Isus Hristos, Marele Nostru Preot

Categorie: Extrase din Predici, Video
Subiecte:

Isus Hristos a luat natura umană asupra Lui pentru totdeauna. Ca să fie Mare Preot pentru totdeauna. Ca să mijlocească pentru noi pentru totdeauna.

 ––––––-

În Evrei 1, El a FĂCUT – “după ce A FĂCUT curățarea păcatelor, A ȘEZUT”. Preoții din Vechiul Testament nu aveau voie să se așeze în timp ce erau în slujbă. Ei nu aveau scaune în Templu. Nu aveau scaune în Cortul Întâlnirii. De ce? Pentru că lucrarea lor nu se termina niciodată. Dar ceea ce spune autorul epistolei către Evrei este că Hristos S-a dat pe Sine și S-A AȘEZAT. Gata! S-a terminat! Lucrarea este completă! Și ea nu se schimbă. El este același pentru totdeauna. Victoriosul Preot Rege. Lucrarea Lui este încheiată.

Un singur păcat, și Adam și Eva au căzut. Un singur păcat a distrus omenirea. Un singur păcat te va duce în iad. Un singur păcat neiertat. Isus Hristos a venit cu un legământ superior, care este garantat prin sângele Său. Și vedeți, aceasta nu este o promisiune făcută între noi și Dumnezeu. Ci este o promisiune făcută între Tatăl și Fiul. Unde Fiul spune: “Eu voi muri pentru ei. Îmi voi vărsa sângele pentru a dezlănțui puterea Duhului lui Dumnezeu în viețile lor, și pentru ca ei să poată fi iertați de păcatele pe care le-au comis împotriva lui Dumnezeu.” Și Hristos spune: “Voi veni, voi fi purtătorul păcatelor lor, voi fi Preotul lor, voi fi jertfa lor. Voi câștiga pentru ei răscumpărarea. Le voi cumpăra viața veșnică. Voi fi zdrobit sub mânia lui Dumnezeu. Voi bea paharul pedepsei pe care ei merită să îl bea. Voi luat totul asupra Mea, Mă voi supune Legii și voi ține acea Lege în locul lor, pentru ca ei să poată fi fără vină când păcatul lor va fi pus în contul Meu și Eu voi suferi sub osânda lui, iar dreapta Mea ținere a Legii va fi dată lor, ca ei sa poată fi socotiți drepți înaintea sălii de judecată a lui Dumnezeu.”

Asta s-a întâmplat. Și Isus a spus: “Mă voi da pe Mine Însumi. Tu Mi-ai pregătit un trup. Și Eu trebuie să devin om. Și deși sunt egal cu Dumnezeu, nu socotesc aceasta ca un lucru de apucat să fiu socotit egal cu El.” Ci S-a dezbrăcat de slava Sa și S-a coborât. S-a coborât ca rob și S-a coborât ca om. Și Și-a dat întreaga viață și a dus acea ascultare până la cruce. Și Dumnezeu L-a zdrobit acolo.

Și astfel El este acum un Mare Preot care a făcut o lucrare. Iar noi ne odihnim. Și ne putem odihni. Pentru că acest legământ spune că prin credința în El… putem spune “Doamne, mă încred în Time. Tu ai ținut Legea pentru mine. Și ai plătit ceea ce păcatele mele meritau. Iar eu mă încred în Tine că Tu îmi vei da Duhul Tău, Tu mă vei transforma, Tu imi vei da o inimă nouă.” Toată încrederea mea este în El și în ceea ce a făcut sângele Său.

El este un ajutor pentru cei ce sunt ispitiți, și El este victorios; El poate ajuta, El Și-a dat viața. El are ajutor pentru păcătos. Oricât de ticălos ai fi, oricât de murdar ai fi, sau oricât de grave păcate ai comis, atât de multe încât nici nu le mai poți număra, și ele toate apasă greu pe umerii tăi, și te vor arunca în fundul iadului, dar lucrarea pe care a făcut-o acest Mare Preot este că a făcut ispășire; asta înseamnă îndepărtare totală a mâniei. Întreaga mânie este ștearsă. Asta înseamnă iertarea. Totul. Toate păcatele tale – trecute, prezente, viitoare – sunt iertate în întregime.

S-a făcut ispășire. Dar El a trebuit să devină om. Dar devenind om, această preoție nu se mai schimbă niciodată. Gândiți-vă la aceasta: El Își va purta umanintatea PENTRU TOTDEAUNA. El salvează pe deplin pe aceia care vin la Dumnezeu prin El, pentru că El, ca om și ca Mare Preot victorios, fiind făcut în orice privință ca și noi, rămâne așa pentru totdeauna. El a luat natura umană asupra Lui PENTRU TOTDEAUNA. Ca să fie Mare Preot PENTRU TOTDEAUNA. Ca să mijlocească pentru noi PENTRU TOTDEAUNA.