Tvoje jediné útočište je v Kristovi

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma:

Pri evanjelizácii buďte obozretní a istí v tom, že hriešnika upriamite jedine na Ježiša Krista, nie na žiadne iné miesto. Namierte ich ku Kristovi hneď, nie, aby sa najprv modlili za nové srdce, aby hľadali nejaké pocity, ale aby išli vo viere a dôvere, že Kristus ich zachránil od ich hriechov.