Исус Христос е Мојта Единствена Надеж

Ми се допаѓа Спасителот навистина Ја заврши цела работа он договори за мојте гревови. ако некој од нас греши, треба да се потсетиме на нашиот адвокат. не се преокупирај со тоа што си направил или не си направил Мораш да гледаш на Спасителот. имаш Адвокат. Без Него, Сме во озбилни проблеми со Живиот Бог Имаме Адвокат нај добар од сите он никогаш не изгубил ни еден случај Он никогаш не погрешил Исус Христос е Праведен не се работи затоа што сме направиле Можеш да отидеш во Чунглата во Африка и да жртвуваш Свиќи и Кокошки поради твојот грев. но нема да ти служи ништо. Можеш да отидеш на планините во Андите и да жртвуваш млади невини поради твојот грев и нема да ти служи ништо. Можеш да жртвуваш реки од масли и илјадници животни, и нема да ти служи ништо, вели Михеј Можеш да отидеш и да придобиеш Илјадници души за Христос, и нема да ти служи да најдеш милост пред Бог, и да добиеш негово Ослободување Нема Апсолутно ништо, ништо што можеш да направиш! така да мораме да се надеваме на Христос ” Не носам ништо во мојте раце, ништо, Господи! ” ” Нема надеж за мене да бидам пред Живиот Бог во оној голем ден, Прифаќам Тоа што Си Ти, и тоа што си Направил.” Христос, и Он Распнат тоа е славното Евангелие. не се работи за некој си работи се работи за една личност. и за тоа ја ставам нашата вера во Исус Христос таа личност и Он тоа што го направи на крстот, Исус Христос Праведникот. тоа е нашата вера. Да,имаме адвокат навистина добар, го имаме Исус Христос Праведникот. Он не го запозна гревот, Он не направи ни еден грев Он немаше грев, во Него немаше грев! Он носеше перфектен живот, Он умре една смрт перфектна, Он воскресна со голема моќ Исус рече: ” Свршено е.” ( Ев. по Јован 19:30). и Бог Таткото одговори: ” Перфектно е, Добро е.”,и го воскресна од гробот го седна на неговата десна страна, со цел авторитет и се му стави под неговата рака. Он е човекот, Исус од Назарет, дадена му е цела власт над секое тело за да даде живот вечен на оние што Таткото им дал. и јас велам: “Господи Исус, верувам,верувам,верувам дека ти умре за мене.” ” Ти навистина беше погоден и го тргна гневот на Бог! ” ” И во оној ден ке останам верувајќи, за тоа што Христос направи.”” Никој нема поголема љубов од оваа, да го даде својот живот за неговиот пријател. тоа е најголемата манифестација на љубовта на Бог кон Верникот. “Оваа љубов е прекрасна, толку Боженствена го бара мојот живо,душа,се мое! ” Замисли, дека Исус лично умре за тебе, Лично!” C.T.Studd рекол: ” Ако Исус Христос е Бог и умре за мене,нема поголема жртва , толку голема што може да се понуди.”

Треба да бегаш од гневот што доаѓа и велиш: “Господи Исус, ја верувам, верувам дека Ти умре за грешниците, верувам дека Ти умре за грешниците како јас.” “Ке одам во Пеколот, и нема причина за која можеш да ме однесеш на небото, но верувам во тебе Ти умре и навистина ја плати цената за мојот грев.” Ова е Евангелието. Добрата Вест, и ако сум грешник што заслужува пекол, сега може да биде суден пред Бог и да најдам тоа е добра вест. За тоа што се направи Исус Слава на Бог! и слава на Јагнето Засекогаш! Негова нека биде славата, силата и честа , засекогаш затоа што Он го направи.