Rolul predicării în facerea de ucenici (Sesiunea 3)

În această sesiune Michael Durham vorbește despre componentele adevăratei predicări.