Zece Acuzaţii Împotriva Bisericii Contemporane

1. Suficienţa Scripturii
2. Caracterul lui Dumnezeu
3. Păcatul omului
4. Evanghelia
5. Regenerarea
6. O invitaţie nebiblică la Evanghelie / Rugăciunea păcătosului
7. Biserica
8. Disciplina bisericească
9. Sfinţenie / Separare
10. Familia + Îndepărtarea de la credinţă