Sloboda od pornografie od

Kategórie: Svedectvá (T), Video
Téma:

Ako Mefibóšet povedal Dávidovi, “Čo je tvoj služobník, že si pohliadol na mŕtveho psa, aký som ja?” (2Sam 9:8) a to bolo po tom ako Dávid povedal “ty budeš jesť chlieb pri mojom stole vždycky.” Ja hovorím to isté, prečo Pán pohliadol na mňa, mŕtveho psa, blchu, červíka? Neviem, a ako začnem hovoriť, že neviem, prečo na mňa pohliadol, zároveň viem, pretože Iz 43:7 hovorí, že On ma spasil, On ma utvoril, On stvoril pre svoju slávu, aby bol Boh oslávený. Preto tu teraz svedčím, pretože verím, že Pán bude oslávený skrze moje svedectvo o úžasnom spasení, ktoré sa celé udialo z Božej milosti. Modlím sa len, aby mi Pán pomohol vyvýšiť Krista, keď budem hovoriť o veciach z mojej minulosti, a o tom, kde som teraz. Vyrástol som v cirkvi, a keď som mal okolo 5-6 rokov, pomodlil som sa modlitbu spasenia na vnútornom schodišti v dome mojej babky, pamätám si, že to bolo tam. Pamätám si, že ako roky plynuli, moja nádej na spasenie bola v tej modlitbe, že som prijal Ježiša. Vždy som sa k tomu vracal. Vždy som si spomenul na to miesto, myslel som naň, zobral som si z toho nejaké uistenie a v to som dúfal. Moja nádej nespočívala v Kristovi. Mojou pevnou skalou nebol On. Veril som v konštrukciu, ktorá vyzerala pevná, ale ktorá by sa podo mnou nakoniec prepadla. A tak keď som mal okolo 12 rokov, začal som s mamou chodiť nakupovať, teda to aj predtým, ale zhruba v tom čase som si začal všímať časopisy, ktoré boli v uličkách vedúcich k pokladniam. A v 12 rokoch som sa stal ťažko závislým na pornografii, a ďalších 9 rokov môjho života som bol jej otrokom, či už to bolo na internete alebo v časopisoch, alebo kdekoľvek inde. Žil som pre chtíč. To bolo to, čo ma ovládalo, čo ma uspokojovalo. Neuveriteľná vec je tá, že je jedno, koľko dostanete, vždy vás to zanechá prázdnych. Jednou z najviac, myslím, najviac klamlivých vecí o mojom hriechu, je honba za ním. Keď sa ženiete za hriechom, je v tom rozjarenosť a vzrušenie, no akonáhle ho získate, a ukojíte sa týmto hriechom, potom vás zanechá vyprahnutých a prázdnych. Ako som raz počul, “hriech ťa vezme, ďalej, ako si kedy chcel ísť, udrží ťa dlhšie, ako si kedy chcel zostať, a bude ťa stáť viac, ako si kedy chcel zaplatiť.” A tak keď som mal asi 18 — viete — na strednej ma rodičia vzali zo školy a učili ma doma. Klamal som. V podstate som nechodil na žiadnu strednú školu, hral som sa videohry 15-16 hodín denne, 5-6 rokov môjho života. To bolo všetko, čo som robil. Hral som sa hry. Viac radosti som mal z mojej video postavičky, a viac starostí mi robilo postupovanie na vyššie úrovne a výbava postavičky ako môj reálny charakter. Keď som mal 18, tak ma rodičia donútili urobiť si vodičský preukaz, pretože sa mi nechcelo ani šoférovať. Chcel som sedieť doma a na počítači sa hrať hry celý deň. To bolo mojím bohom, mojou modlou, a šlo to ruka v ruke s internetom a pornografiou, pretože ten počítač – ja som sa mu v srdci normálne klaňal a uctieval som ho ako môjho boha. A viete čo? Keď sa teraz pozerám späť, vidím to, aký som bol blázon. Chcel som mať toto, a pre toto by som stratil svoju dušu na večnosť. No, keď som mal asi 18, už som hriech pornografie nenávidel. Myslím tú hanbu, tú vinu, ktorú to v mojom živote vyvolávalo – skutočne ma to deptalo. Padal som na zem a volal som k Bohu “Bože, ja to už nikdy neurobím.” Ale vracal som sa späť priamo k tomu. Bol som tým pohltený, ovládalo ma to. Tie impulzy, ktoré na mňa prichádzali, aby som sa hnal za hriechom, tie ma totálne ovládali a ja som