Rolul predicării în facerea de ucenici (Sesiunea 4)

Categorie: Predici Complete

În această sesiune Michael Durham continuă tema începută în sesiunea 3, și anume componentele adevăratei predicări, iar apoi vorbește despre pregătirea unei predici.