Ce a făcut Dumnezeu pentru noi, în Hristos, la cruce (Sesiunea 4)

„Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”” (Galateni 3:13)