Vestea bună a lui Isus Hristos

Categorie: Bloguri Video
Subiecte:

Cum poate un păcătos condamnat să fie adus într-o relație bună cu Dumnezeu? Există o singură cale, și aceasta este prin viața și moartea lui Isus Hristos. Aceasta este vestea cea bună de care are nevoie umanitatea păcătoasă. Doar Hristos satisface mânia lui Dumnezeu pe care o merităm și ne dă pacea cu Dumnezeu.


Vreau să vă vorbesc despre cel mai important lucru din toată existența. Această veste, pe care vreau să v-o dau, este cea mai importantă veste pe care o veți auzi vreodată în viața voastră. Este cea mai importantă problemă din lume, și anume: cum poate un om să fie împăcat cu Dumnezeu?

Probabil mulți dintre voi nici măcar nu v-ați gândit la acest lucru. Dar realitatea este că fiecare dintre noi ne aflăm în poziția de a fi sub mânia Dumnezeului Atotputernic. Problema este aceasta: că omul și Dumnezeu sunt în conflict unul cu celălalt. Tu. Domnule. Doamnă. Prietene. Există un conflict. Există un război, o luptă, iar tu ești în partea adversă Domnului Atotputernic. Poate spui, „Cum am ajuns aici? Asta e o veste pe care n-am mai auzit-o până acum.” Nu mă îndoiesc că nu ai mai auzit-o, dar asta nu o face în niciun fel să nu fie adevărată.

Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, al milei, al harului, al compasiunii, dar este și un Dumnezeu al dreptății și al sfințeniei. Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. El este adevărat. Este atotputernic. Este perfect. Este bun. Este minunat. Și nimeni nu pune la îndoială acest lucru. Biblia este plină de exemple din Scripturi care vorbesc despre maiestatea Sa. Și mă gândesc la Isaia 6:1 care vorbește despre sfințenia Dumnezeului nostru. El este uimitor.

Acum, aceste lucruri sunt adevărate și noi spunem „amin” la toate, dar mai există încă un adevăr. Și acesta este că tu nu ești așa. Iar problema pe care noi toți o avem este că fiecare dintre noi, fiecare ființă umană care s-a născut vreodată, în afară de unul singur, în afară de Domnul Isus Hristos, nu este dreaptă. Noi nu suntem sfinți. Vedeți, când Adam a păcătuit, când Adam s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, toată creația a fost pusă sub norul întunecos al blestemului lui Dumnezeu. Judecata a căzut peste întreaga umanitate și noi acum ne naștem cu o inimă care este pusă pe a face răul. Iar problema este că într-o zi Biblia spune că fiecare dintre noi va trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru acțiunile noastre. Vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată și vom da socoteală de viața noastră. Și în afară de cazul în care ai trăit o viață absolut perfectă și sfântă, tu nu vei putea sta în picioare în acea zi. Nu vei putea sta înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este o ființă sfântă și perfectă și El cere sfințenie și neprihănire și perfecțiune absolută dacă vrem să intrăm în prezența Lui. Standardul este perfecțiunea. Și acesta nu va fi coborât pentru tine sau pentru mine sau pentru oricine altcineva. Standardul este perfecțiunea, doar oamenii perfecți vor ajunge în cer. Problema este, așa cum deja am făcut aluzie, că noi nu suntem perfecți. Noi am încălcat legile lui Dumnezeu. Noi nu L-am crezut și nu L-am iubit. Nu L-am slujit și nu l-am onorat. Nu ne-am închinat Lui așa cum El este vrednic să primească închinare! Și într-o bună zi, noi toți vom muri și vom sta înaintea lui Dumnezeu, și vom avea un munte de vină și de păcat atârnând asupra noastră. Și deci, aceasta este situația disperată în care se află fiecare ființă umană.

Dar situația devine și mai rea. Nu se oprește doar la faptul că noi nu L-a ascultat. Vedeți, fiecare păcat are o consecință, plata păcatului este moartea. Există o pedeapsă! Și aceasta este mânia și furia lui Dumnezeu. Deci, nu numai că nu L-am ascultat pe Dumnezeu, ci acea neascultare a avut ca rezultat o consecință, iar acea consecință este mânia lui Dumnezeu, și ea se apropie.

Vestea bună a evangheliei lui Isus Hristos este că Dumnezeu a intervenit să facă pentru noi ceva ce noi niciodată nu am putea face pentru noi înșine. Faptele tale nu vor îndepărta niciodată mânia lui Dumnezeu. Eforturile tale nu o vor face. Lacrimile tale nu o vor face. Mersul tău la biserică, îmbrăcarea elegantă sau mai puțin elegantă, faptele bune, voluntariatul, caritatea; niciunul din aceste lucruri nu vor satisface mânia lui Dumnezeu, și niciunul din aceste lucruri nu te va face perfect. Nu va îndeplini cerința. Atunci ce anume o îndeplinește?

Deci, vestea bună este că Isus Hristos a venit în lume, El a fost în întregime Dumnezeu, El a existat ca Dumnezeu din eternitate, și a devenit Om. A luat un trup uman. El S-a smerit ca să devină om. Să intre în această lume ca un bebeluș, ca un prunc umil. Și să trăiască în mijlocul lumii păcătoase ca om. Și El a trăit o viață perfectă. A trăit aproximativ 33 de ani. A împlinit Legea lui Dumnezeu în mod perfect, a împlinit toate poruncile, a împlinit toate profețiile care au fost scrise în Vechiul Testament. Sute de profeții care au fost prezise despre Mesia care avea să vină, El a împlinit acele profeții. El a venit ca să ce? Ca să asculte acolo unde noi nu am ascultat. El a venit să împlinească Legea lui Dumnezeu. El a satisfăcut cerința dreaptă a Legii.

