Lepšie, keby sa nebol narodil

Téma:
Kategórie: Výňatky (E), Video

Matúš 26:24 – No, Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, avšak beda tomu človekovi, skrze ktorého sa Syn človeka zrádza; lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil.