Dobrá správa o Ježišovi Kristovi

Kategórie: Video
Téma:

Ako môže byť odsúdený hriešnik privedený do správneho vzťahu s Bohom? Je iba jeden spôsob, a to cez život a smrť Ježiša Krista. Toto je dobrá správa, ktorú hriešne ľudstvo potrebuje. Je to jedine Kristus, ktorý uspokojí hnev Boží, ktorý nám patrí, a On potom dáva pokoj s Bohom.


Tawfiq Cotman-El a David Butterbaugh, ktorí sú pastormi v Grace Community Church (http://gccsatx.com/), sa zdieľajú s evanjeliom. Špecifickým dôvodom tohto videa je, aby boli zasiahnutí tí v meste Temple, v Texase, kde pomáhame so zakladaním cirkevného zboru. Viac informácií: