“Chcem byť spasený!” Tak poď, nečakaj!

Kategórie: Výňatky (E), Video
Téma:

Keď Boh ukazuje na spasenie, tak nehovorí “Počkaj, kým neprídem a niečo neurobím.” On hovorí “Tu to je, je to dar zadarmo.” Viete, čo by ste mali počuť v slovách “dar zadarmo”? No tak! Ak si na chvíľku vezmem bokom dieťa, troj alebo štvorročné, jedno z malých detí v zbore, a poviem mu “Toto je dar zadarmo.” Toto malé dieťa sa pozrie a povie si “To znamená, že keď pôjdem a vezmem si to, je to moje.” Vy poviete “Nie je možné, aby to bolo také ľahké.”

Bratia a sestry, je to tak jednoduché, no napriek tomu pre mužov a ženy, ktorí sú absolútne rozhodnutí spasiť samých seba, je to nemožné! Pre muža alebo ženu, ktorí chcú ponúknuť Bohu to, čo vykonal On sám. Keď príde človek a povie “Ja nebudem spasený tak jednoducho.” Ak by si mi povedal, že mám chodiť po kolenách, až kým nebudú krvavé, to by som spravil, ale toto je…” A viete čo, vy poviete “To je smiešne, to znie absurdne.” Smutná skutočnosť je tá, že väčšina ľudí sa radšej bude snažiť zaslúžiť si spasenie a pôjde do pekla. Ľudia sú tak pyšní a tak rozhodnutí ponúknuť Bohu niečo, nejaký výkon, niečo, čo vedia urobiť, že väčšina z nich by radšej zahynula, než jednoducho povedala “Nemám Bohu čo ponúknuť.” Pochopte, prísť a vziať si dar, ktorý je zadarmo, znamená, že nemáte čo ponúknuť. Buď to prijmete ako dar zadarmo, ale ste bez nádeje.

Ach! Je to tá najlepšia správa na svete pre človeka, ktorý si uvedomuje: “Snažil som sa, no každý pokus bolo len zlyhanie. Pane, ak ma Ty nespasíš, nemôžem byť spasený.” Osobe, ktorá sa dostane do tohto bodu a uvedomí si “Musím to mať úplne mimo všetkého, čo ja robím.”, Boh hovorí “Tu je to, zadarmo. Môj Syn, Jeho poslušnosťou,” (To uvidíme na budúci týždeň.) “môj Syn, Jeho poslušnosťou, vydobyl spravodlivosť, ktorú ty nemáš.” “Na tomto základe som Ja schopný ti toto spasenie darovať a pripočítať Jeho spravodlivosť tebe.” “Ja som poslal svojho Syna na kríž, aby vytrpel na tvojom mieste tvoje hriechy.” “On učinil všetko, čo je potrebné pre to, aby si ty mohol byť prijatý do večného raja.” “Tu je to, len poď a vezmi si to zadarmo. Je to dar.” Nech vám Boh dá uši, aby ste počul: JE TO ZADARMO! Ale ty povieš “Ale ja musím počkať, kým Boh…” Je to dar zadarmo, poď a vezmi si ho, prijmi ho. To je to slovo vo verši 17. Prijať! Musíš to prijať. “Ale všetkým, ktorí Ho prijali…” To je to, čo je napísané v Jánovi 1: “Ale všetkým, ktorí Ho prijali…” On dáva plné právo a moc stať sa synmi Najvyššieho, “Všetkým, ktorí Ho prijali”, prijmi to! Je to dar zadarmo.

A ty povieš “Je to tak jednoduché, môžem len prísť a zobrať si to, a budem to mať, a budem mať všetko to, o čom si práve hovoril?” Ak chceš byť spasený zo svojich hriechov, tak určite áno! Tu to je! Vezmi si to, nie z mojich rúk, z Jeho! Ty povieš “Ale teba vidím, ale Jeho nevidím.” Je napísané “Vzývaj meno Pánovo.” Nebudeš zahanbený, On nikoho neodmietne. On povedal “Toho, kto príde ku Mne”, On týchto ľudí neodmietne, On ich nevyženie von. Ty povieš “Ako môžem k Nemu prísť?” On je presne tu, je v našom strede. On je Všemohúci Boh, On nepozná žiadne hranice. On je blízko nás všetkých. Ak zavoláš, On ťa počuje. Môžeš to povedať vo vnútri. Môžeš k Nemu volať bez toho, aby si vydával počuteľné zvuky svojimi ústami. On počuje, On pozná tvoje myšlienky. Mnohí k Nemu zavolali vo vnútri a On ich počul, prišiel a okamžite ich zachránil. Volaj k Nemu. Je to tak zadarmo, a je to k dispozícii na prijatie komukoľvek, kto je smädný. Ak si smädný, choď k Nemu a pi. Nuž, nech nám všetkým dá Boh uši, aby sme počuli.