Božie neobmedzené zdroje pre veriaceho posvätenie

Veriaci, modli sa k Pánovi: “Daj mi milosť kráčať dnes bez vedomého hriechu.” Prečo by sme sa mali takto s dôverou modliť. Pretože Božie nevyčerpateľné prostriedky pre posväcovanie sa veriaceho sú k dispozícii a taktiež pre pripodobňovanie sa Ježišovi Kristovi. On si nás vyvolil, aby sme boli svätí a bezúhonní pre Ním, a preto môžeme dôverovať v Jeho pomoc.