Misiunea Bisericii (Sesiunea 4)

Categorie: Predici Complete
Subiecte:

Misiunea Bisercii este să continue misiunea lui Isus Hristos pe acest pământ. Care este această misiune? Acest lucru îl vom învăța ascultând această ultimă sesiune a conferinței pe tema eclesiologiei.