Isus a Murit Pentru Mine

Bob Jennings
Către Bisericile Galatiei: har și pace vouă de la Domnul nostru Isus Hristos.. El S-a dat pe Sine Însuși… Pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă, sau să ne izbăvească, din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Tim Conway
Fraților, când acea dragoste te captivează, când realizezi… pentru mine… El a facut asta pentru mine! Atunci aceasta te invadează și te stăpânește. El m-a iubit. S-a dat pe Sine pentru mine. Când cânți „O, adânca dragoste” și nu este doar un lucru vag. Îți devine familiară acea voce a lui Dumnezeu, “Am făcut asta pentru tine”. Fraților, Pavel știe că aceasta îl face pe un bărbat și pe o femeie să dea totul pentru Hristos. Acest lucru este convingător. Este puternic. Nu este un lucru mic. Când cânți sau auzi, și vine direct la inimă, fraților! Direct aici! Păcatul meu nu este în parte, ci întreg răstignit pe cruce și nu îl mai port.

Când un om îl contemplă pe Hristos și dintr-o dată Hristos pătrunde și toarnă val după val din realitățile dragostei Lui.. tu nu te scoli și te duci să te culci cu nevasta vecinului tău. Fraților, în asemenea împrejurări trăim noi. Voi spuneți, „Acest lucru este foarte expresiv.” Fraților, este realitatea, aceasta e realitatea și Pavel știe acest lucru. Pavel nu ar spune “Efesenilor, asculta-ți-mă, îmi plec genunchii, aici la capătul acesta, și-L rog ca potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, ca să puteți înțelege cât de imensă este această dragoste pentru voi. Nu stați la capătul celălalt întristând Duhul când eu sunt aici rugându-mă pentru voi”. Pentru că prin acel Duh vine puterea aceea de a realiza dragostea Lui Hristos pentru tine.

Fraților, aceasta întrece cu mult doar simplul citit: „Hristos m-a iubit.” Fraților, când acea dragoste te captivează.. când realizezi.. pentru mine! El a făcut asta pentru mine!

Bob Jennings
El a făcut totul, totul este pregătit. Ușa este deschisă ca să poarte de grijă problemei tale și ca să rezolve păcatul tău și să te ducă în locul numit cer și să îți dea viață veșnică aici și acum și tu o să spui „Nu!”? O să spui “Eu sunt bine, sunt foarte bine acolo unde vreau să fiu”. Să nu fie niciodată așa. Haide. Pocăiește-te. Părăsește păcatul. Tot păcatul cunoscut lasă-l în urmă. Lasă bunurile și rudele în urmă, această viață pieritoare de asemenea. Și crede în Domnul Isus Hristos. Doamne, cred că sunt un păcătos și merit să merg în iad. Nu am nici un motiv ca Tu să mă duci în cer, dar cred că Tu ai murit pentru păcătoși ca și mine. Cred că ai murit ca să plătești plata păcatului meu. Cred; voi crede că Isus a murit pentru mine, plus nimic altceva. Aceasta era o eroare a galatenilor. Era: Isus plus ceva, iar Evanghelia este: doar Isus.