Brzdiace nahovárania od nepriateľa

Galaťanom 5:7-8 – Dobre ste bežali; kto vám prekazil, aby ste neposlúchali pravdy? To nahovorenie nie je od toho, ktorý vás povoláva.