Медитирај во Христос Не е Важна Цk

Браќа, неопходно е да бидеме во едно стање каде што го задражуваме Христос пред нашите срца, пред нашите умови,нашиот поглед, цело време неопходно е да мислиш ” Што доаѓа во мојот живот што ме спречува да го правам ова? ” Неопходно е да имаме сезони на мислење. Погоди што немаш тоа што го има Charles Simeon или Jonathan Edwards, Thomas Charles ако не го правиш она што они го прават. да Медитираш. Живееме во една ера каде што Медитацијата е скоро невозможна Имаме толку игри. Толку бучава. Толку одвлекување на вниманието. Колку од нас овде немаме Мобилен во нашиот чеб ? имаше време каде што Jonathan Edwards Можеше да се качи на неговиот Коњ да јави и медитира во Христос и на Телефон не ни сонуваше. не е нешто позитивно да имаш телефон Мобилен и да можеше да биде конектиран цело време. и без разлика да и во кое време те бараат, ти да одговориш треба да имаш сезони во твојот живот каде што ке ја исклучиш таа работа. треба да имаш моменти во твојот живот… Браќа, дајте со мене еден поглед на една недела во вашите животи. колку време сте … Кој од вас се оделува еден час каде што велат, ” Ке испаднам и ке пешачам ке медитирам во првите 4 стиха во книгата на Евреите. и сакам да продолжам само во тие 4. и сакам да започнам да прашувам. и сакам да бидам храбар да купам слово по слово во мојот ум и сакам да мислам на Христос. и сакам да мислам на Неговата Личност. и јас сакам да мислам што тоа значи. Браќа, кога вие сте исполнети со една радост што е неопислива и исполнети со славата од славата на Христос. ете од таму доаѓа здравјето, вистина? Радоста од Господ е што? е твојта Сила. луѓето што се храбри да зборуваат експериментираат една слава стимулирана и движечка во Христос. од каде што единствените зборови што можат да излезат, меѓу солзи и едно длабоко движење на срцето по вистината каде што реално се смета за Присуство на Личноста на Христос и се што можат да кажат е ” Слава, Слава ” такви луѓе не дозволуваат да гревот и тежината ги одалечи. таквите луѓе не е неопходно да речат дека ги почитуваат оние што се лидери или што присустваат на заедништвата или што даваат плод или да бидат претпазливи за да не паднат. луѓето не се враќаат назад во стариот живот колку го експериментирале Христос на овој начин. но ако ти .. слушај, книгата на Евреите ова го кажува изобилно јасно. Живеејте животи вака и истрчија оваа трака со работите што ги правиш. Тоа е реалноста. Окупирани во нашето спасение со страв и трепет. Браќа, луѓето паѓаат на оваа трка цело време. паѓаат цело време. не паѓај надвор. има силни аними потикнувачи од кој треба да се одржуваме, браќа треба да се предложиш да го исполниш твојот ум, срце, вера, познавање со Христос. треба да биде еден Приоритет ако имаш време за Видео игри и да бидеш пред твојот компјутер и да бидеш на фејсбук и да пишуваш мајл-и и да испраќаш пораки и да бараш работи што може да ти текне. браќа, тежина.. запамтете што е тежината ке речеш, ” но гледам проповеди ” браќа, една проповед на интернет може да ти стави тежина ако не земаш време за да бидеш со Христос насамо, медитирајќи во Неговата Слава. без да имаш некој регурајќи се секогаш. треба да бидеш ти самиот, по твојта смета во твојот збор. треба да се молиш и чекориш со Христос за твоја сметка. не да примаш се по една лажица. не е важно ти велиш ” Добро, јас гледам 3 проповеди на Paul Washer вчера. ” Браќа, тоа неможе да го замени ова. овие луѓе пронашле слава они самите со Христос. Медитирајќи во зборот. Да, овие работи можат да бидат добри но можат да ти станат тежина. ти велиш ” Но има пријатели, сакам да комуницирам со нив. ” тоа може да се конвертира во тежина. треба да правиш жртви за да ја видиш славата на Христос. и тоа само ти носи исцеление, браќа нема друг механизам на здравјето во Христијанскиот Живот. само Христос. и за Него експериментираме интимност и слава и размислувња и одржувања и исполенти со радост. нема друга замена. Браќа, ова е срцето и душата на книгата на Евреите. еден силен потикнувач. одржување со сила. и е Он, браќа, Он. надежта која ја имаме. не вели ли Библијата дека Исус Христос е нашата надеж? ( 1 Тим 1:1 ) Он е надежта. немаш надеж надвор од Него. и треба да се одржиш силно одржиш силно, да не се испуштиш за да одиш назад толку работи што ставаат тежина во твојот живот. што пуштаат корен со толку леснотија. и се што треба да направиш е да не се одстремиш и да бидеш препуштен на судбината. Борба е, Браќа. Бог ни помога.