Kto sú tvoji priatelia?

Ale poviem vám, našimi najlepšími priateľmi musia byť tí, ktorí hľadajú svätosť, pretože budú mať na naše životy obrovský dopad. Musíš zistiť, kto je ten najväčší kresťan v tejto miestnosti, a povedať: “Chcem byť tvojím priateľom!” – “Nedajte sa zvádzať!” Počuli ste to? Nedajte sa zvádzať! “Zlé reči (zlá spoločnosť) kazia dobré mravy.” “Málo kvasu nakvasuje celé cesto.” Ty mi povedz, kto sú tvoji priatelia a ja ti poviem presne, kto si, alebo kým sa staneš. Bežte so spravodlivými.