Nehľadaj slobodu od pornografie, hľadaj Krista

Kategórie: Video, Video blogy
Téma:

Ahoj, tu je James zo stránky I’ll Be Honest, chcel som len urobiť video blog ako odpoveď na e-mail, ktorý som dostal od jedného človeka. Ide o človeka, ktorý verí, že bol nedávno spasený, a bol závislý od pornografie. A ja sa stavím, že aj niektorí z vás, ktorí práve pozeráte toto video ste sami závislí na sexuálnych hriechoch, na pornografii, ktorou ste poviazaní. A ja dúfam, že sa mi týmto videom podarí znova zdôrazniť to, že nemáte hľadať slobodu od pornografie. Vy nebojujete so závislosťou na pornografii, bojujete so závislosťou na hriechu. A ako budete hľadať Krista vo viere, získate slobodu od závislosti na hriechu a slobodu od smilstva.

Sloboda od smilstva a od akéhokoľvek hriechu neprichádza tak, že sa pozrieš tomu hriechu do očí a povieš “To musím prekonať.” Prichádza tak, že nájdeš to, čo nekonečne krajšie, a to Krista, a ako na Neho hľadíš, ako sa na Neho spoliehaš a vidíš Ho ako nekonečne lepšieho, prekonáš to prirodzene.

A tak by som vám chcel rýchlo prečítať, čo mi napísal. Píše tu: “James, je to naozaj divné. Prečítal som si prvú správu, ktorú si mi poslal, a jediné, čo si povedal, bolo “Spoľahni sa na Krista”. Vtedy to pre mňa bolo tak ohromujúce, že som napísal späť a prosil som Ťa o nejaké kroky a postupy k spaseniu. A teraz skutočne rozumiem tomu všetkému, čo si mi hovoril,” Pokračuje ďalej hovorí “Nakoniec by som sa chcel podeliť s Tebou o niečom, nad čím som rozjímal pred pár dňami a rozosmialo ma to. Toto dobrodružstvo som začal, aby som mal slobodu od pornografie, a teraz o niekoľko mesiacov neskôr si ani nepamätám, že to bol dôvod, ktorý ma prinútil začať. Teraz je mojou jedinou starosťou a túžbou Kristus a Jeho sláva, to jediné ma dokáže uspokojiť, to je jediné, čo hľadám.”

Poviem vám, tento človek našiel nádej. Tento e-mail ukazuje človeka, ktorý sa už viac nestarostí o “Moje problémy s pornografiou, moje problémy s chtíčom. Ach nie, som závislý na porne!” Nie, závislý na hriechu! A jediný spôsob, ako môže byť človek slobodný od moci hriechu a od Božieho hnevu, od toho, že je synom diabla, že je nepriateľom Boha, je, že Ježiš Kristus, Boží Syn, prišiel na svet ako človek, žil dokonalý, bezhriešny život. Ako povedal brat Bob, “Boh, ktorého nemohol obsiahnuť vesmír, Ježiš Kristus, ktorý položil základy zeme, bol zrazu stlačený v matkinom lone.” On sa v takejto miere pokoril, a potom šiel na ten kríž a vytrpel Boží hnev v jeho plnosti. On odstránil všetok môj hriech, nielen časť, ale všetok, bol pribitý na ten kríž a ja ho už nenesiem. V Jánovi 8:32 je napísané “Spoznáte túto pravdu a táto pravda vás vyslobodí.” Pravdu, že môžem byť spasený nie pre moje skutky vykonané v spravodlivosti, ale len podľa milosrdenstva Ježiša Krista. Táto pravda je to, čo ma vyslobodzuje. To je jediný dôvod, prečo sa nevraciam späť k akémukoľvek hriechu, pretože som plne uspokojený v Kristovi. Vidím, že On vykonal úplne všetko. Čo môžem urobiť iné, ako Ho uctievať, ako pre Neho žiť? Či mám boje? Či sú bitky proti hriechu? Verte tomu, že sú – je to totálna vojna. Ale ako povedal jeden brat: “Vyslobodzuje Ťa túžba po Kristovi, pretože Tvoja túžba po Kristovi je väčšia.” hovorí, že toto je tá láska Božia, aby som zachovával Jeho prikázania, a že Jeho prikázania nie sú pre mňa ťažké.”

Nie je pre mňa bremenom byť osamote s Tým, ktorý miluje moju dušu. Nie je bremenom chcieť čítať zamilovaný list, ktorý mi daroval. Bremenom je, keď zhreším, a poviem vám, že Biblia hovorí: “A tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. – 1Kor 10:12 V 1. Jánovom je napísané “Dieťatká, chráňte sa modiel!” Ja to poviem takto: “Buď ako malé dieťa a budeš sa chrániť od modiel!” Pretože malé dieťa je totálne závislé na svojom otcovi. Vie to, vidí svoju nedostatočnosť. Ale uvedomuje si aj to, že “moja dostatočnosť pochádza od Boha.”

