Ježiš Kristus je tvoja jediná nádej

Mám rád Spasiteľa, ktorý naozaj dokonal svoju prácu. A postaral sa o moje hriechy. Ak akýkoľvek človek hreší, tak pamätajme, že máme prímluvcu, natráp sa tým, čo si urobil/a alebo neurobil/a. Musíš sa spoliehať na Spasiteľa. Máš prímluvcu. Bez Neho máme so živým Bohom veľký problém. No máme toho najlepšieho Právneho zástupcu. On nikdy neprehral žiaden prípad. On nikdy nezlyhal. Ježiš Kristus, ten Spravodlivý.

Nie, nie je to o tom, čo sme urobili, môžeš ísť k ľuďom do africkej džungle a ponúknuť prasce a kurence za svoje hriechy, ale nebude ti to nanič. Môžeš ísť do vrchov, do Ánd, a obetovať mladé panny za svoje hriechy, ale ani to ti nebude nanič. Môžeš obetovať tisíce baranov, desiatky tisícov potokov oleja, a nebude ti to nanič, ako píše Micheáš (6:7). Môžeš ísť a získať pre Krista tisíc duší, a aj tak ti je to nanič, ak to robíš pre láskavosť alebo úľavu od Boha. Nemáš nič, nič!

A tak musíš prísť ku Kristovi, nič nemám vo svojich rukách, nič Pane! Ak mám v ten veľký deň obstáť pred živým Bohom, tak niet pre mňa inej nádeje ako to, Kto si Ty, a čo si Ty vykonal. Kristus, ten ukrižovaný, to je to evanjelium slávy. Nezáleží na tom, čo kto vykonal, záleží len na jedinej osobe, a tak sa vierou spoliehame na Ježiša Krista. Na túto osobu a na to, čo On vykonal na kríži, Ježiš Kristus, ten Spravodlivý. V Ňom je naša smelá dôvera. Áno, máme skutočne dobrého právnika, máme Ježiša Krista, toho Spravodlivého.

Ktorý nepoznal hriech, nikdy nezhrešil, nemal hriech, nebolo v Ňom hriechu! Kráčal a žil dokonalý život, zomrel dokonalou smrťou a vstal z mŕtvych vo veľkej moci. Ježiš povedal “Je dokonané.” (Ján 19:30) a Boh hovorí “Je dokonané dobre” a vzkriesil Ho z hrobu. Posadil Ho po svojej pravej ruke vo všetkej autorite a dal všetko do Jeho ruky. On je ten človek, Ježiš z Nazaretu, Jemu bola daná všetka moc nad každým telom, aby dal večný život všetkým, ktorých Mu Otec dá. A ja hovorím “Pane Ježišu, ja dôverujem, ja verím, ja naozaj verím, že si za mňa zomrel.” “Že si skutočne pykal za moje viny a zobral zo mňa Boží hnev!” “A smelo budem stáť v ten veľký deň pre to, čo Ježiš vykonal.” Nadto väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojho priateľa. To je ten najväčší prejav Božej lásky smerom k tebe ako veriacemu. “Láska tak úžasná, tak božská, žiada si celý môj život, moju dušu, moje všetko!” To, že Ježiš zomrel za mňa, za mňa osobne! C.T. Studd hovorí “Ak je Kristus Boh a zomrel za mňa, potom žiadna moja obeť pre Neho nie je dosť veľká.”

Musíš uniknúť hnevu, ktorý prichádza! A povedať “Pane Ježišu, ja verím, ja verím, že si zomrel za hriešnikov, verím, že si zomrel za hriešnikov, ako som ja, som na ceste do pekla a Ty nemáš žiaden dôvod, prečo by si ma mal vziať do neba, no ja verím, že si zomrel za tento môj dlh.” Toto je evanjelium. Tá dobrá správa… je to, že aj keď som hriešnik, ktorý si zaslúži peklo, aj v tomto momente môžem stáť dokonalý a mať priazeň pred Bohom! To je tá dobrá novina. Pre to, čo Ježiš vykonal. Sláva Bohu a sláva Baránkovi naveky! Nech je Mu sláva, moc, česť a vláda naveky vekov, pre to, čo vykonal.