Не играј игри

Не си играј со лажни исповеди ( не сакам да сум Лицемер повеќе ) Твојта вечна душа и тело се во игра .. не играј игра само за да бидеш прифатен од Христијаните не играј игра само за да можеш вклопиш во заедницата Ако не си Спасен, тогаш биди искрен и бегај кон Христос Ако си во грешка, си во грешка и ке те кошта многу. но Бог е Љубов, сега моментално, сега моментално, ако повикан кон Него Он ти ветува, дека е спремен да го стави неговиот Збор во игра ( Боже помогни ми ) ако го Повикаш, ако го бараш ке го најдеш, Ако го повикаш Он ке те спаси. Ако веруваш во Господ Исус Христос има Спасение што треба да биде примено. ако Плачеш кон Него, како што Словото вели .. ” 6:37 Сe што Таткото Ми дава ќе дојде при Мене, а оној кој доаѓа при Мене нема да го исфрлам; но еднаш кога смрта ке те има .. завршено е .