Zomrite sebe, oddajte sa Kristovi

A tak Pavol hovorí: “Prosím vás teda, bratia.” Tu je apoštol! Jeden z tej veľkej dvanástky, väčším sa už len ťažko môže niekto stať. A on hovorí: bratia, počúvajte ma. A potom vidíme, čo im hovorí: “Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu.”

Pavol ide týmto ľuďom povedať, aby odovzdali svoje životy. A tak ich potrebuje motivovať. Ak by som ja mal niekomu povedať: “Pozri, musíš odovzdať svoj život”, tak by sa asi spýtal “Prečo?” A Pavol tu hovorí: “Pre rôzne milosrdenstvo Božie.” Kvôli Božím milosrdenstvám, ktoré vám boli dané v Ježišovi Kristovi, odovzdajte svoje životy. Vy poviete, ale aké sú tieto milosrdenstvá? Predovšetkým, je tam plurál. Mnohostranné milosti Božie. Myslím to tak, že je úplne jedno, ako sa na to pozriete, vždy dostanete väčší a lepší obraz. Pozriete sa na Božie milosrdenstvá z jednej strany a myslíte si, že sú jednorozmerné ako väčšina vecí v našom živote. No potom tú vec obídete a objavíte niečo úplne nové. A potom sa pozriete z jednej alebo druhej strany, zospodu zhora, nahor alebo nadol, a pokúšate sa uchopiť a pochopiť nádheru tohto milosrdenstva, ktoré vám bolo dané. A vy poviete: “Aké milosrdenstvo!” Prejdite si prvých 11 kapitol tohto listu Rimanom a objavíte, aké milosrdenstvo. Skutočnosť, že sme boli všetci stratení a zaslúžili sme si odsúdenie. To, že sme sa sami nemohli spasiť našimi skutkami a ani sme dokonca nechceli. Tá skutočnosť, že Boh poslal svojho jednorodeného, vzácneho, svätého Syna, aby zomrel na kríži nesúc náš hriech, odsúdený pod naším súdom. A keď zomrel, svojou smrťou zaplatil cenu, a potom ako zaplatil, vstal z mŕtvych a o štyridsať dní neskôr bol vyvýšený do Nebeského kráľovstva. Posadil sa po pravej ruke Veličenstva na výsostiach, a posadil sa tam ako Boží človek pre vás. A žije naveky, aby sa prihováral za vás.

Takže – potrebujete ešte nejakú motiváciu? Pretože ak áno, ste stratení. Ak potrebujete, aby som vám povedal, že ak budete slúžiť Bohu, dostanete Mercedes, ste stratení. Ak potrebujete, aby som vám povedal, že ak budete slúžiť Bohu, On uzdraví vaše telo a vyrieši všetky vaše problémy – ak toto potrebujete, ste stratení. Ak Ježiš nestačí na to, aby vás motivoval k zbožnému životu, nepoznáte Ježiša. Takže to povieme jednoducho: Kristus a len Kristus – nikto iný. Nepotrebujem nič iné, moja duša je v poriadku.

Chcem, aby moji synovia dali svoje životy Bohu k dispozícii. “Tu som, Pane, hovor k svojmu sluhovi. Čo odo mňa chceš?” To je všetko. To je to jediné, na čom skutočne záleží. A drahý priateľu, keď budeš na smrteľnej posteli, a tam sa raz ocitneš, keď budeš na smrteľnej posteli, jediná vec, ktorá ti pôjde mysľou, bude “dal/a som svoj život Jemu k dispozícii?” No rád by som ti niečo práve teraz povedal. Ak by som šiel do Etiópie a založil tam 500 zborov za 3 roky, ale Boh mi povedal, aby som pracoval ako upratovač/ka v malom meste na stredozápade, tak celé to zakladanie zborov by bola moja neposlušnosť. Nie je to o robení veľkých vecí, ale o poslušnosti Bohu. O tom, že Mu dám život k dispozícii. A to je všetko. Nie je to jednoduché?

Jeden chlapík raz prišiel do mojej kancelárie a povedal “Vieš, kresťanský život je veľmi, veľmi komplikovaný.” A ja som povedal “Nie, nie je.” On povedal “Áno, je” a ja “Nie, nie je” a ja som vyhral, pretože som bol pastor. Mohol som mu dať aj na zadok. Povedal som “Nie, nie je komplikovaný”, no on povedal “ale je tak plný rozhodnutí”. Na čo som ja povedal “Nie, nie je.” Povedal som mu “Boh už učinil všetky rozhodnutia, synu.” “Teraz máš ten istý problém ako mám ja: poslúchneš alebo nie. Odovzdáš Mu celý svoj život alebo nie.”

