Veríte, že je nemožné, aby boli spasení?

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma:

Teraz mi dovoľte, aby som vám položil jednu otázku. Kto je tou osobou vo vašom živote, o ktorej si myslíte, že je nemožné, aby sa obrátil/a? Chcem vám niečo povedať – je to nemožné. Je to rovnako nemožné, aby tá osoba bola spasená, ako je nemožné, aby mala 90-ročná neplodná žena dieťa! To je to, čo vám Boh hovorí, keď každému kresťanovi dáva meno Izák. On hovorí “Áno, budeš sa smiať smiech nevery, pretože je nemožné, aby boli títo ľudia spasení.” Ale čo tým hovorí? Je azda niečo priťažké pre Pána? Konkrétne v súvislosti s obrátením, s nadprirodzením narodením sa ľudí. On chce, aby ste to uchopili. Je pre Pána Boha niečo príliš ťažké? Hovorím vám, Boh vraví “Zakaždým, keď uvidíte nejakého kresťana, si to uvedomte – uvedomte si to!” Chce sa ti smiať smiech nevery? Cítiš sa tak vo vnútri? “Toto sa nikdy neudeje! Pane, už to trvá toľké roky!” “Je to nemožné.” Áno, je to nemožné. Ale je niečo, čo by bolo príliš ťažké pre Pána? Milovaní, máme všetko povzbudenie, aby sme žiadali Boha o nemožné. No, ale ako viem, že od Boha nežiadam príliš veľa? Ako viem, či sú tí ľudia Jeho vyvolení? Myslím, ako budem vedieť, že nie som trúfalý, vieš, že nežiadam od Boha priveľa. Viete, my sme o tomto hovorili na študentskej biblickej skupinke, a pozreli sme sa do Písma. A prišla mi na um myšlienka, “Nespomínam si na jediné miesto, kde by im kedy Boh vyčítal, že očakávajú priveľa, že dúfajú priveľa, že veria priveľa!” Bolo to presne naopak! “Človeče malej viery, prečo si pochyboval?” “Prečo si neuderil zem viackrát?!” (2Kráľ 13:18-19)

Máš dieťa, o ktorom si myslíš, že je nemožné, aby bolo spasené? Nepros Boha len o to, aby ho/ju spasil, pros Boha o to, aby mu/jej dal kresťanku za manželku/kresťana za manžela. A učinil z neho služobníka evanjelia alebo z nej ženu misionárku. On môže! Viete, Satan chce, aby sme sa smiali smiechom nevery. Vidíte to v Biblii viackrát. Tu je Achab, potom, čo zabil Nábota. Eliáš k nemu prišiel. A hovorí, “Na mieste, na ktorom psi lízali krv Nábotovu, psi budú lízať i tvoju krv.” Toto povedal Achabovi. Prešiel nejaký čas. Achab ide do Rámot Gileáda. Chce naň zaútočiť. A prorok Micheáš hovorí: “Ak tam pôjdeš, tak v bitke zomrieš.” Nuž, Achab sa na to pozrie a hovorí “Ja budem radšej veriť starému Eliášovi, viem, že on má pravdu.” “On povedal, že moju krv budú psi lízať 50 kilometrov odtiaľto.” “Nie je možné, aby mal tento chlapík pravdu. Nemôžu mať obaja pravdu, je to nemožné!” “Idem do boja.” A nejaký muž vo svojej prostote natiahne luk a vystrelí. A tak sa to stane, že šíp zasiahne práve to miesto, kde sa zbieha Achabov pancier, a on odtiahne nabok a vykrváca vo svojom voze. Zomrel tak, ako povedal Micheáš. A jeho muži zobrali jeho voz späť 50 kilometrov do Samárie, aby ho pochovali, a umyli jeho krv z voza pri nádrži v Samárii. Presne ako povedal Eliáš, že sa stane! Takto je to s Bohom. Ty sa smeješ smiech nevery, Boh sa bude smiať ako posledný.

My vieme, aký bol Pavol ako apoštol. No keď sa pozriete na neho ešte ako Saula, vidíte ako ide plný hrozieb a zabíjania. Nenávidiac kresťanov. Rúcha Štefanových vrahov boli pri jeho nohách… Viete si predstaviť, aké to je vidieť, ako niekoho na smrť ukameňujú? Saul sa pozeral na to, ako Štefana na smrť kameňujú, a strážil veci jeho vrahov. Ak by ste boli povedali kresťanovi prvého storočia “Tamten muž bude milovať Ježiša ako nikto iný na tejto zemi.” “Napíše väčšinu novej zmluvy, o ktorej ešte ani neviete.” Tak by sa smiali. Ak by som toto povedal rodinám mnohých z vás, ktorí tu dnes večer sedíte, ak by som k nim prišiel pred rokom alebo dvomi a opýtal by som sa ich “Viete, čo on bude robiť?” “Zúčastní sa tejto konferencie” “Bude kresťanom spievajúcim chvály Bohu, bude tu s nami…” “Bude slobodný od drog, slobodný od alkoholu, slobodný od závislosti na pornografii.” “Všetky tie veci budú pravdivé a on bude sedieť na tomto kresťanskom stretnutí.” Poznám zopár bývalých ateistov, ktorí sú tu. Ešte pred pol rokom, rokom, boli ateistami, a dnes večer sú tu a spievajú chvály Bohu! Ak by ste toto povedali svojim rodinám, smiali by sa. Ak by som to povedal ja vám, smiali by ste sa! Je to nemožné.

Vy poviete “No, moje spasenie nebolo nemožné.” Potom ale nie ste kresťania. Vidieť tvár niekoho, kto ešte pred pár týždňami bol dieťaťom diabla… A tu je tá istá tvár žiariaca radosťou Pána. To je odmena neopísateľnej hodnoty.

Ach, my sme tak nasiaknutí neverou! Ja som tak nasiaknutý neverou. Čo viac, čo viac nám On môže povedať, než nám už povedal?” Čo viac pre nás môže urobiť? Určitým spôsobom sme ako deti Izraela. Vidíme jeden zázrak za druhým a na druhý deň sa cítime, ako keby sa v našom živote nič nestalo.

Každý kresťan je emblémom skutočnosti, že Boh je mocnejší ako všetky mocnosti pekla.