sa naozaj chcel vyslobodiť. Chodil som na rôzne kurzy, nainštaloval som si internetové filtre. A keď som mal 18, cítil som, že mám podať svedectvo, lebo v tom čase som bol slobodný od pornografie možno 30 dní. A tak som dal zvukové svedectvo s videom na YouTube. Toto som mal 18, bolo to 3 roky predtým, ako ma Boh spasil, roky predtým, ako som spustil illbehonest.com Pamätám si, ako som to tam dal a znova začal padať späť do hriechu. A tak som to vymazal – stiahol som to svedectvo, a snažil som sa vlastnou silou sa zbaviť pornografie. A tu je opäť niečo, čo chcem zdôrazniť, a je to obrovské – mojím boho bola sloboda od porna, mojím Bohom nebol Kristus. Hnal som sa za slobodou miesto za Kristom. Dôvodom, prečo som bol na ceste do pekla, bol samozrejme môj hriech, no mojou modlou bola sloboda. Tak veľmi som chcel byť slobodný od pornografie, od masturbácie. Chcel som to dostať preč z môjho života. Pamätám si, že som mal vzťah, a myslel som si “No, keď sa ožením s týmto dievčaťom, ako budem so sebou žiť, ženatý a stále sa pozerajúci na porno.” Myslel som si “V takej situácii sa nechcem ocitnúť.” Takže som mal všetok tento zármutok sveta, ako hovorí 2Kor 7:10. Všetok tento svetský zármutok motivoval moju honbu za slobodou. Nebol to Kristus. Vôbec som nevidel kríž ako drahocenný. Bol som v úplnom blude. Ďalšie miesto, z ktorého som získaval falošné uistenie, bolo Rimanom 7, kde Pavol hovorí o tom, že robí veci, ktoré robiť nechce. A ja si pamätám, že iní ľudia v mojom živote, dokonca pastori mládeže, ma uisťovali, že som spasený, kvôli tomu, čo Pavol povedal v Rimanom 7. A ja sa teraz môžem pozrieť späť a uvedomujem si, že Pavol hovoril o čase, keď bol ešte Farizejom. Samozrejme, Pavol chcel byť slobodný od týchto hriechov, lebo u neho dokonalosť znamenala dodržiavanie zákona. Bolo to “spasenie” zo skutkov a nakoniec hovorí “Kto ma vytrhne z tela tejto smrti?!” A tým je Kristus! A keď prejdete k Rimanom 8:13, uvidíte, že “ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť.” Pamätám si, že keď som dospieval, čítal som Matúša 5:30, o tom, že ak ťa pravé oko navádza k hriechu, vylúpni ho, alebo si odsekni ruku, inak pôjdeš do pekla. Viete, čo je šialené? Ja a moji kamaráti sme si čítali tú pasáž, a hovorili sme si “To nemôže znamenať to, čo to znamená, pretože ak to tak je, znamená to, že ideme do pekla.” “Ale my sme kresťania!“ “Pomodlili sme sa tú modlitbu. Verím v Ježiša, chodíme do cirkvi!” A tak sme ten text vždy brali štýlom “to nemôže znamenať…” Ak si pozriete 1Kor 6:9 — stojí tam “Nemýľte sa, smilníci nezdedia kráľovstva Božieho.” a ja si pamätám, že som si myslel “no, to nemôže znamenať to, čo to znamená, pretože inak idem do pekla, inak to znamená, že nie som dedičom Božieho kráľovstva.” A problém bol v tom, že keď som sa pozrel na všetkých mojim kamarátov, väčšina bola na tom, ako ja. A tak som si myslel “No, veď oni sú všetci kresťania, ja som kresťan.” A nepozeral som na tento štandard, túto knihu, túto Bibliu. Takže moje volanie ide k vám, ľudia — pozrite sa do tejto knihy, čítajte Bibliu. Dosahuje váš život tohto štandardu? Boli ste skutočne znovuzrodení a spasení? Zmenil sa úplne postoj vášho srdca? Viete, znovuzrodenie, v Ezechielovi 36 je napísané – Táto zem, ktorá bola spustošená, je ako záhrada Éden. A Boh prichádza a hovorí “…odstránim to kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa. A dám svojho Ducha do vášho vnútra a učiním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach.” (36:27) A hľa – toto vôbec nebola realita v mojom živote.

Keď som mal 21, veril som, že som spasený, no bol som stratený. Jedného večera som začal chodiť na biblické skupinky. Božie Slovo ma začalo zaujímať. Začal som hovoriť s chalanmi v cirkvi o tom “že musíme sa oslobodiť od pornografie a masturbácie.” “Čo pre to treba urobiť?” Mali sme rôzne formy internetových filtrov, šli sme na tie 60-dňové kurzy. Nič z toho nefungovalo. Neboli sme spasení, preto to nefungovalo.

Šiel som domov, pamätám sa ako som vošiel do obývačky, a žiaľ, moja rodina pozerala nejakú TV show, v ktorej boli samé supermodelky, a ja som sa pozrel asi na sekundu, uvidel som jednu modelku, myseľ mi zaplavili chlípne myšlienky a odišiel som do izby. Sediac v izbe som cítil, ako ma chtíč premáha, tie myšlienky – nemohol som ich ovládnuť. Keď sa na to spätne pozerám, uvedomujem si, že som nemal v sebe Božieho Ducha. Zapol som počítač a chcel som sa pozerať na porno, no miesto toho som šiel na svoj Facebook – a jeden človek, ktorý bol v ten večer na tej biblickej skupinke, ktorého som poznal celý svoj život, ale nikdy s ním nehovoril, ten mi poslal správu s textom: “James,” ten človek tam uviedol všetky možné pozitívne veci s tým, že “je úžasné, čo Boh vykonal v tvojom živote.” A tak ďalej a tak ďalej – ja som tam sedel a uvedomil som si, že Boh v mojom živote nevykonal nič. Všetko to bola práca Jamesa Jenningsa. Tak veľmi som sa snažil očistiť vonkajšok nádoby, no nemal som nové srdce od Boha. Nebol som znovuzrodený. A pamätám si, že v tú noc som volal k Bohu a On ma spasil. Nakoniec som sa vzdal môjho spasenia z mojich skutkov. Pamätám si, aké ľahké bolo povedať “Som spasený z viery v Krista”, a pritom sa neustále snažiť zaslúžiť si spásu a prijatie od Boha snahou o slobodu. Keď som bol neveriaci, vždy som hovoril o slobode od pornografie, pretože tá bola mojím bohom. A teraz – viete – to vedomie vzácnosti Krista – to vedomie, že sa On stal hriechom pre mňa a vytrpel Boží hnev, že Boh utratil svojho jediného Syna osobne aj za moje hriechy, to je jednoducho neuveriteľné, je to úžasné.