A ja chcem, aby ste rozumeli, vráťme sa k tomu slovu “bratia”. Keď vám toto kážem, tak je to ako môj pastor hovorí, “Jedným prstom ukazujem na vás a tri prsty ukazujú na mňa.” Toto dnes je rovnako pre mňa, ako je to pre vás. Všetci s týmto bojujeme. Vy vždy hovoríte “Máme toľko bojov a toľko vecí sa deje.” Nie, máte len jeden boj a je to ten istý, ako mám ja: Dáš svoj život Bohu k dispozícii? To je tá jediná vec. Je to naozaj tá jediná vec, na ktorej záleží. A ja vám garantujem, že s týmto bojujem rovnako ako vy.

Dáš svoj život Bohu k dispozícii? Kristus prvý! Pane, čo chceš, aby som dnes robil? Čo chceš, aby som videl? Čo chceš, aby som povedal? Čo chceš, aby som počul? Ako chceš aby som použil to, čo si mi dal? Ako chceš, aby som vykonal všetko, čo chceš, aby som vykonal? Ako to chceš, Pane? Tu som, Pane. Toto všetko je založené na tom, byť Mu k dispozícii. Pamätám sa, ako som sa raz v seminári rozhodol: Jeden celý deň prežijem totálne k dispozícii Bohu. Nuž, to bola ambiciózna vec. Nepodarilo sa mi to, no všimol som si určité rozdiely. Pamätám si len… Viete, keď ste mladí a ste v službe, mali by vás na pár rokov dať pod zámok, pretože to skrátka nemáte v hlave v poriadku. A tak som vyšiel von z domu “OK, Pane, čo chceš, aby som teraz robil?” A viete ako “Nuž, Paul, o päť minút máš hodinu, takže tam radšej choď.” Ale ja sa snažím ísť cez areál univerzity a byť vnímavý. No bol som skôr totálne uletený. Ale ja len snažím, s úplne každým krokom: Pane, kam chceš, aby… A potom, zrazu, tam trocha ďalej naľavo, bola pani, s ktorou som už niekoľkokrát hovoril. Bola to staršia pani, kuchárka v seminári. Vyšla von a stála tam nejaká smutná. A ja sa snažím tuná byť tým duchovným obrom. A po prvý raz som v to ráno pocítil, že mi Boh niečo povedal, a bolo to “Choď, a povedz jej o mojom Synovi.” A hádajte čo? Grrrr. Ach, ja som bol ochotný chodiť tam ako zombík a vyzeral duchovne, ale keď prišlo na to niekoho len milovať… “Choď a povedz jej o Mne.” A ja si pamätám, že som len tak zvesil uši a prešiel som k nej. V ten deň prijala Krista. Iste, bolo to uletené, ale Boh ocení každé srdce, ktoré urobí akýkoľvek krok k tomu, aby Mu bolo k dispozícii.

Niekedy si myslím, že milujeme zoznamy aktivít preto, lebo môžeme určitým spôsobom odpísať Boha z nášho dňa. “Bože, ja chcem, aby bola každá minúta pre Teba produktívna. Každých päť minút rozmením na drobné.” A to, čo robíme, je “Pane, ja chcem byť tak aktívny, že nebudeš mať čas povedať mi, čo mám robiť.” Niekedy si myslím, že musím toľko bojovať, ale existuje jedna vec, cez ktorú táto moja tvrdá hlava neprerazí, a tou je Kristova láska. Môžem si vymyslieť všetky možné výhovorky, aby som neposlúchol, každú výhovorku na svete, aby som urobil to, čo chcem, a potom “tresk”, ako kladivo prichádza čo? Kristova láska. Kristova láska! Tá ma skrátka zrazí na kolená.

To je tá vec, ktorú chcem, aby ste videli na živote nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša. Počúvajte, Ježiš bol chudobný – a to je všetko. Naozaj bol. Bez ohľadu na to, čo vám hovoria TV-kazatelia, ten muž bol chudobný. Nevozil sa dookola v kráľovskom voze, On bol chudobný. Veľakrát bol unavený, veľakrát mal trápenie. Mnohokrát musel čeliť veciam, ktorým čelíme vy a ja, ale tu je tá vec o Ježišovi Kristovi: On nebol nikdy prázdny. Nikdy nebol prázdny. A prečo nebol nikdy prázdny? Pretože On mal jedlo, o ktorom my nevieme. On nebol prázdny z rovnakého dôvodu, prečo my zvyčajne sme. On nebol prázdny, pretože činil vôľu svojho Otca. Dával svoj život k dispozícii svojmu Otcovi. Ty si prázdny? Cítiš sa niekedy prázdny? Vieš čo, zdvihni malú červenú vlajočku. Ja tiež. “Cítim sa tak prázdny, potrebujem dovolenku. Cítim sa tak prázdny, potrebujem odísť na nejaký čas od služby. Cítim sa tak prázdny, potrebujem byť sám.” Nie, cítim sa tak prázdny, a potrebujem dať svoj život k dispozícii Bohu a nebudem už prázdny. Dať sa k dispozícii Bohu.

Teraz musím na chvíľu urobiť malú pauzu, pretože tu sú niektorí, ktorí sa vždy cítia vinní z toho, že pre Boha nerobia dosť. Takže keď hovorím toto, vy poviete “Hej, skrátka sa tam musím vrátiť a robiť o čosi viac!” Nie, nie vrátiť sa tam a robiť o čosi viac pre cirkev alebo niekoho iného. Povedal som dajte sa Bohu k dispozícii, a v tom je veľký rozdiel. Priviňte sa k Bohu. Možno od vás chce, aby ste sa k Nemu privinuli a odpočívali. Možno bude chcieť, aby ste sa k Nemu privinuli a prečítali si Jánovo evanjelium. Možno bude chcieť, aby ste sa k Nemu privinuli a zrušili polovicu svojich aktivít. To, čo hovorím, je aby ste sa dali Jemu k dispozícii, nie aby ste robili niečo navyše.

Nádherná pasáž v Písme, v Efežanom 5:2, hovorí: “a choďte v láske, jako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvätný dar a obeť Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu.” Len sa Bohu odovzdajte. “No, ale ja nemám čo dať.” Ako sa opovažuješ takto o Bohu hovoriť? Povieš “Počkaj, pastor, ja nehovorím takto o Bohu, ja hovorím o sebe, že ja nemám čo dať.” Ak hovoríš, že nemáš čo dať, tak tým hovoríš, že ti Boh nič nedal a tomu ja neverím. Boh dáva každému svojmu dieťaťu dary a milosti. Zabudnite na túto falošnú pokoru. Lepšie je povedať: to, čo dal On mne, ja vrátim Jemu. Nikdy nepovedz “Ja nemám čo dať”, nikdy. Falošná pokora je veľkým ničiteľom mnohých vecí. “Tvoj problém je, že nie si vo Mne. Tvoj problém, že vo Mne neprebývaš a nedávaš svoj život Mne k dispozícii. Keď to urobíš, Paul, dám ti toľko radosti ako ti nedá nič iné.”

A to je niečo, čo musíte všetci pochopiť, čo musíme všetci pochopiť: nie je to o tom, kde sme my, ale kto je On a aký je náš vzťah k Nemu. To je niečo veľmi dôležité. Chcem, aby ste vedeli: väčšina z vás len chcete byť šťastní, a to nie je nevyhnutne zlé. Len to robíte totálne zlým spôsobom. Bolo veľmi málo chvíľ, keď som zomrel sám sebe. Ale v týchto obdobiach, keď som zomrel sebe a položil som svoj život ako obeť, dal som sa k dispozícii Bohu, som bol najšťastnejším človekom na tvári zeme. Aj keď ma to stálo mnoho, mal som taký pokoj, bola vo mne taká neprekonateľná radosť. A vo všetkých tých obdobiach, a bolo ich mnoho, keď som postavil Paula Washera nad iných ľudí, čo v podstate znamenalo, že som Paula Washera postavil nad Pána Ježiša Krista, som bol tá najúbohejšia ľudská bytosť na tvári zeme. Vie sa niekto identifikovať s tým, čo hovorím? No tak s tým prestaňte! Niekedy, teologicky sa skrátka chceme dostať skrze všetky tieto veci: teologicky prečo robím toto a prečo robím tamto? Prestaňte s tým. Dole v Peru mám jedného dobrého priateľa, ktorý jedného dňa vošiel do domu a hovorí mame “Mama, keď takto urobím s rukou, tak ma bolí.” Ona povedala “No tak prestaň robiť tak so svojou rukou a už ťa nebude bolieť.”

