Pozor – nezahrávajte sa so smilstvom

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma:

Výňatok o vyhýbaní sa smilstvu a všetkému, čo prekáža spoločenstvu s Bohom