Evanjelium je dobrou správou len pre človeka v núdzi

Kategórie: Video, Výňatky (E)
Téma:

Čo je to evanjelium? Je to dobrá správa. Je to veľmi dobrá správa. Ale je to dobrá správa len pre zhrozeného človeka. Je to veľmi dobrá správa len pre človeka vo veľkej núdzi. Viete, potrebujete porozumieť tomu, že… Poviem to takto, aby som prešiel priamo k veci. Poviem ti teraz tú najstrašnejšiu vec, akú je možné vysloviť. Tú najhroznejšiu pravdu, akú ti len môžem povedať. Si pripravený? Tu je. Tá najstrašnejšia vec, ktorú môžem nejakému mužovi, žene alebo dieťati povedať, je táto: Boh je dobrý. Pred pár rokmi som toto povedal, keď som v Európe kázal na jednej sekulárnej univerzite. Povedal som “Keď to chcete v skratke, tak tá najstrašnejšia správa pre človeka je táto: Boh je dobrý!” A niektorí sa tam tak pousmiali a v podstate povedali: “A v čom je teda problém?” Problém je v tom, že ty nie si dobrý. Teraz… čo urobí dobrý Boh s niekým ako si ty? Toto je najväčší teologický a filozofický problém v Písme. Boh je dobrý, a to je strašné. Zatvrdený zločinec, ktorý pracuje pre zločineckú organizáciu, keď sa predtým, ako ide na súd, dopočuje, že sudca je skorumpovaný, tak sa raduje. Najhroznejšia vec, ktorú môžete tomuto zločincovi povedať, je, že ten sudca nie je skorumpovaný, ale dobrý. A uvedomte si, že toto je ten najväčší problém ľudstva. Najväčší problém ľudstva je, že Boh je dobrý! Čo to nevidíte? Pretože vy nie ste dobrí! A v tomto je problém s moderným evanjelikálnym kázaním. Nikto vám nepovie, kto Boh skutočne je! Všetci hovoria len klišé. Viete, iní kazatelia vám môžu povedať, že Boh je dobrý a vy odtiaľ odkráčate s pocitom, že ste úplne zbavení akejkoľvek zodpovednosti. Ja vám hovorím, že Boh je dobrý a že by vás to malo plniť hrôzou, pretože vy nie ste! A to je druhá polovica problému. Ani o tomto vám nikto nepovie, čo to znamená. Čo to znamená, že nie ste dobrí? Ako ne-dobrí ste? Dovoľte mi to povedať takto: Ak odmietnete Krista, potom v tom momente, keď spravíte svoj prvý krok cez pekelné brány, jedinú vec, ktorú budeš počuť, je to, ako celé stvorenstvo vstáva a tlieska a chváli Boha za to, že vás odpratal zo zeme. Takto nie-dobrí ste. Ale vy poviete, “Ale môj hriech… veď ja nie som nejaký veľký hriešnik.” Adam zhrešil raz a vrhol celý vesmír do totálneho chaosu a odsúdenia. Vy nerozumiete tomu, kto tento Boh je. On je skutočne dobrý. Vy nie ste. On je skutočne láska. Vy ste pravým protikladom lásky. A tak, ako Boh môže prijať zlých a nenávistných ľudí do spoločenstva so sebou? Prečo nemôže jednoducho odpustiť? Pretože je spravodlivý. Pochopte, vy ste vyrástli v kultúre, v ktorej niet spravodlivosti. Neexistuje pastor, ktorý by písal knihy ako “Lex Rex – Zákon kráľa.” Nikto o spravodlivosti nehovorí biblicky. Pochopte, Boh je spravodlivý a ten najväčší teologický problém v Biblii je tento: Ak je Boh spravodlivý, nemôže vám odpustiť. Počujete ma? Ak je Boh spravodlivý, nemôže vám odpustiť. Kým najprv nebude Jeho spravodlivosť naplnená. A to je to, čo sa stalo na kríži. Práve pre toto je kríž úplne všetko! Kríž je absolútne všetko! Na tom kríži visel jediný pravý Služobník, ktorého kedy Jahve mal. Dokonalý človek. A hriechy Božieho ľudu boli hodené na Neho. A všetok hnev, svätá Božia nenávisť k zlu, hriechu a bezbožnosti, všetko to, čo malo padať na tvoju hlavu na večnosť, padlo na hlavu jediného milovaného Božieho Syna!