Je to tá istá vec. Tí z vás, ktorí sú skutočne kresťanmi, vy poznáte tie chvíle, keď sa úplne poddáte Kristovi, poznáte tie chvíle, keď ste postavili Krista nad úplne všetko, keď ste Mu predložili svoj život ako obeť, a poznáte radosť, ktorú to prináša. A taktiež poznáte tú mizériu, keď robíte opak. Vec sa má totiž takto: zomrite. Ja viem, že toto nie je príliš milé voči hľadajúcim, ale som tomu rád. Zomrite sebe. Chcete dať do poriadku svoje manželstvo? Zomrite sebe a ponúknite sa Bohu. Vy chcete dať do poriadku všetko. Ale toto nemôžete dať do poriadku: zomrite sebe. “Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju.” (Mat 16:25) “Ak nezomrie pšeničné zrno, keď padne do zeme, zostane ono samotné; ale ak zomrie, donesie mnoho úžitku.” (Ján 12:24) Celé je to o tom, aby Ježiš Kristus bol prvý a druhý a tretí a štvrtý a piaty… Hovorím toto: nedávajte Ježiša na prvé miesto, Ježiš je všetko! On nie je len prvý v rebríčku, On je všetko; celý strelecký zápas, mohli by sme povedať. On je všetko. Položte svoj život.

Pred niekoľkými rokmi som bol s Charo v Peru, a ona bola vždy veľmi, veľmi múdra osoba, a po odučení asi 4-5 hodín, nejaké rumunské dievčatá… Bolo to v Rumunsku. Nejaké rumunské dievčatá k nej prišli a povedali jej “My nepotrebujeme počuť viac z toho, čo chceš povedať.” Charo sa opýtala “Prečo?” Oni povedali “Pretože zakaždým hovoríš to isté.” Charo povedala “Áno, je to skutočne tak jednoduché. Čítajte Božie Slovo a odovzdajte Mu svoj život. Modlite sa o silu. Položte svoj život. Žite pre druhých, nie pre seba. Zomrite sebe, aby ste mali život.” Aby ste mali život. Zomrite sebe, aby ste mali život. O tom to v skutočnosti celé je.

Nikdy som sa nevzdal ničoho, čo by som ľutoval. No držal som si veci, ktoré som oľutoval. Keď som sa niekedy obetoval, tak teraz keď sa na to pozerám, nikdy sa mi nestane, že by som povedal “Keby som to tak nikdy nebol urobil.” Ale tak často som bol sebecký a povedal som “Keby som to tak nikdy nebol urobil.” Je to skutočne to, čo povedal Ježiš: zomrite a odovzdajte sa Jemu. Zomrite. Mali by sme mať správnu teológiu? Áno, mali. Mali by sme robiť aj tie ostatné veci? Áno, mali. Záleží na niečom z toho, ak neurobíme túto vec ako prvú? Ak nezomrieme? Nie. Zomrime sebe, vzdajme sa vlastných životov. Žiadne sebapovyšovanie, ale zmenšovanie sa, aby mohol byť vyvýšený Kristus. On musí rásť, ja sa menšiť. A ach, akú radosť mal Ján Krstiteľ. Dnes večer budeme hovoriť o obetovaní nášho tela. Prečo povedal apoštol “telo”? Z veľmi dôležitého dôvodu. On nepovedal “dajte svoje srdcia”, on povedal “dajte svoje telá”, a o tom budeme dnes večer hovoriť.

Ak ste tu dnes ráno, čo vám mám povedať? Viete, budem k vám úprimný: Neočakávam od vás, že si vypočujete toto posolstvo a budete okamžite premenení a po zvyšok vášho života pôjde všetko správne. Skôr dúfam, že toto slovo bude pre vás ako bodliak pod vaším sedlom, a bude vám vždy pripomínať toto: Si prázdny? Tak zomri. Cítiš sa hrozne? Tak zomri sebe a ži pre Krista. Cítiš sa vo vnútri úplne špinavý? Tak sa daj Jemu k dispozícii. Priviň sa k Nemu. Aby to bolo neustálou pripomienkou týchto vecí, do ktorých sme vy a ja volaní – aby našou prirodzenosťou bola neustála smrť sebe a odovzdanie sa Bohu.

