Boh odhaľuje tvoj hriech, aby ťa zachránil

Téma:
Kategórie: Výňatky (E), Video

Bolí to, prísť ku svetlu a byť odhalený? Áno, je to bolestivé, je tam žiaľ, sú tam slzy, obraz o sebe samom je zruinovaný. To svetlo zbúra tvoje predstavy o tom kým si. A predsa, neboj sa, pretože je to dobré, uzdravujúce svetlo. Boh neodhalí tvoje hriech, aby sa na tebe smial, aby ťa zosmiešnil. On to odhalí preto, aby ťa urobil jedným z Jeho detí.