Pozor – nezahrávajte sa so smilstvom

Téma:
Kategórie: Výňatky (E), Video

Výňatok o vyhýbaní sa smilstvu a všetkému, čo prekáža spoločenstvu s Bohom