Dar noi ne lăudăm în Isus Hristos, Filipeni 3:3

Doriţi o definiţie simplă a unui creştin, a unui creştin adevărat? El este un om care se laudă, se făleşte şi se bucură în Isus Hristos. Lauda lui nu este nici ambiţia, nici munca, nici femeile, nici hobby-ul, nici casa, nici ieşirile la vânătoare. O doamnă în vârstă, oricând prindea ocazia, conducea discuţia la nepoţii ei. Aceea era lauda ei. Am cunoscut oameni care aveau colecţii de maşini, de instrumente, de vârfuri de săgeată, sau chiar de nasturi. Acestea erau lucrurile cu care ieşeau în evidenţă. Pentru unii poate fi o coafură mai ciudată, un articol de îmbrăcăminte, sau chiar sărăcia lor. Pentru unii este biserica lor sau slujirea lor. Oamenii trebuie să aibă ceva cu care să se laude, chiar dacă acel lucru este chiar păcatul lor, ruşinea lor, Filipeni 3:19.

Dar creştinii se laudă în Isus Hristos – persoana şi lucrarea Lui. Noi ne lăudăm cu existenţa Lui eternă, cu întruparea Lui umilă, cu viaţa Lui perfectă, cu minunile pe care le-a făcut, cu moartea Sa înlocuitoare, cu învierea Lui plină de putere, cu înălţarea Lui supremă, cu mijlocirea Sa eficace, cu domnia Lui suverană, cu a doua Sa venire şi cu dreapta Sa judecată. Noi ne lăudăm cu dragostea Lui incomparabilă, cu pacea Sa care întrece orice pricepere, cu mila Sa blândă, cu iertarea Lui incredibilă, cu măreaţa Lui mântuire, cu sfinţii Săi maiestuoşi, cu înţelepciunea Sa fără de margini şi cu nădejdea Sa binecuvântată. Natura creştinului îl face să se ferească de a se lăuda cu orice altceva decât cu crucea lui Hristos pe care vina păcatului său a fost îndepărtată, Galateni 6:14.

Creştinul a văzut că nu există nimic altceva vrednic cu care să se laude. Orice altceva e trecător, şubred, slab şi ţărână. Orice alt lucru este relativ, iar anul următor altcineva îl va face mai bine şi apoi va muri. Împăraţii mor. Imperiile se năruie şi sunt uitate. Dar Isus Hristos trăieşte şi împărăţeşte. În cele din urmă, toţi se vor înfăţişa înaintea Lui şi El va primi slava. Noi strigăm acest lucru de pe acoperişul caselor. Eşti mândru de Isus Hristos?

(1949 - 2012)
Bob Jennings și-a început lucrarea pastorală în Kirksville, Missouri, în 1978 în biserica ce se întâlnește acum la Lake Road Chapel. În 1983 s-a mutat în Sedalia, Missouri, pentru a păstori o turmă mică pe care Dumnezeu o ridicase în acel oraș (și care acum se întâlnește la biserica Highway M Chapel). Bob a vorbit la multe conferințe atât în Statele Unite cât și în Europa de Est. El a fost implicat, de asemenea, în diverse evanghelizări în campusuri universitare de-a lungul anilor. Domnul l-a binecuvântat pe el și pe soția lui, Terri, cu cinci copii. Bob este respectat ca un om evlavios de către toți cei care l-au cunoscut și, probabil cel mai mult, de către familia lui. El a adormit în Domnul în noiembrie 2012.