Unul pentru toți și toți pentru unul (Sesiunea 3)

Categorie: Predici Complete
Subiecte:

„El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi.” (Efeseni 1:23)