Rodí sa človek ako homosexuál?

Kategórie: Otázky na pastora, Video
Téma:

(popis obrázka) “David, pred 3 rokmi so svojou sesternicou, predtým, ako ho Pán spasil.”

Mnoho ľudí hovorí, že boli takto stvorení, že sa takto narodili, že sa narodili ako homosexuáli. Ja som si to nejaký čas myslel tiež. To, čo som si uvedomil, bolo, ak mám byť úprimný, že naozaj neviem, ako som sa stal takýmto. Viem však, že je to proti tomu, čo hovorí Božie Slovo. Božie Slovo je veľmi jasné. Ľudia sa snažia potlačiť pravdu, snažia sa ju zmeniť, snažia sa ju napasovať na svoje potreby. Ale nie je to to, čo hovorí Božie Slovo. Božie Slovo jasne hovorí, že je to nesprávne. Takže pre tých, čo hovoria, že je to prirodzené, že je to normálne, aj ja som to tak najprv cítil, až kým som si neuvedomil, čo som urobil. Užíval som si túto sexuálnu rozkoš, páčila sa mi jej hriešna povaha. Hriech je príjemný do určitého času, ale tento čas skončí a my sme bez nádeje. Sme na ceste do pekla. Za tento hriech nás čaká odplata.

Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani homosexuáli ani samcoložníci ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.

Takže tým, čo si myslia, že je to normálne, by som povedal, aby sa preskúmali, a uistili, či to, čo považujete za normálne, nie je v skutočnosti hriešna rozkoš, ktorú si užívate. Pretože to je normálne, to je prirodzené. Je prirodzené pre strateného človeka, že sa mu páči hriech, a že si ho veľmi užíva. Viem, že to tak bolo aj u mňa, užíval som si svoj hriech. Samozrejme, preto som sa ho ani nechcel vzdať; nechcel som sa vzdať tohto hriechu. Ale potom, keď som sa dostal blízko k Bohu, On mi ukázal tú pravdu, že mi nikdy nebude odpustené, že nikdy nebudem schopný padnúť pod kríž, kým sa tohto hriechu nevzdám. Toho hriechu, ktorý som miloval, ktorého som sa tak držal. A tak som to spravil, pribil som ho na kríž a skočil som skok viery do Kristovej náruče a On ma z neho vyslobodil, vykúpil ma. Urobil zo mňa skutočného človeka, tak aj viem, že to, čo vám hovorím, je pravda, pretože ma On zmenil. Urobil zo mňa nového človeka s novými túžbami; vzal zo mňa všetky tie hriešne túžby a učinil ma novým stvorením. A to isté môže urobiť pre teba, On ma spasil spod moci hriechu a môže spasiť aj teba. Modlím sa, aby si k Nemu volal/a, aby z teba urobil nové stvorenie a vyslobodil ťa z hriešneho života, z hriechu, ktorý ťa drží ako otroka. Aj keď sa ti môže teraz zdať, že toto otroctvo je dobrovoľné. Jedného dňa budeš otrokom pekla a bude na tebe vykonaná spravodlivosť, zaplatíš výkupné, pretože toho dňa zistíš, že si odmietol/la utrpenie, ktoré za tvoje hriechy zaplatil Kristus na kríži, a že toto utrpenie je teraz tvojou realitou. Kliknite sem pre celé Davidovo svedectvo.