Cirkev podľa Biblie

Cirkev je dnes presýtená myšlienkami svetskej antropológie, svetskej psychológie a sociológie. Nemyslite si, že budete mať biblickú cirkev, ak vašu evanjelizáciu očistíte od týchto vecí. Musíte od toho očistiť aj vaše manželstvá, aj vaše učenie o človeku, aj vaše učenie o pravde. Všetko musíte od toho očistiť. Božie slovo je pravdivé. A ak niečo nie je v súlade s Božím slovom, tak to nie je pravdivé. Neexistuje niečo pridané k pravde.