Radikálny kresťan

Téma:
Kategórie: Výňatky (E), Video

Paul Washer úpenlivo nalieha na mladých, aby úplne oddali svoje životy Kristovi a žili radikálne životy pre Neho samého!