Neuvedomil som si, že v tú noc som bol spasený. Mal som slobodu od pornografie a masturbácie. Už som nebol otrokom týchto vecí. No o mesiace neskôr, keď som si uvedomil, o čom je učenie o znovuzrodení, čo to znamená, som si uvedomil “wow, ja som nebol spasený v 6 rokoch.” Viete, cez stránku illbehonest.com stretám toľkých ľudí, ľudí, ktorí majú aj 50 rokov, ktorí povedia “vieš, ja som spasený od svojich 6 rokov, a som otrokom pornografie 40 rokov, a som kresťan.” A ja som hovoril to isté. Priateľu, ty nie si kresťan, a ani ja som nebol kresťan. Rimanom 6:18 hovorí, “a oslobodení súc od hriechu podrobení ste v službu spravodlivosti.” hovorí “Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré pominulo, hľa, všetko je nové.” A viete prečo? Vo verši 18 je napísané “Ale to všetko z Boha…” A to je to, čo sa tú noc stalo – živý Boh… — živý Boh vstúpil do môjho života ako dobyvateľ. Bojové lode Božieho Ducha sa priblížili k mojej malej pevnosti hriechu a začali do nej naplno páliť, až ju nakoniec zničili. To bolo pred 3 rokmi a Boh vykonal toto radikálne dielo. A odvtedy, viete čo? Všade okolo mňa sú míny a každý krok sa ráta. Urobím chybný krok, a viete, tak ako Dávid, keď urobil chybný krok a upadol do cudzoložstva a vraždy, aj kresťania padajú, nie sme dokonalí. Ale poviem vám jedno – už nie som tým, kým som bol. Som Kristovým otrokom. Je mojím najväčším potešením slúžiť Mu. On je môj Pán. Nemôžem tomu uveriť!… že 21 rokov bol mojím pánom počítač. To je skrátka hlúpe. Neuveriteľné. No Boh sa nado mnou zmiloval. Hľadí na mňa – na mŕtveho psa. A Pán kázni tých, ktorých miluje, ako hovorí Židom 12. Prichádza s prútom a oddeľuje nás od ega, a ukazuje nám, že sa naň nemôžeme spoliehať. Koreňom všetkého je to, že toto je postoj srdca. Dôvod, prečo som sa utiekal k pornu bol ten, že som bol sebec. Dokonca aj keď som začal illbehonest.com, stalo sa to pre mňa službou, kde som získaval radosť z vlastného výkonu. Vidíte, vaším bohom sa môže stať čokoľvek. Aj zo slobody od sexuálneho hriechu si môžete vytvoriť boha. Čokoľvek človek prerobí na modlu – a to som robil aj ja. A tak vás ľudia vyzývam, preskúmajte svoje srdcia, pretože vždy ide o postoj srdca, vždy to ide späť k srdcu. Je tak dôležité si to uvedomiť. Pretože naše nasledovanie Pána, ako raz brat Bob povedal, má byť “odstrihnuté od tohto sveta.” Všetko odpratať z cesty. Dúfam, ľudia, že toto bude pre vás povzbudením.

Žasnem nad tým, že ma Boh spasil a dovolil mi začať Illbehonest.com, a že nie je z toho katastrofa. Upadal som do mnohých bludov, pamätám sa, že keď som bol spasený, tak som chvíľu ulietal na hnutí emergentnej cirkvi (emergent church). Ďakujem Bohu, že bol verný a neustále ma vracal k tejto Knihe, a odvádzal ma od ľudí a smerom k Nemu. A to je — sláva Pánovi za to! Pán ma spasil od honby za slobodou miesto za Kristom. rokov som bol totálne zatvrdený voči všetkej pravde a v cirkvi som len spal. A keď ma osvietilo, že “Ja potrebujem slobodu”, tak som sa hnal za slobodou a nie za Kristom. Teda keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní (Jn 8:36). Ale je to Syn, ktorý vyslobodzuje. Nie si to ty. Musíme sa úplne vzdať svojej vlastnej sily. Jeremiáš 17:5 hovorí “Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno, ale (7) požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina.” Ja verím Pánovi, že ma naďalej bude posväcovať, že ma zlomí. Nemôžem uveriť, aké dielo Boh vykonal za posledné 2 roky v tom, ako ma oddelil od môjho ega. Keď som bol spasený, tak som mal pocit, že nemám žiadne boje. A Pán mi ukazoval, “James, tvoje srdce je prilepené k tomuto, a k tamtomu”, a veci, ktoré som nikdy nepovažoval za hriechy, Pán mi ukázal, že kto zotrvá až do konca, ten bude spasený. (Mat 24:13). Tí, ktorí vydržia vo vzťahu lásky k Ježišovi Kristovi, ktorej je On tak hodný. Tak ho hľadajte celým srdcom, dušou a mysľou.

Nemrhajte životom. Ak mohol Pán spasiť mňa, človeka, ktorý hral videohry 15 hodín denne, otroka pornografie… Ja som sa bál s niekým hovoriť. Cez internet mi to šlo, alebo som hovoril cez audio chat. Ale pri osobnom rozhovore som nasadil masku a žil som úplne falošný život. Ak ma Boh mohol spasiť a potom si ma použiť na spustenie stránky ako illbehonest.com, a vôbec si ma použiť, tak je to všetko len Jeho milosť. Na tom, čo sa udialo, nemám žiadnu zásluhu. Všetko smeruje priamo k Nemu. Len vás chcem povzbudiť, ľudia. Máte len jeden život. Takýto život už nikdy nebudeme žiť. A tento život sa skončí v momente. Zajtrajšok nie je istý. Nevieme hodiny, kedy sa Pán vráti, náš život je para, prefrčí tak rýchlo, a vodopád konca vášho života príde tak skoro. A ja vám hovorím — buďte pripravení — na pád do večnosti. Ja vôbec nemám strach zo smrti. “Smrť, kde je tvoj osteň?” (1Kor 15:55) Môj účet bol splatený Kristovou krvou!

Nebojím sa smrti, bojím sa Pána, potrebujem väčší strach z Pána, naozaj. A modlím sa, aby nič z tohto nebolo z tela. A aby to budovalo, povzbudzovalo, viete, ja som len červíček, mŕtvy pes, som totálne nič. Nehovorím to preto, lebo viem, že by som mal, ale preto, lebo je to pravda. Tak prosím, počúvajte, ak stále koketujete s pornografiou, ak ste stále v sexuálnych hriechoch, ak stále upadáte do masturbácie, tak tie veci umŕtvite skrze Ducha! A ak to nejde umŕtviť, položte si otázku – “Mám Ducha Svätého?” Neberte Matúša 5:30 na ľahkú váhu. Ak ťa to ťahá do hriechu, stiahne ťa to do pekla. A niektorí z vás ste možno na chvíľu slobodní od týchto vecí, no vaším bohom je sloboda, nie Kristus! A to vás pošle do pekla. Čím sa chválite? Čím sa chválim ja? Jedinou vecou – že Ten, ktorý nepoznal hriech, sa stal hriechom pre mňa. aby som bol spravodlivosťou Božou v Ňom. (2Kor 5:21) Pred Boha smiem predstúpiť z jediného dôvodu — pre krv Kristovu. Jeho krv splatila celý môj dlh, On zomrel na mojom mieste, aby ma očistil od každého zlého skutku, a očistil sebe ľud zvláštny, horlivý dobrých skutkov. (Títovi 2:14) A o to sa snažím. A samozrejme, že potrebujem Pánovu pomoc. Sklamal som Ho mnohokrát, ale poviem vám jedno — vždy sa vraciam k Nemu. Pretože On je moja jediná nádej. Moje oči hľadia vždycky k Hospodinovi, lebo on vyvodí moje nohy zo siete. (Žalm 25:15) Sláva Pánovi! Buďte povzbudení. A Pane, pomôž nám bežať. “Iba jeden život,” ako povedal C.T. Studd “…a ten čoskoro skončí, a pretrvá len to, čo bolo vykonané pre Krista.” “A niektorí chcú byť na míľu od zvonu kaplnky, ale ja chcem bežať k lodi záchrany súc meter od pekla.” A myslím, že Grace House a táto stránka sú nateraz takouto loďou pre mňa. A hlavnou vecou, od ktorej potrebujem byť zachránený, som ja sám. Každý deň. Ach Pane, zabi ma, ukrižuj ma, znič moje ego. Nech je všetko pre Krista a Jeho slávu! A tak sa žeňme — ako hovorí Hozeáš 6:3, “A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina.” Amen.