De ce este aceasta o veste bună? Pentru că, așa cum am spus, doar perfecțiunea te va duce în cer! Și niciunul dintre noi nu suntem perfecți, dar Isus Hristos a venit și a trăit în mod perfect! Și nu numai atât. O, după ce El a satisfăcut Legea, după ce a fost ascultător până la moarte, El Și-a dat viața pe cruce. El Și-a dat viața ca jertfă.

Vedeți, cum am spus. O problemă este că niciunul dintre noi nu este perfect. Noi toți am păcătuit. Dar a doua problemă este că noi merităm o pedeapsă. Merităm o consecință, iar acea consecință nu este doar moartea, ci moartea veșnică. Dar Isus Hristos pe cruce, S-a dat pe Sine Însuși ca să ia asupra Lui pedeapsa pe care noi toți o merităm, mânia lui Dumnezeu. Aceasta a fost pusă asupra Lui. Așa că, nu doar că El a suferit toate agoniile fizice ale crucii prin răstignire, ci El a suferit agoniile spirituale ale purtării greutății păcatului. Biblia spune că El a devenit ispășire. El a satisfăcut mânia dreaptă a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Aceasta a fost turnată asupra Lui pe cruce.

Și El moare, El moare cu adevărat. Pentru că El este și Dumnezeu și om, El chiar Își dă viața și este pus în mormântul lui Iosif din Arimateea, așa cum a fost profețit. Dar trei zile mai târziu, El revine la viață cu o promisiune. Vedeți, El a învins moartea! El a învins dușmanul, pe Satan! El a învins păcatul, și revine la viață cu o promisiune: că oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Dacă îți pui încrederea în Isus Hristos și în ceea ce El a făcut prin viața Sa perfectă, și prin moartea Sa sacrificială, și prin învierea Lui victorioasă, atunci tu, indiferent de ce ai făcut, indiferent de câte păcate ai comis, indiferent de câte ori ai făcut-o; indiferent care a fost blasfemia ta, indiferent de ce rușine ai asupra ta: Tu, domnule! Tu, doamnă! Vei fi salvat(ă)! Salvat de ce anume? Salvat nu doar de iad și de mânia lui Dumnezeu, ci salvat de puterea păcatului care te ține rob!

Iar pocăința înseamnă a avea parte de o schimbare a minții cu privire la tine și la păcatul tău. Și o schimbare a minții cu privire la cine este Dumnezeu și la sfințenia și dreptatea Lui. Și înseamnă să ajungi să îți recunoști propria-ți mare vină pe care păcatul o aduce asupra ta. Așa că noi trebuie să ne pocăim și trebuie să credem în Domnul Isus Hristos.

El te schimbă, în mod supranatural. Duhul Sfânt vine și locuiește în tine, îți dă o inimă nouă, noi plăceri, noi dorințe. Și umbli victorios. Iertat de tot păcatul tău. Împuternicit să trăiești drept și având promisiunea că vei fi cu Hristos în cer pentru totdeauna.

Aceasta este vestea cea bună, vestea pe care dorim să o aducem în Temple, în Killeen, și vestea pe care dorim să ți-o aducem ție. Aceasta este vestea care te poate salva, care te poate face în sfârșit liber; de toate lucrurile pe care le-ai încercat, toată viața ta să fie eliberată. Aceasta este vestea: mesajul despre Hristos și El crucificat.

Iar noi încercăm să proclamăm adevărata Evanghelie biblică, pentru că realitatea este că sunt multe biserici care caută să proclame adevărul lui Hristos și totuși, mesajul, dacă asculți cu atenție, este o versiune foarte diluată a ceea ce învață Biblia. Așa că, în Biblie Isus ne avertizează că vor fi mulți în ziua aceea care vor spune, „Doamne, Doamne, n-am făcut noi cutare și cutare lucru?” Iar Isus le va spune, „Plecați de la Mine, niciodată nu v-am cunoscut, voi ce săvârșiți fărădelegea.”

Deci, noi chemăm oamenii la ceea ce înseamnă o convertire autentică. Iar Biblia spune că dacă crezi în Domnul Isus Hristos, dacă te încrezi în El, vei fi mântuit. Și deci, noi suntem mântuiți doar prin credință, iar credința este întotdeauna cuplată cu pocăința. Dar dacă tu ești cu adevărat mântuit, acest lucru va avea ca rezultat o transformare în viața ta. Biblia vorbește despre necesitatea de a fi născut din nou, de a fi regenerat. Așa că ideea este că noi trecem din moarte la viață. De la moarte spirituală la viață spirituală. Pur și simplu este imposibil ca cineva să spună, „Sunt creștin” și totuși să nu fi experimentat niciodată vreo transformare în viața sa. Și atât de mulți oameni, poate mii, poate milioane de oameni, sunt înșelați în această privință. Așa că noi chemăm oamenii la ceea ce Biblia spune că înseamnă creștinismul autentic. Acesta implică a te supune domniei lui Hristos, a crede în El, a te încrede în El, a te da în întregime Lui și a te ține doar de El pentru mântuirea ta. Ne rugăm ca mulți dintre voi să veniți și să vă alăturați nouă, și ca Dumnezeu, în mila Lui, să aducă pe mulți din Killeen și din Temple la credința mântuitoare în Fiul Său.

El ne schimbă. El m-a schimbat pe mine. Te poate schimba și pe tine.