Тесниот Пат на Живот

Во обзир дека ова е тесната врата бара покајание. бара живеење со багажот зад тебе бара живеење зад љубовта кон гревот, и љубовта кон светот, у љубовта кон самиот себеси.4 Исус рече, ” Ако некој сака да ме следи,мора да се одрекне од самиот себеси, да го земе крстот, и да ме следи. овде нема пат да дојдеш освен низ тесната врата. прифати се себеси доле , спуштија доле цела твојта самодоволност , и цела самоправедност понизисе самиот себеси, и ќе дојдеш како мало дете во Царството Небесно.

и тоа е тесната врата, каде што можеш само сам, Ти неможеш да дојдеш во група. ти ќе мораш да скршиш се од групата, треба да го скршиш пакетот ти ќе мораш да го скршиш и твојто семесјтво, и да дојдеш, и да дојдеш едно време кај Господ Исус Христос Тој ги повикува сите под звукот на Неговата покана Да напуштат каде и да се, да го напуштат она што се, и да дојдат веднаш кај Него и да влезат низ тесната врата, вие треба да знаете дека Евангелието е заповед. и ваша одлука е дали ќе живеете во послушност или непослушност во ова Христос те повикува да влезеш низ тесната врата. и да не одговориш на Евангелието, е најголемиот грев под небото. тоа е како да газат со нозете над чесната Крв на Господ Исус Христос. и тоа е да се навредува Духот на Благодатта, кој ќе осуди. да кажеш “не” на Евангелието на Исус Христос, е најголемиот грев.