Mojou nádejou je ospravedlnenie v Kristovi. Že môžem byť vyhlásený za zmiereného s Bohom v Súdny deň JEDINE skrze Ježiša Krista. Nie skrze moje skutky ani moje pocity, ani nejaké zážitky, ani nič, čo by som urobil, ale absolútne len skrze to, čo vykonal Kristus. Dokiaľ hľadáš slobodu od pornografie, dokiaľ si myslíš, že tvojím problémom je závislosť na pornografii, nikdy nenájdeš slobodu.

To najhoršie, čo sa môže stať, je, že NÁJDEŠ slobodu, keď budeš hľadať len slobodu od pornografie. A potom sa budeš tľapkať po chrbte a budeš si myslieť, že je všetko v pohode. A predsa, ak nie si znovuzrodený, ak nemiluješ Krista, ak s Ním nemáš osobné spoločenstvo, stále nad tebou visí Boží hnev. Stále si dieťaťom diabla a nepriateľom Boha. A tvoj problém nie je vyriešený.

Pokým neuvidíš tú nádheru, keď Boh-Otec vojde do nejakého obchodu, prejde úplne dozadu, obíde všetkých pekných náboženských ľudí a všetku načančanosť sveta, a ide a kúpi ťa – vezme ťa. Skazeného, prehnitého, odporného mrzáka. Nechutného, zdeformovaného človeka. A zabije svojho Syna ako obeť a vykúpi ťa Jeho vlastnou krvou. Príjme ťa za svojho, už nie si dieťaťom diabla, ale synom Božím. Dokumenty boli podpísané krvou na Golgote a Boh hovorí: “A kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech berie vodu života – zadarmo.” – Zjavenie 22:17

Zadarmo! Prečo potom stále chceš niečo zaplatiť? Stále chceš povedať “Bože, pozri, čo som urobil. Mám 60 dní slobody od porna.” Čože? Ako chceš na Boha urobiť dojem so 60 dňami slobody? Kristus bol slobodný večnosť. To je jediná nádej na spasenie. To je jediná cesta. Toto video robím, aby som sa odvolával na tie isté pravdy, ktoré sú už vonku v množstve iných videí na tejto stránke. Ale možno tentokrát, ako počuješ tieto slová, ťa to zasiahne po prvý raz. “Jedine Kristus ma môže spasiť. Musím ísť k Nemu.

Žalm 62:8, “Nadejte sa na Neho každého času, ó, ľudia! Vylievajte pred ním svoje srdce. Boh nám je útočišťom.” Človeče, pozrime sa na Žalm 63. Hovorí tu “Bože, ty si môj silný Boh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po tebe; moje telo práhne po tebe. Tak budem hľadieť na teba, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu. Lebo tvoja milosť je lepšia ako život. Moje rty ťa budú velesláviť. Tak ti budem dobrorečiť po celý svoj život.” Vidíte, keď ste spokojní v Kristovi, nepotrebujete sa ísť prostituovať k nejakej modle.

Ak ste kresťania a ste uspokojení vo svojom manželstve s Kristom, nepotrebujete ísť prostituovať svoje srdce k nejakej modle. Pretože ste uspokojení tým intímnym spoločenstvom, ktoré máte. To, čo Pán hovorí v Matúšovi 7, keď sa pozrie na tých, ktorí činili veľké divy, a povie “Nikdy som vás nepoznal”, tým hovorí nasledovné: “Nikdy som nemal s vami intímne spoločenstvo.” “Odstúp odo Mňa, páchateľ neprávosti.” Ach áno, mal si nafúknutú hlavu, poznal si pravdu. Poznal si fakty, ale nepoznal si Mňa. Odstúp odo Mňa, nikdy si Ma nepoznal, nikdy si nemal skutočný modlitebný život, nikdy si nemal hlad po Božom Slove. Veď pozrite, čo je napísané v 2. Tesaloničanom: Vracia sa “v plamennom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha, a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia.” Ján 14:15, “Ak ma milujete, poslúchajte moje prikázania.” Láska ku Kristovi produkuje poslušnosť, to nie je nátlak: “No, musím to robiť.” Ale je to: “Samozrejme, že to musím robiť.” Ak On za mňa zomrel, ako mu môžem neslúžiť? Ctiť Ho, žiť len pre Neho, totálne?

Pavol povedal v 1. liste Korinťanom 2:2, “Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami okrem Ježiša Krista, Toho ukrižovaného.” Presne ako to vidíme tu: “Moja duša žízni po Tebe!” Len po Tebe, Pane, len Ty mi môžeš pomôcť. Nerobím ani neurobím nič dokonale, ani toto video nerobím dokonale, nerobím, som bezmocný, som tak závislý na Kristovi pre moje spasenie, pre všetko v mojom živote. Si tam ešte? Pripadá ti to šialené?

