4 posts by author.

Дојди кај Христос, Он е Силен за да Спаси

Дојди кај Христос, Он е Силен за да Спаси

Не ме интересира во што си се Претворил или што имаш направено, Врати се Дома.

Убавината на Исус Христос

Убавината на Исус Христос

ти го гледаш на еден инстант Исус Христос и секој нов поглед поинтезивен те носи на повисоки нивоа, повисоки оценки, на посветеност и свестост.

Што е Спасението (Во 2 Минути )

Дали го Бараш Бог