Bezpodmienečná Kristova láska

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma:

Paul Washer číta výňatok z knihy puritána Johna Flavela “The Father’s Bargain” On sa na vás pozrie. A povie toto: “Otče, ja k tomuto človeku cítim takú lásku, je mi ich tak ľúto.” Potom, čo prekročili všetky prikázania, On stále hovorí “Tak ich milujem, tak mi je ich ľúto.” Pyšní ľudia povedia “Ja nechcem tvoj súcit.” Vy potrebujete Jeho súcit. Vy potrebujete Jeho súcit. Sme v žalostnom stave. On hovorí “Tak ich milujem a tak s nimi súcitím, že radšej ako by oni mali večne zahynúť, Ja za nich vezmem zodpovednosť ako ich záruka.” “Prines všetky svoje účty, Otče, nech vidím, čo Ti dlhujú.” Počúvajte.

Mladý muž sa ožení. A potom, ako sa ožení, začne trocha váhať nad týmto záväzkom. Hovorí: “Netušil som, že to bude takéto tvrdé.” “Neviem, či toto je to, na čo som bol stvorený.” Viete, on sa chvastal tým, ako veľmi bude milovať to dievča. Nemal ani poňatia o záväzku, ktorý bude musieť učiniť, ale u Krista to takto nie je. On tu hovorí Otcovi “Otče, prines všetko, čo Ti dlhujú, nech to vidím.” Predstavte si to: On vidí všetko to, čo dlhujete spravodlivosti. On na ten kríž nejde naslepo, On nejde na kríž s tým, že potom povie “Nie Otče, toto nechcem urobiť, nevedel som, že ma to bude stáť tak veľa.” On vedel od večnosti koľko Ho to bude stáť a aj tak to urobil.

Ale počúvajte toto. “Prines všetky účty, nech vidím, čo Ti dlhujú.” “Pane, prines ich všetky”, a teraz počúvajte, veriaci! Ak vás toto neurobí tak šťastnými, že budete plakať alebo kričať radosťou, tak nerozumiete tomu, čo vám hovorím. “On hovorí prines všetky účty. Prines ich všetky, aby s nimi už nebolo ďalších zúčtovaní.” Vidíte, čo tu Pán hovorí? Prines všetky ich účty od ich narodenia až do času ich úmrtia, všetko, čo Ti dlhujú, Otče, prines to všetko. Chcem ich vidieť všetky a na tom kríži chcem zaplatiť za nich všetkých tak, aby si s nimi už nemusel nikdy jednať, čo sa týka ich hriechu. Vidíš to, veriaci? On už s tebou nemusí nikdy jednať! Je koniec! Všetky tvoje zločiny sú splatené! Tvoje zločiny v minulosti. Tvoje zločiny v prítomnosti. Tvoje zločiny, ktoré urobíš v budúcnosti. Všetky sú splatené. A niektorí ľudia povedia: “No, keď toto povieš ľuďom, tak budú iba hrešiť!.” Nie, nebudú, nie skutoční veriaci. Telesní, skazení, stratení členovia zboru si to vypočujú a budú ďalej hrešiť. Ale veriaci si povedia: “Ak je Jeho láska takáto, ak ma úplne vyslobodil, tak som Jeho!” “Ja už nechcem hrešiť!” “Ja už nechcem hrešiť!” Viete, bratia, toto vedie k svätosti, preto je evanjelium nazvané “Tajomstvom pobožnosti (1Tim 3:16)!” Vidíte to? Toto je tá vec, ktorá produkuje zbožnosť vo veriacom človeku. Áno, sú tu prikázania, a sú tu pravidlá, ale to nie je to, čo náš činí zbožnými. To, čo nás činí zbožnými je poznanie, že Ježiš zomrel, a že zomrel za mňa! A keď zomrel, zaplatil za každý hriech, minulý, prítomný a budúci. A Boh ma už nikdy viac, nikdy ma nezavolá do svojej súdnej siene, aby ma súdil. Nikdy viac! Som slobodný, som slobodný, ach vďaka Bohu, som slobodný! A vy poviete “Ale brat Paul, je napísané, že aj veriaci budú súdení.”(2 Kor 5:10) Áno, ale počúvajte toto. Na tom Súde, keď sa pozriete nahor do tváre Sudcu… bude to váš Otec. Bude to váš brat. [plačúc] Ten, ktorý vás bude súdiť, bude Ten, ktorý za vás zomrel. Nechápete to? Ste slobodní. Ste slobodní! Žiadna vina! Vždy choďte k Nemu! Vždy sa k Nemu vráťte! Vždy utekajte k Nemu! Ste slobodní! Nakoniec ste prešli skrze dvere, o ktorých nikto v tomto svete ani nechyruje, je to bezpodmienečná láska. Už ste len milovaní, a nie je možné to zmeniť! Vďaka dokonalému Kristovmu dielu na tom kríži, vo vašom mene.

[iná scéna] Kristus vás tak miloval, tak miloval svoju Nevestu. Že On, ktorý bol vládcom všetkého, dedič celého vesmíru, sa stal sluhom. Kvôli Jeho láske voči Jeho Neveste. Kvôli Jeho láske voči vám ako jednotlivcom.