Ježiš za mňa zomrel

Zborom Galácie: milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista, ktorý dal sám seba… za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, keď vás táto láska uchopí, keď si uvedomíte… kvôli mne… On to urobil pre mňa! Keď toto príde a uchopí vás to. On ma miloval. Dal samého seba za mňa. Keď spievate Ó hlboká, hlboká láska a nie je to len nejaká vágna vec. Zrazu vám to dôjde, keď počujete Boží hlas “Ja som to urobil pre teba.” Bratia, Pavol vie, čo ženie mužov a ženy, aby položili všetko pre Krista. To je neprekonateľné, je to mocné. Toto nie je žiadna maličkosť. Keď spievate alebo počúvate a zrazu to dôjde práve tu, bratia! Práve tu! Môj hriech, nie sčasti, ale celý, je pribitý na kríži a ja ho už nenesiem. Keď človek premýšľa nad Kristom a zrazu Kristus vojde a zaplaví človeka vlnou za vlnou reality Jeho lásky. Potom sa nezoberiete a nejdete sa vyspať so susedovou ženou. Bratia, toto je život okolo nás. Vy poviete “No, to je dosť vulgárne.” Bratia, to je realita, to je realita a Pavol to vie. Pavol by inak nepovedal “Efežania, počúvajte ma! Ja tu kľačím na kolenách a modlím sa k Bohu, aby na vás vylial svoju moc z Jeho bohatých darov skrze svojho Ducha, a aby vám dal porozumieť, aká skutočne obrovská je táto láska pre vás. Vy tam na vašom konci teda nezarmucujte tohto Ducha, keď ja som tu a modlím sa toto za vás! Pretože je to práve tento Duch, v ktorom a skrze ktorého táto moc pochopenia Kristovej lásky pre vás prichádza!” Bratia, toto tak veľmi prekračuje len čítanie. “Kristus ma miluje.” Bratia, keď vás tá láska uchváti. Keď si uvedomíte, že “pre mňa!” On to urobil pre mňa. Všetko, On učinil všetko, všetko je pripravené. Dvere sú otvorené pre zdroj riešenia tvojho najväčšieho problému, ktorým je hriech, a pre tvoje vzatie na miesto zvané nebo a pre to, aby ti bol daný večný život tu a teraz, a ty povieš “Nie!”?! Ty povieš “Ja sa mám dobre, ja sa mám celkom fajn tam, kde chcem byť.” Nech sa tak nestane. Čiň pokánie. Odvráť sa od hriechu. Vyznaj a zanechaj všetok hriech, všetok známy hriech. Zanechaj materiálne veci, rodinu, aj tento smrteľný život. A ver v Pána Ježiša Krista. Pane, ja verím, že som hriešny a že si zaslúžim ísť do pekla. Neexistuje dôvod, pre ktorý by si ma mal vziať do neba, ale ja verím, že si zomrel za hriešnikov, ako som ja. Ja verím, že si zomrel a zaplatil môj hriešny dlh. Ja verím. Budem veriť, že Ježiš za mňa zomrel, a potom už nič. To bol omyl Galaťanov. Bolo to Ježiš plus niečo, ale evanjelium je IBA JEŽIŠ.