Jeden hriech ťa zničí

Kráčanie vo svetle – tam sa nachádza radosť. Radosť čistého svedomia – nič medzi mojou dušou a Spasiteľom. Nie je to úžasné, že to tak Pán zariadil, že čerstvo obrátený človek môže mať viac reality ako starší zboru, môže kráčať vo väčšom svetle ako starší. Kráčanie vo svetle – tam nájdeš zreteľnú Božiu prítomnosť, tie sladké uistenia od Boha. Keď kráčame s Pánom vo svetle Jeho Slova, akú slávu rozlieva na našu cestu, ale keď je tam akákoľvek temnota, je to ako keby si bežal v blate. Ak je tam akákoľvek temnota, je to ako keby si pestoval obilie, ktoré je dusené burinou. Je to ako keby si sa pokúšal orať s hrdzavým pluhom.

Kolesá tohto voza idú tak ťažko. Depresia a zmätky, ktoré sa zdajú neriešiteľné, keď nekráčaš vo svetle, keď tvoje srdce nie je otvorené. Duncan Campbell rozpráva príbeh, ako raz v Škótsku išiel autom ešte s jedným človekom a auto malo poruchu a zastavilo. Bolo to v noci a oni nemali baterku. Nevedeli prísť na to, ako to opraviť. A potom sa pozreli do noci a zrazu uvideli maják, a uvedomili si, že ak by sa im podarilo dotlačiť to auto k majáku, dostali by sa do svetla a mohli vidieť, čo treba opraviť. A aj to urobili. Musíš svoje srdce dostať do svetla, ak chceš, aby bolo opravené.

Toto je miesto, kde nájdeš viac svetla – v Tvojom svetle vidíme svetlo (Ž36:10), Svetlo sa seje spravedlivému a radosť tým, ktorí sú úprimného srdca. (Ž97:11) Ochota je skutočne tak kľúčová, nie je to tak? Ak je akýkoľvek človek ochotný činiť Jeho vôľu, bude vedieť o tomto učení. Ochotné srdce je tak veľmi vzácne v Božích očiach. Kráčanie vo svetle – to je to, v čom nachádzame silu. V Rimanom, v kapitole 13 je napísané, že si máme obliecť čo? Zbrane svetla. To je mocná vec. Pamätám si, ako krátko po mojom obrátení mi Pán ukázal, že musím napraviť nejaké veci v kníhkupectve, v univerzitnom kníhkupectve. Ukradol som tam nejaké knihy. A tak ma pracovník zaviedol za manažérom toho kníhkupectva, manažér ma zaviedol za správcom celého kníhkupectva. A tak som vošiel k nemu do peknej kancelárie, a tento muž tam bol usadený v kravate, a ja som mu povedal, že som bol spasený zo svojich hriechov skrze Milosť Kristovu, a že som sa stal kresťanom. A viete, ten muž obelel v tvári, ako keby som na neho vytiahol zbraň. A tak som mu povedal, že chcem vrátiť alebo zaplatiť tie ukradnuté knihy. Aká autorita sa stráca v temnote, aká cena sa platí za jedno temné miesto, cena dopustenia temného miesta vo vašom srdci. Ja vám hovorí, to pošpiní vaše svedectvo ako škriabanec na novom aute. Nemôžete ho nikomu ukázať. Nemôžete sa pozrieť ľuďom do tváre. Bude to brdzou vašej duchovnej plodnosti, prekážkou vašej radosti, bude to brzdou vašej užitočnosti v Božom kráľovstve, bude to odsávať vaše sily. Pred pár rokmi sme kúpili štvorkolku a slúžila nám dobre v mnohých prácach, a zrazu sa začala kaziť. Viete, začala kašľať, prskať a pľuť a strieľať z výfuku, nemala výkon, a tak sme ju vzali do opravy, rozobrali tam motor, a povedal “opravili sme to”, ale neopravili. A tak sme ju tam vzali druhýkrát a oni si opäť mysleli, že to opravili, a tak sme ju tam vzali tretíkrát a viete čo? Bola to nejaká maličkosť na riadidlách. Hovorím o vpustení malej oblasti temna do vášho srdca. Ublíži vám to! Zatvrdí to vaše srdce, mäkké rozhodnutia činia tvrdé srdcia, pozrite sa na Lótovu ženu. Oklame ťa to. Ak vpustíš do srdca nejaký obkľučujúci hriech (Žid 12:1), nejaký tajný, skrytý hriech, nakoniec ťa to oklame. Najprv to zakrývaš, potom hľadáš výhovorky, potom o tom začneš hovoriť a obraňovať to, potom sa začneš nad tým smiať a chváliť sa tým. Zvedie ťa to. Pozri sa na účinky jedného hriechu, pozri, čo jeden hriech urobil Abrahámovi, pozri, čo jeden hriech urobil Noachovi, pozri, čo jeden hriech urobil Mojžišovi, pozri, čo jeden hriech urobil Dávidovi, pozri, čo jeden hriech urobil bohatému mládencovi, “Ešte ti jedno chýba” (Lk 18:22). pozri, čo jeden hriech urobil Adamovi a Eve a celému ľudstvu, pozri, čo jeden hriech stál Božieho Syna. Bude to brzdou tvojej službe. Kvôli jednému skutku neposlušnosti Boh hľadal zabiť Mojžiša (2M 4:24). Pozri, čo jeden hriech urobí cirkvi, Achan sa stal brzdou celému zhromaždeniu (Joz 7, 22:20). Možno takmer každé historické prebudenie začne vtedy, keď niekto vstúpi do svetla. Počuli sme o prebudení v Kanade, niektorí z nás, a viete, vyzerá to tak, že to začalo v zbore Billa McLeoda v Kanade, ale v skutočnosti to začalo v Michigane, keď počas zhromaždenia jedno mladé dievča vstúpilo do svetla. Ak máš temnú oblasť, ak máš obkľučujúci hriech, ak tam máš poviazanie, neprejdi pomimo (Žid 2:1), pracuj na tom. Atlétovi hovorí tréner – vyhráš, ak sa zlepšíš v tejto oblasti, koncertná klaviristka môže zvládnuť celú skladbu veľmi dobre, ale ak tam jedna jediná oblasť škrípe, čo urobí? Pracuje na nej, “je tak Cathryn?”, pracuje na nej a pracuje, až kým to nie je všetko hladké. Rob toto aj so svojím srdcom, drž ho také. Nie je to úžasné, ako to Boh učinil? Tu je tá jedna vec, ktorá poletuje okolo v mojom svedomí, a všetko, čo musím urobiť, aby som vstúpil späť do svetla, je hlboko v srdci, úprimne povedať “Pane, súhlasím s Tebou proti tejto veci. Ja idem s Tebou.” Ak nie si skutočným kresťanom, ak miluješ tmu tu, dostaneš ju aj tam, vonkajšia tma (Mt 25:30), A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo (Ján 3:19). Ty poznáš svoje srdce, ty vieš, čo sa tam deje, preto radšej vstúp do svetla s Bohom, On žiada a vyžaduje absolútnu neprítomnosť tmy. Ak nie si skutočným kresťanom, nemysli si, že Kristova krv ti bude niečo platná, Jeho krv je niečo platná len tým, ktorí kráčajú vo svetle. Duncan Campbell povedal: “Golgota neprikryje to, čo ty nie si ochotný odkryť.” Ak nie si kresťan, ak nie si skutočný kresťan, hľadaj akýkoľvek náznak svetla. Akékoľvek svetlo, hľadaj ho a nasleduj. Evanjelista povedal pútnikovi: “Vidíš tam to svetlo? Smeruj k tomu svetlu.” Ak si v jaskyni a jediná osoba má baterku, tak radšej kráčaj vo svetle, kým nejaké máš, lebo inak ťa temnota pohltí. Ak tak učiníš, budeš dieťaťom svetla, a budeš schopný povedať Pán je mojím svetlom a mojou spásou. Boh je svetlo, to je tá zvesť, o ktorej Ján hovorí, že “sme ju počuli od Neho” (1Jn 1:5). Dobre Písmo hovorí, že “Každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboly trestané alebo odhalené jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boly zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu.” (Ján 3:20-21) Keď niekoho vidíte prichádzať do svetla, ako sa stáva úprimným, Boh už vykonal skutok. A On vykonáva skutky, a jeho skutky sa zjavujú, že sú vykonané v Bohu.