Niektorí z vás mladých, ktorí ste tu, si strašne pokazíte životy – je to tak. A ja vám poviem prečo: Pretože preberiete uzdu vecí a pôjdete podľa seba. A keď sa tak stane, nuž, o pár rokov budete u mňa v kancelárii. Vezmete volant a poviete “Ja budem šoférovať moje vlastné auto” a po všetky dni svojho života toho budete ľutovať. Úpenlivo vás prosím, zahoďte tú uzdu, pustite volant a poddajte sa zvrchovanosti Kristovej. Nie zvrchovanosti tohto kazateľa, pretože tento kazateľ… Viete, o čom je kázanie? Niekedy sa mi nepáči spôsob, ako sa to robí. A poviem vám prečo: pretože to vyzerá, že mám posolstvo a tým pádom som nejaký Boží druhý pilot alebo čo, ktorý vám toto posolstvo predáva. Pričom skutočnosť je táto: to posolstvo, ak je od Boha, by som mal povedať a potom zbehnúť dole, sedieť a počúvať ho rovnako ako vy. Toto nie je autorita nejakého kazateľa. Vy sami čítate Bibliu. Súhlasíte s tým, čo som práve hovoril o Rimanom 12:1? Toto nie je o odovzdaní sa pastorovi, cirkvi alebo čomukoľvek inému, ale o odovzdaní sa Ježišovi Kristovi a daní vášho života Jemu k dispozícii, o staní sa tým, čím On chce, aby ste boli. Ale musíte zomrieť, musíte zomrieť.

Ak si tu dnes a nie si kresťan, a hovoríš si “To čo je toto za šialenosť?”, tak presne to to je. “Poď, polož život pre tesárovho syna, pre šialenca, ktorý zomrel za sen, a budeš mať vieru, ktorú mali Jeho prví nasledovníci a pocítiš váhu tých dvoch brvien.” Je to šialenstvo pre niekoho, kto nepozná Boha. Zomrieť sebe v tomto svete… Žijeme v Rímskej ríši, kde je to všetko o sebapovyšovaní a o vlastnej sile a moci; aby ste dostali všetko a ľudia vám aplaudovali. Nie tak v Božom kráľovstve: tam to nie je o šplhaní po rebríku, ale o zostupovaní. Nie je to o tom, aby vám umývali nohy, ale aby ste vy umývali nohy ostatným ľuďom. Ježiš Kristus, vediac odkiaľ prišiel, kam ide, vediac, že je Boh v tele, sa opásal zásterou a umyl všetkým nohy. Tak to je fakt silné seba-vedomie. O tomto to celé je. A platí to rovnako pre mňa ako to platí pre vás. Ale ak nepoznáte Pána, Biblia chce, aby ste vedeli toto: Biblia hovorí niečo, čo je extrémne tvrdé. Znesiete to? Biblia hovorí niečo extrémne tvrdé: nie si obeťou spoločnosti, nie si obeťou problémov iných ľudí – vy, pane, vy, madam, ty, dieťa – vy ste ten problém. Rovnako ako ja. Biblia hovorí: “Všetci sme zhrešili a postrádame slávy Božej.” My nie sme stratené ovce hľadajúce pastiera, sme Boha nenávidiaci rebeli, ktorí sa celý život snažia Bohu ujsť, pretože chceme byť zvrchovanými pánmi nášho vlastného vesmíru. A Biblia hovorí, že ak toto bude robiť, zničí vás to o to viac. Biblia vás volá do pokánia, do rozpoznania vášho hriechu a k nenávisti voči hriechu. A do obrátenia sa k Bohu, k spravodlivému Bohu, ktorý vám nemôže odpustiť, lebo ste porušili všetky Jeho príkazy. Príjmite, že On poslal svojho Syna, aby zaplatil za každý zločin, ktorý ste spáchali. Že k tejto platbe došlo a spravodlivosť bola naplnená. Uverte v Pána Ježiša Krista a budete spasení. O tom to celé je. Vaše dobré skutky sú ako ohyzdné rúcho, sú pred Bohom mŕtve a nič neznamenajú. Rovnako ako moje. Jedinou zásluhou, jedinou cnosťou, ktorú máme, je ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus – naša jediná nádej a naša jediná sláva. Naša jediná nádej.