Každú Veľkonočnú nedeľu počujem ľudí kázať o, viete, o klincoch a kopijách a tŕňovej korune a celú tú interpretáciu kríža z pohľadu súdneho lekára, a všetko to je dôležité, musela to byť krvavá smrť, ale to, čomu títo ľudia nerozumejú, je, že nekázali evanjelium. Ak si spasený, tak nie si spasený preto, lebo Rimania zlynčovali Ježiša. Ak si spasený, je to preto, lebo Ho Jeho vlastný Otec zdrvil pod plnou silou svojho hnevu! Pretože niekto musel za teba zaplatiť! Bol to On! Ľudia mi hovoria, vravia, “Teda, dnes večer budeš kázať evanjelium?” “Áno.” “Ale tomu rozumieme.” “Nie, nerozumiete.” Ak by tu bol teraz Ian Murray, ak by som mohol vzkriesiť Jonathana Edwardsa, ak by do dverí vkročil Charles Spurgeon, títo by vyznali, že nepoznajú evanjelium v jeho plnosti. A predsa my sme zredukovali evanjelium na 4 duchovné pravdy alebo 5 vecí, ktoré Boh chce, aby ste vedeli, a vy si všetci myslíte, že to poznáte. Ak budete vo večnosti, budete ju celú tráviť štúdiom evanjelia a ani len nedosiahnete úpätie slávy tejto veci! Ide o evanjelium! Boh zmierujúci svet so sebou samým! Boh, ktorý je spravodlivý a ktorý sa nemôže len tak tváriť, že nevidí hriech! Boh, ktorý musí riešiť hriech svojho ľudu, On musí uspokojiť svoju spravodlivosť, aby upokojil svoj hnev! A urobil to smrťou svojho jediného Syna, ktorý Boží hnev vytrpel! A tretieho dňa opäť vstal z mŕtvych! A toto zmŕtvychvstanie z Neho neurobilo Božieho Syna, ale bolo to Božie vyhlásenie niekoľkých vecí. Po prvé, toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo (Rimanom 1). Potom prejdete do Rimanom 4. Čo to znamená? Že vzkriesenie Krista bolo Božie znamenie, že prijal Jeho smrť ako platbu zmierenia za hriechy Jeho ľudu, na základe čoho môžu byť ospravedlnení. Potom Peter hovorí urazeným vodcom židovského národa: “Toto vzkriesenie z mŕtvych dokazuje, že tento Ježiš, ktorého ste vy ukrižovali, je Pán a Kristus.” [Skutky 2:36] A apoštolské vyhlásenie, volanie smerom k vám, aby ste prišli ku Kristovi, NIE JE: “Pomodli sa túto modlitbu a pozvi Ježiša do svojho srdca.” Apoštolské vyhlásenie je toto: Boh prikazuje všetkým ľuďom všade, aby činili pokánie a verili evanjeliu. [Skutky 17:30] A kazatelia mi povedia, “No, keď im povieš len to, a nepovieš im, že majú niečo urobiť, ako potom budeš vedieť, že sú spasení?” “Pretože sa úplne zmení ich život!” Môžem ísť k väčšine ľudí v krčmách okolo tohto miesta dnes večer, a niektorí z nich sú skutočne poctiví členovia cirkvi, môžem tam ísť a spýtať sa “Ste spasení?” a oni povedia “Áno.” Môžem ísť na väčšinu seminárov Južných Baptistov, kde sa decká nalievajú pivom a spýtať sa “Ste spasení?” a oni povedia “Celkom určite áno!” Prečo? Pretože raz v ich živote ich kazateľ, ktorý by nemal kázať evanjelium, viedol k modlitbe spasenia a vyhlásil nad nimi, že sú obrátení. Jednal z ich dušou možno dve alebo tri minúty. Nie, priateľu, nie. Spasený si pokáním zo svojich hriechov. Spasený si vierou evanjeliu. A dôkaz o tom, že si činil pokánie na spasenie, a že si uveril na spasenie, je ten, že pokračuješ v pokání a viere.