Musíte zvíťaziť

Kategórie: Mixy kázní (SJ)
Téma:

A v moci Tvojho Ducha my môžeme zvíťaziť, my zvíťazime, my musíme zvíťaziť! Neexistuje jediný pravý kresťan, ktorý by necítil tlak. Tento svet je proti nám. Diabol je proti nám. Naše vlastné telo občas povstane proti nám v nepriateľstve. Vecou víťazstva je prítomný moment, je to v tomto terajšom stave, je to v tomto terajšom boji, aby sme sa hnali za tým poznať Pána, aby sme nepoľavili a snažili sa. SNAŽILI SA! Vojsť do tej úzkej brány, za každú cenu, nech to stojí čokoľvek, nech sa mám vzdať čohokoľvek, čokoľvek musí byť zo mňa vypálené, čokoľvek musí byť zo mňa vykáznené, ja chcem byť ako Kristus. No tak, Pane, urob to vo mne, voveď ma dnu, spas moju dušu, očisti môj život! Vytvor vo mne dokonalý obraz Tvojho Syna a budem šťastný. Viete, diabol ide po vás, mocnosti a kniežatstvá, zápasíte s nimi. Vzoprite sa mu! Ja nebudem robiť tento hriech! Ja nepôjdem touto cestou! Jediná viera, ktorá je skutočnou vierou, je viera, ktorá víťazí. Budú okolo vás ľudia, ktorí vás sklamú a zrania. Cez ktorých sa budete musieť preniesť, odpustiť a zabudnúť. Vedzte, že diabol to myslí vážne a zaumienil si, že vás stiahne späť nadol, že vás odtiahne preč od Pána. Nebeské kráľovstvo trpí násilie, a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho. “Preto opášte si bedrá svojej mysle” povedal Peter. Vyhrňte si nohavice a zoberte to vážne! Ach, toto volanie je vážne, ľudia. Bol to ten samoľúby postoj strednej cesty, ten stav pohodlného kompromisu medzi úplnou oddanosťou a úplnou mŕtvosťou, dom v polovici cesty, ani studený, ani horúci, ani úplne pre hriech, ale ani úplne pre Boha. Podvracia to vašu oddanosť Ježišovi Kristovi, zabíja vaše dobré skutky, zabíja váš modlitebný život, odvádza vás to od spoločenstva so svätými a vovádza do blízkosti so zlým davom, preč od života modlitby a preč od Božieho Slova, preč od Ducha a smerom k telu, preč od radosti v Pánovi a smerom k stresu a utrpeniu, prečo od nádeje a smerom ku skepse a zúfalstvu. Vráťte sa k Tomu, ktorý je najvyšší! Vráťte sa k Tomu, ktorý je skutočným tvorcom všetkého! Vráťte sa k svojej radosti, vráťte sa k spaseniu! Boh je za vás! Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.