Pretože ak áno, “kto sa domnieva, že stojí, nech dáva pozor, aby nepadol.” Ide o tých, ktorí si uvedomujú “Ja nedokážem stáť, Pane, ak mi nepomôžeš, neustojím to.” “Pane, ja nedokážem obstáť v Súdny deň, ak nebudem oblečený do nádhernej spravodlivosti Tvojho Syna. Neobstojím voči žiadostiam, neobstojím pred tými tisíckami bilbordov a všetkých bezbožných reklám, a všetkými tými perverznými obrázkami na Facebooku a všetkými tými vecami. Pane, ja voči tomu neobstojím, ak nebudem stáť na Tvojom Synovi a spočívať v Ňom. Ak nebudem veriť len v Neho samotného, pre moju radosť, pre moje uspokojenie, pre moju spásu.” Pozrite, ak si vezmete svoju Bibliu a prečítate si žalmy, vidíte to tam úplne všade: “Zakryl si moje prestúpenia.” “Nasýtim sa dobrým Tvojho domu.” “Obrátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo.” Pozri sa na Červené more pred sebou – budeš sa snažiť prejsť cezeň sám? Budeš sa snažiť, stáť a rozdelíš toto more svojou vlastnou silou? Vzdaj sa.

Ver Kristovi. On hovorí: “Poďte ku Mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení, a Ja vám dám odpočinutie.” Ja vám dám odpočinutie! Pán hovorí “Moje rameno nie je prikrátke ťa zachrániť.” On hovorí “Moje ucho nie je hluché, aby nepočulo tvoje volanie.” Pozrite sa, kto je viac skazený, ten muž v Nórsku, ktorý pred nejakým časom zabil 80 detí, alebo ty, ktorý sedíš pod evanjeliom, ty, ktorý pozeráš videá na illbehonest, ale nemáš intímny vzťah s Kristom a nepoznáš Ho? Kto, kto je viac skazený? Muž, ktorý zabil 80 detí, a ty, ktorý máš všetko toto poznanie. Ty a on páchate ten istý hriech, ten najväčší hriech, hriech, ktorý je neodpustiteľný: odmietnutie Ježiša Krista. Ján 5:39-40 hovorí, “Veď spytujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život, a ony sú to, ktoré svedčia o mne. Ale nechcete prijsť ku mne, aby ste mali život.”

Ten muž v Nórsku – Boh ho spasí, ak zavrhne svoj hriech a príde ku Kristovi. A ty, práve tu, ktorý sa viac trápiš nad slobodou od smilstva, a máš všetko poznanie na svete, ak opustíš svoj najväčší hriech, odmietanie Krista, On ti dostatočne odpustí, úplne všetko. Dokonale ťa zachráni. Pokoj, ktorý presahuje ľudský rozum.

Izaiáš 26:3, “Človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na Teba.” Boh Biblie je mojím spasením. Kristus je mojou nádejou. Na Kristovi, pevnej skale, stojím, všetko ostatné je len pohyblivý piesok. Kým si v pohyblivom piesku a sám sa snažíš dostať sa von, len klesáš hlbšie, ale keď sa vzdáš, keď si uvedomíš, že sa nemôžeš dostať von, “Nemôžem sa dostať von, klesám ku dnu, zadusím sa, už sa skoro dusím,” a zvoláš, “Zachráň ma, Pane!”, On zachráni tvoju dušu. Žalm 34:6, “Tento biedny volal na Hospodina, a Hospodin počul a vyslobodil ho zo všetkých jeho úzkostí a zachránil.” Nebol bohatý, bol duchovne chudobný. Bol zbankrotovaný, no šiel k Tomu, ktorý vlastní celý vesmír, ktorý všetko stvoril, ktorý prišiel na svet ako človek, ktorý sa pokoril a zomrel miesto teba, ak v Neho uveríš na odpustenie všetkých tvojich hriechov. Bol by si blázon, keby si naďalej hľadal slobodu od pornografie miesto hľadania Krista. Tak ako ten e-mail, čo som čítal, to môžeš byť ty v momente. Dôveruj Kristovi. Ver v Krista. A uvedomíš si, “Celé začalo tým, že som si myslel, že potrebujem slobodu od pornografie, a miesto toho som našiel Krista. Dostal som spasenie, som znovuzrodený. Teraz je všetka moja starosť a túžba Kristus a Jeho sláva. A len On sám dokáže naplniť všetky moje túžby. On sám je Ten, ktorého nasledujem.”

Premýšľaj o týchto veciach. Ak si to ty, dúfam, že nájdeš nádej v Kristovi. Veľmi to chcem, preto aj odpovedám na vaše e-maily, preto robím tieto odpovede na veci odoslané cez “buďte úprimní” niektorými z vás. Pretože chcem, aby ste videli Krista. Nie je to komplikované, moja práca je jednoduchá. Otvoriť túto Bibliu a smerovať ľudí ku Kristovi. Vskutku, nie je to komplikované. Nech je to čokoľvek, Kristus ťa zachráni, Kristus ťa uspokojí, Kristus je odpoveď. Ach, bývať v dome Hospodinovom. To je to jediné, čo hľadám, a potrebujem Ho nasledovať, a udržiavať tú lásku k Nemu v mojom srdci horúcu. A vydržím dokonca – jedine v Kristovi samotnom. Majte sa.