Ке те Чини Се

Потребно да го земеш во предвид факторот на цената И Да ја платиш цената за да бидеш Христов Ученик Ке те Чини Популарност , Ке те Чини Промоција можеби понекогаш. Ке те Чини лесен Живот. Ке треба да се дисиплинираш самиот себеси, ке треба да го игнорираш твојто тело. Ке треба да му кажеш “Не” на искушението, Ке треба да му кажеш “Не” на овој свет. Ке треба да прекинеш да одиш со толпата. Ке треба да бидеш спремен да се одвоиш само за Христос. Ке треба да бидеш спремен да чекориш по една друга Адреса и да испаднеш од толпата дури и ако никој повеќе не го следи Исус Христос. Да бидеш спремен да застанеш на нозе дури и ти да бидеш единствената личност од овој свет за Исус Христос. Тоа е факторот на цената. Ке треба да бидеш спремен да претрпиш прогон за Исус Христос и дозволими да ти кажам: ” Ке Дојде ” дури и да те Чини Живот. Он не доаѓа да игра игри. Он не доаѓа да биде Послушан. Он доаѓа да Доминира . И Он доаѓа да Убие. Он е Крал на кралевите И Господ на господарите. И На крајот од оваа ера, Он ке дојде од небото на бел коњ. Неговата облека е со крв и Он доаѓа да Освои и Осуди. Ти треба да направиш Услови на мир со овој Крал што доаѓа. Или ти ке бидеш осуден за секогаш. И Исус Христос направи услови на мир. Ти треба да се решиш со Него пред неговиот суд. Ти не сакаш да влезеш во тој ден на крајот во конфликт со Христос Зошто Он ке биде Праведен во Извршување на неговата Правда. Но Он ти ја нуди неговата Милост денес. Он ке биде во согласност со условите на предавање Он ке биде во согласност со условите на мир, но се негови услови на мир, не наши! и неговите услови на мир се едноставни: Ти треба да го намразиш својот татко,мајка,брат,сестра дури и твојот сопствен живот повеќе од мене Или ти не ке можеш да бидеш мој ученик и ти треба да го земеш Крстот и да ме следиш инаку не ке можеш да бидеш мој ученик и ако не го направиш, ке се соучиш со мене на последниот суд. И Ке го прославиш Бог во твојто загинување. Он те притиска за една одлука. Он нема да се постави Над. Ти неможеш да го притиснеш копчето на мир за долго време во твојто срце, мораш да одговориш на Него. Лука 14 : 33, “Имено така, ако некој од вас не се одрече од сe што има, не може да биде Мој ученик.” Он вели: Никој од вас неможе да биде вистински христијанин. Никој од вас неможе да биде во мојто царство. Никој од вас неможе да биде во добра релација со мене или мојот Татко. Никој од вас неможе да биде мој ученик Ако не се откаже од се што поседува. Што вели овде Господ? Тој не е подршка ислучена. Он ја зголемува заложбата на неговиот повик во секоја линија од овој дел. Добро, Он не вели дека ти треба да гп закупиш патот кој води кон Царството Небесно, Зошто никој од нас нема доволно злато и никој од нас нема доволно сребро за да засекогаш ја тргне дамката на гревот што ја контаминира нашата внатрешна душа. Што Он вели? Секој од вас што нема да се откаже од се што има, Добро ова треба да биде земено во контекст со другите стихови од библијата и дозоволими само да смалам до највазжната информација Потребно ти е трансфер од позицијата на се што си ти, и се што имаш ти во се што Он е. Тоа е тоа што овде го вели. Твојот живот повеќе не е твој живот, твојот живот сега е Негов. Твојто време повеќе не е твоје време,твојто време сега е негово време. Твојте позиции повеќе не се твој позиции,твојте позиции сега се негови позиции. твојта иднинина повеќе не е твојта иднина,твојта иднина е сега негова иднина. Твојто богаство повеќе не е твоје богаство,твојто богатство повеќе е Негово богаство Ти пренесе од се што си ти, и се што имаш ти во се што Он е. тоа е тоа да ги исполниш неговите услови на мир. Се уште замената не се заменува или купува со реални пари Но е стекната со Целосно предавање на твојот живот на Христос. Тоа е тоа што значи Спасителна Вера, Доаѓа крајот на самиот себеси и комплетно и Вечно и Верувајќи на се што си ти и се што имаш ти на се што Он е. Тоа е твојта вечна душаl. Тоа е единствениот живот што некогаш ке го живееш, ова се работи на единствената вечност што некогаш ке ја имаш, И Тоа што го Вели, Солта е добра но дури ако солта се врати блутава тоа е доказ дека никогаш не била вистинска солта за да почне, со што ке биде зачинета?одговорот е ништо. Стих 35: е безкорисна ни за душа ни за ѓубре Едноставно не е добра за никого, не за Бог, не за Христос, не за цастството, не за движењето. Ти само зафаќаш место за друга личност. имало и други личности што пробувале да бидат дел од ова се што е безкорисно ке биде фрлено. Ти не си вреден ни четврт купатило , зборувам духовно. Зошто не си дојден до местото на целосно предавање на твојот живот и Врховниот закон и Врховното следење на Христос. и Врховното следење на Исус Христос. И Да го земеш крстот и да го следиш. И После вели, “Оној што има уши нека слуша.” Ти треба со строга препазливост да гледаш што Бог му вели на својот Син. Зошто Бог ни збореше во неговиот Син во оваа конференција. И Бог не донесе сите на ова место, никој од нас не е тука по некоја среќа или случајност. Тоа е добрината Божја и Милост што донесе на ова место Исаија 53. Каде штп слушаш за Страдањето на Спасителот, Господ Исус Христос. Кој на оној крст стана грев за нас, на тој крст Oн умре за себеси за да Он може да живее со нас. и да може да ги понесе нашите гревови, безаконија на тој крст и да го купи нашето спасение. Исус рече: ” Нема спасение во ни едно друго име, зошто нема друго име под небото дадено на луѓето под кое можат да бидат спасени. Исус Рече: ” Јас Сум патот,вистината и животот, Никој не доаѓа кај Таткото, освен преку Мене ( Јован 14:6 ) Он те повикува денес ” Дојди Кај Мене ” сите што сте изморени јас ке ве одморам. Матеј: 11:29 Земете го Мојот јарем на себе и научете се од Мене, зашто Јас сум кроток и понизен по срце; и ќе најдете одмор на своите души; зашто Мојот јарем е пријатен и Моето бреме е лесно.”” е,е, ти имаш цена на гревот тргната од тебе. И Сега ти го имаш јаремот на Христос на тебе и Он се става во тој јарем со тебе и оди со тебе но ќе бара целосно овластување на твојот Живот. О,како треба да ги бараме нашите срца,денес овде Дојдов на ова место за овласување тотално во мојот живот? да го предедам мојот живот суеверен на Негово Владеење,кој умре на крст за мене? сакам да знаеш дека вратите на небесата се отворени за тебе. тесната врата е отворена. и ако ти направиш чекор на вера и дојдеш пред тесната врата и го предедаш твојот жввот на Него Покрај.. силината на неговите зборови Он исто така вели: ( Јован 6 : 37 ) Сe што Таткото Ми дава ќе дојде при Мене, а оној кој доаѓа при Мене нема да го исфрлам; Он те повикува денес да дојдеш при Него за да дадеш чекор на вера и да дојдеш кај Него. но ако дојдеш кај Него, не играј игри Ти треба да се предадеш на Христос.