Rozjímajte nad Kristom, nech to stojí čokoľvek

Bratia, my potrebujeme byť v stave, v ktorom máme neustále Krista pred svojími srdciami, mysľami, pohľadom – po celý čas. Potrebujete premýšľať: “Čo prichádza do môjho života a má vplyv na tento stav?” Musíte premýšľať o obdobiach vyhradených pre Pána. Viete čo? Nebudete mať to, čo mali Charles Simeon, Jonathan Edwards alebo Thomas Charles, pokiaľ nebudete robiť to, čo oni. A to je rozjímať. My žijeme v dobe, v ktorej je rozjímanie takmer nemožné. Máme tak veľa hračiek. Tak veľa hluku. Tak mnoho rozptýlení. Koľkí z nás tu nemáme vo vrecku mobil?

Bola doba, keď Jonathan Edwards sadnúť na koňa a ísť do lesa rozjímať o Kristovi a telefón by mu nezazvonil. Nie je pozitívnou vecou, že máte mobil, a že je vás možné kedykoľvek zastihnúť. A že bez ohľadu na to, kedy hocikto zavolá, vy to zdvihnete. Mali by ste mať v živote obdobia, keď tú vec jednoducho vypnete. Potrebujete mať vo svojom živote chvíle… Bratia a sestry, pozrite sa so mnou na týždeň vášho života. Koľko času trávite… Ktorí z vás si pravidelne oddeľujú hodinku, kde si povedia: “Pôjdem na prechádzku a budem rozjímať nad prvými 4 veršami listu Židom. A budem ich fakt prežúvať. A chcem si začať klásť otázky. A chcem byť schopný/á porovnávať Písmo s Písmom vo svojej mysli. A chcem myslieť na Krista. A chcem premýšľať o Jeho Osobe. A chcem premýšľať nad tým, čo to znamená. Bratia, keď vás naplní tá neopísateľná radosť a sláva pri pohľade na Kristovu slávu… Odtiaľ prichádza zdravie, je tak? Radosť Hospodinova je čo? Vašou silou! (Neh 8:10) Poviem vám – ľudia, ktorí nemohli rozprávať, keď zažili nadšenie vyvolávajúcu Kristovu slávu, a jediné slová, ktoré boli schopní vysloviť v slzách, hlboko v srdci pohnutí pravdou a realitou Kristovej Osoby, boli “Sláva, Sláva!” Takíto ľudia, nenechajú na sebe visieť hriech a ťažobu, nie je im treba hovoriť o poslušnosti voči tým, ktorí vedú, ani o účasti na zhromaždeniach, ani o prinášaní ovocia v ich životoch. Ani aby boli opatrní, aby nepadli. Ľudia rozhodne nie sú nasmerovaní do starej krajiny, keď zažili Krista takýmto spôsobom. Ale keď ste… POčúvajte, list Židom to hovorí dostatočne jasne. Keď budete svoje životy žiť takto, v tom behu o závod zvíťazíte tým, čo robíte. To je realita. Pracujte na svojom spasení v bázni a trasení. Bratia a sestry, ľudia z tohto behu o závod odpadávajú neustále. Neustále odpadávajú. Neodpadnite aj vy. Máme silné povzbudenia, ktorých sa môžeme pevne držať, bratia!

Musíte sa celí odovzdať plneniu svojej mysle, srdca, viery, poznania Kristom. Musí to byť našou prioritou! Ak máte čas hrať videohry a byť za počítačom, a byť na Facebooku, a písať e-maily, a písať SMS-ky, a vyhľadávať a preosievať všetko možné… Bratia a sestry – bremeno! Pamätajte, čo je tým bremenom. (Žid 12:1) Vy poviete: “Ale ja počúvam a pozerám kázne.” Bratia, kázeň na Internete sa môže stať bremenom, ak si neoddeľujete čas a nie ste s Kristom osamote, a nerozjímate nad Jeho slávou. A nemáte neustále niekoho iného, kto vám to celé predtrávi. Musíte byť tam v Slove sami. Musíte sa modliť a kráčať s Kristom sami. Nie byť stále kŕmení lyžičkou. Nezáleží na tom, keď poviete, “No, ale ja som si včera večer pozrel/a 3 kázne Paula Washera.” Bratia a sestry, to vám nenahradí čas osamote s Kristom. Títo spomínaní ľudia našli slávu sami s Kristom. Rozjímajúc v Slove. Áno, tie veci môžu byť dobré, ale môžu sa stať bremenom. Poviete: “Ale ja mám priateľov. Ja s nimi chcem komunikovať.” To sa tiež môže stať bremenom. Ak chcete vidieť Kristovu slávu, musíte niečo obetovať. A to, a len to, bratia a sestry, uzdravuje. V živote kresťana neexistuje iný uzdravujúci mechanizmus, ako Kristus. A intimita s Ním, sláva, hľadenie a uchopovanie, uchvátenosť a naplnenie radosťou. Toto vám nemôže absolútne nič nahradiť. Bratia a sestry, toto je srdce a duša tohto listu Židom. Silné povzbudenie! Pevne sa ho držte! A je to On, bratia a sestry, je to On! Nádej, ktorú máme… Nie je napísané, že Pán Ježiš Kristus je naša nádej? (1Tim 1:1) On je jediná nádej! Mimo Neho nemáte žiadnu nádej! A vy sa musíte pevne držať! Pevne sa držať neznamená pustiť sa pre všetky tieto veci a bremená vo vašich životoch. A tieto hriechy obkľučujú tak ľahko. (Žid 12:1) Jediné, čo na to treba, je prestať sa usilovať a nechať sa unášať prúdom. Bratia, toto je BOJ! Nech nám Boh pomáha.