Isus Hristos Este Singura Ta Speranţă

Vreau un Mântuitor care şi-a făcut bine treaba. Şi a rezolvat deplin păcatele mele. Dacă cineva a păcătuit, să ne amintim că avem un apărător, să nu ne mai ingrijorăm legat de ce am făcut sau ce n-am făcut. Ci să ne uităm la Mântuitorul. Avem un avocat al apărării. Fără El, suntem în tot felul de probleme cu Dumnezeul cel viu. Dar avem cel mai bun avocat al apărării. El nu a pierdut nici un caz. El niciodată nu a eşuat. Isus Hristos, Cel neprihănit.

Nu, nu e vorba de ce am făcut noi, n-ai putea să te alături celor din jungla africană ca să oferi porci și pui pentru păcatul tău, nu ți-ar folosi la nimic. Ai putea merge în Munții Anzi să sacrifici fecioare pentru păcatul tău, tot nu ți-ar fi de folos. Ai putea aduce ca jertfă râuri de untdelemn şi mii de animale, tot nu ți-ar folosi la nimic, spune Mica. Ai putea merge şi câştiga o mie de suflete pentru Hristos, dar nici asta nu te-ar ajuta în vreun fel… Nu L-ar face pe Dumnezeu să se îndure de tine, să te grațieze. Nu poți face nimic, chiar nimic!

Deci trebuie să venim la Hristos spunând: Nu am nimic să îți aduc, Doamne absolut nimic! Nu voi putea sta in fața Dumnezeului celui viu, în ziua aceea măreață, fără ceea ce ești și ai făcut Tu pentru mine. Isus Hristos şi El răstignit, aceasta este Evanghelia slavei. Nu are la bază faptele făcute de cineva, ci are la bază o persoană, și astfel ne punem încrederea în Isus Hristos. În persoana și în lucrarea de pe cruce a lui Isus Hristos, Cel neprihănit. Aceasta este încrederea noastră. Da, avem un avocat foarte bun, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.

El n-a cunoscut, n-a făcut, n-a avut, iar în El nu s-a găsit păcat! A trăit o viață perfectă, a murit o moarte perfectă și a înviat cu putere mare. Isus a spus: „S-a isprăvit.” (Ioan 19:30) iar Dumnezeu a fost mulțumit şi L-a înviat din morți. Și L-a aşezat la dreapta Sa, cu toată autoritatea şi I-a pus totul în mână. Lui, omului Isus din Nazaret, i-a fost dată putere peste toată suflarea ca să dea viață veșnică tuturor celor pe care I i-a dat Tatăl. Şi atunci spun: „Doamne Isuse, mă încred în Tine, cred că ai murit pentru mine.” „M-ai ispășit pe deplin de sub mânia lui Dumnezeu!” „Şi voi sta cu încredere în ziua judecății, datorită lucrării făcute de Isus.” Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Asta este dovada maximă a iubirii lui Dumnezeu faţă de tine, credinciosul. „[Orice i-aș da n-ar fi de-ajuns / Să răsplătesc iubirea Sa] / Ce-am mai de preț eu I-am adus / Primește Doamne viața mea!” Auzi, să moară Isus pentru mine, chiar pentru mine, personal. CT Studd spune: „Dacă Hristos e Dumnezeu şi a murit pentru mine, nu există nici un sacrificiu prea mare de făcut pentru El.”

Trebuie să fugi de mânia viitoare! Şi să spui: „Cred, Doamne Isuse, cred că ai murit pentru păcătoşi, așa cum sunt și eu. Mă îndrept spre iad, nu merit să mă duci în cer, dar cred că Tu ai murit și că ai plătit datoria păcatului meu. ” Aceasta este Evanghelia. Vestea bună… și anume că deşi sunt un păcătos care merit iadul, eu astăzi pot sta drept și am trecere înaintea lui Dumnezeu! Aceasta este vestea bună. Totul se datorează lucrării lui Isus. Slăvit fie Dumnezeu! Și slăvit fie Mielul în veci de veci! A Lui să fie lauda, slava, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor, datorită lucrării Lui.