Písma hovoril ľuďom tvrdé veci. Ježiš povedal, “Ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako tých najnábožnejších ľudí tej doby, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva.” Je to Ten, ktorý povedal, aby sme si neukladali poklady tu, ale v nebi. On je Ten, ktorý povedal, “Blahoslavení sú chudobní duchom, blahoslavení tichí, blahoslavení žalostiaci, blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti.” Nebolo to v tomto poradí, ale predsa… On je Ten, ktorý to povedal. On je Ten, ktorý povedal, že budete robiť také skutky, že Boh bude oslávený na nebesiach. On je Ten, ktorý povedal, že sa budete modliť, budete sa postiť, budete dávať, ale nie ako pokrytci. On je Ten, ktorý povedal, “Keď sa modlíte…, keď sa postíte…” On je Ten, ktorý nás volá nasledovať Ho, aj keby to malo znamenať nenávisť k matke a otcovi. On je Ten, ktorý povedal, že ak milujete kohokoľvek viac ako Jeho, nie ste Ho hodní. On je Ten, ktorý povedal, že ak položíte ruku na pluh a obzeráte sa, nie ste Ho hodní. On je Ten, ktorý povedal, “Pamätajte na Lotovu ženu!” On hovoril ľuďom tvrdé veci.

On je Ten, ktorý povedal jednému zo svojich hlavných apoštolov, ktorý zmýšľal svetsky, “Idi za mnou, satane.” Ježiš hovoril silné slová. On je Ten, ktorý najjasnejšie hovoril o pekle a jeho realite, o plači a škrípaní zubov a vonkajšej tme, a o mnohých, ktorí si myslia, že budú v Jeho kráľovstve, ktorí budú do tej tmy vyhodení.

On je Ten, ktorý staval ľudí pred jasné rozhodnutia, že je lepšie si vylúpnuť oko, odseknúť ruku a odťať nohu, ako ísť s týmto okom, rukou a nohou do pekla. A tým nemyslel nejaké telesné seba-mrzačenie. Hovoril o duchovnej amputácii a zbavovaní sa modiel.

On je Ten, ktorý bežne ľuďom hovoril, “Choď a nehreš viac, aby sa ti nestalo niečo horšie.” On je Ten, ktorý by niekomu povedal, “Predaj všetko, čo máš a daj chudobných a poď, nasleduj Ma a budeš mať poklad v nebi.” A potom – keď Ho ľudia nenasledovali, tak im povedal, “Ale to je v pohode, tak budeš len druhotriedny kresťan.” Toto veru nepovedal! U Neho je to všetko, alebo nič. “Buď si celý môj, alebo nie si.” Je to buď totálna kapitulácia, alebo nič.

On je Ten, ktorý povedal, “Nemôžete slúžiť Bohu a slúžiť peniazom.” Toto je Kristus Biblie. S nikým nehral žiadne hry. Všetko hovoril úplne jasne.

Vždy hovoril, “Musíte si spočítať náklady.” Je to zadarmo, ale má to svoju cenu…, úplne všetko. On je Ten, ktorý povedal, “Snažte sa vojsť.” On je Ten, ktorý povedal, že túžba po Nebeskom kráľovstve je ako uchvátenie silou, násilím. On je Ten, ktorý povedal, “Snažte sa vojsť, pretože mnohí budú chcieť vojsť, ale nebudú môcť.” On je Ten, ktorý povedal, že v deň súdu, ak ste neoddali svoj život kŕmeniu a šateniu a napájaniu a službe potrebným, bude vám povedané, aby ste odstúpili a budete po Jeho ľavej ruke. On je Ten, ktorý hovoril ľuďom, aby Ho nasledovali bez ohľadu na to, čo ich to bude stáť. On je Ten, ktorý povedal, že Ho musíte milovať viac ako milujete svoj vlastný život. A ak svoj život milujete viac ako Jeho, potom Ho nie ste hodní. On je Ten, ktorý povedal, že je lepšie zomrieť, lepšie položiť svoj život, lepšie dať všetko a mať Jeho. On je Ten, ktorý hovoril podobenstvá. On je Ten, ktorý varoval. On je Ten, ktorý povedal, tu je človek, ktorý šiel a predal všetko, čo mal, aby mohol mať poklad, ktorým je Kristus. Šiel a predal všetko, aby mohol mať túto perlu veľkej hodnoty. Mať Krista. Hovoril o ľuďoch, ktorí s radosťou prijímali, ale neboli schopní vydržať utrpenie a prenasledovanie a odpadli. Varoval o tých, ktorí sa tak zapletú do starostí tohto sveta, že nebudú niesť žiadne ovocie. Varoval o tých, ktorí nenesú žiadne ovocie, že sú ako stromy zrelé na vyťatie a hodenie na oheň. Alebo konáriky viniča. Povedal, “Zostaňte vo Mne.”

Nebol, ako povedal C.S. Lewis, “Nebol to krotký lev.” Prišiel, Lev z kmeňa Júdu. A keď kráčal medzi ľuďmi, hovoril, “Učte sa odo Mňa, lebo som tichý a pokorný.” A predsa hovoril s takou smelosťou a autoritou a odvahou leva. Hovoril veci na rovinu. A toto je ten Kristus. Toto je On! Toto je On a žiadny iný nie je! Počúvajte, môžete Ho nazývať Kristom, ale ak je kýmkoľvek menším ako Ten, ktorého som práve opísal, nie je to Kristus Biblie, je to iný človek, je to výtvor vašej predstavivosti, ktorý vás nikdy nespasí.

Ach bratia! Ľudia, dámy, páni, priatelia, návštevníci. Toto je spasenie, ktoré je nad ľudský rozum. Nemá obdobu. Toto je spasenie, ktoré Ježiš ponúka, v ktorom On prichádza a odpúšťa vám hriechy. Nielen niečo z nich, ale úplne všetko.

A On vám neponúka odpustenie len vecí, ktoré ste urobili neúmyselne a neuvedomili ste si to, ako to bolo v Starej zmluve. Viete, ako to bolo, pokiaľ to nebolo niečo, čo ste urobili svojvoľne, pokiaľ to bolo niečo neúmyselné, na čo ste prišli až neskôr, bola pre to obeť zmierenia.

On však odpúšťa aj veci, ktoré urobili tým najsvojvoľnejším, úmyselným spôsobom. A On neponúka odpustenie len vecí, ktoré ste urobili v minulosti, ponúka odpustenie toho, čo urobíte zajtra a po zvyšok života. Všetko, všetok váš hriech, je napísané, “Ako je ďaleko východ od západu.” Ak dokážete zmerať, ako ďaleko je východ od západu, potom budete vedieť, ako ďaleko On vzdialil hriechy hriešnikov. Nielen niečo z nich. Toto nie je žiadny katolicizmus, kde je to len minulosť a teraz musíte všetko odčiňovať a zarábať si všetkým možným na budúcnosť. To nech si nechajú, to nie je spasenie podľa Biblie.

Ježiš Kristus ponúka úplné zmierenie. Úplné zmierenie, je to vôbec možné? Áno, je, pre všetky vaše hriechy, všetko. Ak poviete, “Čo ak som zavraždil?” Nebo pozná vrahov. “Čo ak som znásilnil, čo ak som spáchal všetky možné strašné sexuálne hriechy, čo ak som plný horkosti a žiadostivosti, čo ak som plný sexuálnej zvrátenosti a všetkej možnej nečistoty, čo ak som bol zlodej a čo ak som urobil všetky tieto strašné bezbožné veci, čo ak som znesväcoval a trhal Biblie, čo ak som nenávidel Boží ľud a vykonal som tie najskazenejšie a najodpornejšie veci?” Počúvajte, keď Ježiš Kristus opustil Nebo, prišiel, aby hľadal a spasil hriešnikov. A ak si hriešnik, On prišiel hľadať ľudí presne ako ty. Ježiš Kristus zomrel za bezbožných, ako sme predtým čítali v kapitole 5. Ak hovoríte, “to som ja, ja som bezbožný.” Nuž, práve takých prišiel zachrániť. A pozrite, ak by prišiel a povedal, “Peklo neexistuje, môžete tu zostať naveky.” To by bolo nádherné, neopísateľné, absolútne nezaslúžené, bola by to milosť a milosrdenstvo nad naše pochopenie. Ale to nie je to, čo On robí.

On prichádza a hovorí, “Odpustím ti všetky tvoje hriechy, a vezmem ťa, aby si bol so Mnou v Božom raji, A posadím ťa spolu so Mnou na trón môjho Otca, a budeš vládnuť so Mnou ako moja cirkev, moja Nevesta. Učiním ťa svojou Nevestou a vezmem si ťa a budeme spolu naveky. Staneš sa súčasťou Božej rodiny, budeš synom a dcérou Najvyššieho. On bude mojím Bohom a bude tvojím Bohom. On nás vezme do takej sláve, ale nielen to, On nás premení na svoj vlastný obraz. Toto je spasenie, ktoré On ponúka. Ale len skrze tohto jediného Človeka.