Să cunoaştem Biblia

Categorie: Extrase din Predici, Video
Subiecte:

Deci noi suntem aici îndemnaţi să fim bogaţi: să facem din Biblie prietenul nostru apropiat şi să o cunoaştem foarte bine. Din păcate, mulţi nu sunt bogaţi, ci sunt săraci în Cuvânt. Ei spun că sunt creştini de ceva timp, dar ei nu au citit Biblia nici măcar o dată, încă.

Aceasta îmi aminteşte de un soţ care este plecat o perioadă, apoi, când vine acasă, află că soţia sa încă nu a citit în întregime scrisoarea pe care i-a trimis-o.

Ce credeţi că simte Domnul faţă de aceasta? Desigur, e o întristare pentru El. E o insultă. Pentru că El a gândit şi a pus laolaltă acest Cuvânt frumos; iar noi nu îl citim?

În cazul unora, motivul este că ei nu au fost născuţi din nou. Nu-i aşa? Adică, ei nu au Cuvântul lui Dumnezeu întipărit în minţile lor, nu este scris în inima lor. Aceasta este realitatea Noului Legământ: când Domnul ne regenerează, El sădeşte Cuvântul în sufletele noastre. Deci, pentru unii, cauza este că nu au fost născuţi din nou.

Surorilor, dacă sunteţi interesate de un bărbat, dar aflaţi că el nu meditează zilnic la Cuvântul lui Dumnezeu, nu vă măritaţi cu el. Nu vă apropiaţi de uşa casei sale.

E valabil şi pentru bărbaţi cu privire la femei.

Pentru că acea persoană este un om blestemat. „Ferice de omul”, spune Psalmul 1:1, „care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!”

Şi nu vorbim doar despre cunoştinţe biblice brute. Nu-i aşa?

Mai e scris în Biblie: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea.”

E vorba despre înţelepciune, nu cunoştinţă de dragul cunoaşterii. Cunoştinţa poate câteodată doar să ne distrugă. Dacă nu suntem precauţi, ne va face să ne îngâmfăm. Multă mândrie poate proveni din posedarea unor cunoştinţe din Biblie, pe care alţii nu le au. E teribil. Ne poate face să ne îngâmfăm.

Astfel, noi nu vrem doar mai multe informaţii, vrem o viaţă schimbată. Vrem să avem gândirea lui Hristos. Vrem să Îl cunoaştem pe Domnul, „dincolo de pagina sfântă, Te caut, Doamne.”

Deci, atunci când citim Biblia, trebuie să citim corect pentru a primi mesajul, pentru a căpăta gândirea lui Hristos, ca să locuiască în noi în toată înţelepciunea.

Cum putem şti că această Carte, cum putem şti că aceste cuvinte sunt inspirate? Indiscutabil, nu vă pot dovedi aceasta cum pot dovedi că 2 + 2 = 4. Ştiţi, orbii nu pot privi soarele. Dar odată ce ochii lor sunt deschişi, lumina e pretutindeni. Este o mărturisire proprie despre iluminarea spirituală.

Cum a spus şi fratele în mărturia sa: el nu citise cartea lui Ioan încă, dar deja realizase că această Carte este dintr-un alt tărâm. Depune singură mărturie pentru sine.

Gândiţi-vă la stilul cărţii. Coranul nici nu se compară. Gândiţi-vă la mesajul (Bibliei). Vorbeşte despre originea tuturor lucrurilor. Vorbeşte despre sfârşitul tuturor lucrurilor. Despre scopul tuturor lucrurilor. Vorbeşte despre rai şi iad, cum să câştigi pe unul şi să scapi de celălalt. Vorbeşte despre viaţa veşnică! Vorbeşte despre imortalitate! Despre cum să biruieşti mormântul!

Acesta este mesajul Cărţii pe care o avem în mâini! Şi nu e nimic care ne poate da acest har, acest ajutor, această viaţă, această cunoaştere şi înţelepciune.

Gândiţi-vă la unitatea acestei Cărţi. de autori, într-un interval de timp de peste 1600 de ani. Totuşi, cărţile se leagă împreună într-un mesaj măreţ.

Gândiţi-vă la gradul de răspândire al acestei Cărţi. Nicio altă Carte nu se compară! Biblia este redactată în atâtea exemplare şi în atâtea limbi, cum nu a mai fost nicio carte.

Gândiţi-vă la conservarea acestei Cărţi. A fost călcată în picioare de cei mândrii peste tot şi cu toate astea, nu a fost nimicită.

Gândiţi-vă la profeţiile din această Carte. Au fost profeţii despre oraşe şi despre ţări, scrise cu sute de ani înainte, chiar şi în detaliu, până la „treizeci de arginţi”.
Nicio carte nu e ca aceasta! David spunea cu privire la Goliat: „Doamne, nu-i niciunul ca el!” Niciunul ca el! Aşa este sabia Duhului, nu este nicio alta ca această Carte pe care o avem!
Ce facem noi cu bunul Cuvânt al lui Dumnezeu?

Gândiţi-vă la puterea acestei Cărţi. Vieţi au fost schimbate, ţări au fost transformate, suflete au fost răscumpărate, păcatul a fost îndepărtat, întunericul a fost alungat de această Carte. Ce Carte avem!

Domnul nu a spus: „Casa ta va trece.” El a spus: „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” Sunt infailibile.

Sănătatea este în declin, iar economia dă greş, toate se prăbuşesc şi se învechesc. Dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. E neclintit.

Este infailibil, trebuie să investim tot ce avem în el. Nu-i aşa? Alte lucruri trec, Cuvântul lui Dumnezeu nu va pieri. Nu vei regreta niciodată. Dăruieşte-te acestor două lucruri: Cuvântul lui Dumnezeu şi câştigarea sufletelor oamenilor.

George Muller estima că a citit Biblia de peste 100 de ori înainte de a fi împlinit 60 de ani. Iar apoi, în ultimii 22 de ani ai vieţii sale, a mai citit Biblia de încă 100 de ori, de câte 5 ori în fiecare an. Şi totuşi spre sfârşitul vieţii sale el spunea: „Mă simt ca şi cum de abia am început să scurm la suprafaţa lucrurilor pe care Dumnezeu le are să ni le spună.”

Acest Cuvânt este esenţial. Vreau să spun că este esenţial în mântuire. Nu-i aşa? Este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. În ziare, în reviste, pe facebook, nu vei găsi vreun ajutor pentru a fi eliberat de păcate.

Ştiţi, când am venit aici joi, am intrat pe uşa aceasta pentru a mă înregistra şi am văzut un semn pe uşă. Scria: „Înregistrarea pentru Conferinţa Fellowship se face în partea din spate a clădirii.” Şi era şi o săgeată: „Mergi pe aici, apoi pe acolo.” Şi ştiţi ce am făcut? Am văzut o secretară care stătea acolo, am deschis uşa şi am întrebat-o pe ea. Mi-a spus ce scria şi pe semn. Apoi am meditat şi m-am gândit: „De ce nu am crezut ce scria pe semn?”

Aşa e şi în cazul nostru: trebuie să credem mereu ce scrie în Carte! Este o hartă către cer, cel mai bine aţi crede ce scrie în ea şi aţi umbla în lumina ei.

Da, şi este atât de suficientă. Poţi merge la o facultate şi să obţii o licenţă în Sociologie şi totuşi să nu fi capabil să te înţelegi cu fratele, sora, tatăl, mama sau soţia ta. Poţi obţine o licenţă în Filozofie şi totuşi să nu cunoşti adevăratul scop al vieţii. Poţi obţine o licenţă în Discurs şi Comunicare şi totuşi să nu şti să vorbeşti cu Dumnezeul care te-a creat.

Acesta este Cuvântul bun al lui Dumnezeu, haideţi să ne îmbogăţim în el! Istoriile prezentate sunt exacte. Profeţiile sale sunt adevărate. Frazele sale sunt frumoase. Perceptele prezentate sunt sfinte. Acesta este Cuvântul bun al lui Dumnezeu.

Nu-i de mirare că John Wesley a spus: „Dă-mi Cartea, dă-mi cartea lui Dumnezeu!”

Tinerilor, ştiţi de ce un student poate merge la un colegiu şi, dintr-odată, să devină de un cu totul alt calibru? Pentru că el aprofundează, studiază. În fiecare moment neocupat, el studiază. După ce a luat cina, se întoarce la cărţile sale. De ce studiem cărţile scrise de alţi oameni cu aşa mare atenţie, dar când vine vorba de Cuvântul bun al lui Dumnezeu, devenim aşa de relaxaţi, nepăsători? E aşa paradoxal, nu are sens.

Discutam cu un frate într-o zi şi îmi spunea: „La serviciu am ascultat epistola către Evrei de 3 sau 4 ori” – am uitat numărul exact -„până la amiază”. Avea Biblia audio şi asculta în căşti, îngrămădind Cuvântul lui Dumnezeu în sufletul lui.

Trebuie să pătrundă! Nu vă lăsaţi înşelaţi ca să risipiţi timpul vostru, timpul vostru preţios.

Să ne hotărâm… ştiţi, Ezra spunea: „Mi-am pus inima…”, ştiţi, ca un ceas cu alarmă, „Mi-am [setat] inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului.”

Trebuie să luăm nişte hotărâri, de care să ne ţinem. Alegeri, despre alegeri vorbesc.

Oh, ce Cuvânt avem! Haideţi să ne îmbogăţim şi să-l ducem şi altora, chiar acum!

Am crescut în Iowa de Nord-Est, într-o comunitate mică de fermieri şi în acea perioadă era câte o fermă la o distanţă de un sfert sau o jumătate de milă. Ne cunoşteam cu toţii. Trăiau acolo Axel Rasmussen, Baldy Peeper şi Ed Portus, şi de-a lungul liniei ferate îi cunoşteam pe toţi.

Şi a fost o perioadă în viaţa mea, când aş fi putut merge prin zonă – cam 2 sau 3 ani după ce am fost mântuit, când trăiam acasă cu părinţii mei şi conduceam acel camion cu pietriş – când aş fi putut merge de-a lungul acelei zone, din uşă în uşă şi tot ce ar fi trebuit să le spun este: „Prieteni şi prieteni ai tatălui meu, vreau să vă spun că am fost salvat din păcatele mele prin harul lui Dumnezeu.” Dar nu am făcut asta. Eram aşa slab în acele zile. Nu am făcut ce trebuia. Şi ştiţi ce? Acum sunt aproape toţi plecaţi.

Dacă ai ceva de făcut pentru Dumnezeu, fă acum. Fă astăzi ce ai de făcut! Apucă-te de acel lucru! Mişcă-te în direcţia aceea!

Îmbogăţeşte-te în Cuvânt, cu atât mai mult cu cât vezi că ziua se apropie!