De cine să mă tem? Domnul este lumina mea


„Domnul este lumina şi mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad. Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.” (Psalmul 27:1-3)

Două lucruri constituie toate temerile noastre: lucrurile care nu ne sunt cunoscute și lucrurile care ne sunt cunoscute și sunt mai mari decât puterea noastră de a le gestiona. Pentru cei care se încred în Domnul, a căror Mântuitor este El, niciunul dintre acestea nu mai poate să îi amenințe.

El este lumina noastră. Și ca atare, El este cunoștința și înțelepciunea noastră. Nu vom suferi de neștiință. El ne va învăța cu privire la tot ceea ce avem nevoie să știm. Dacă ne încredințăm Lui lucrările și căile noastre, El ne va statornici gândurile și va avea grijă ca noi să nu facem greșeli fatale. Nu trebuie să ne fie frică de întreprinderile noastre, dacă astfel de întreprinderi sunt rânduite de El. Ele vor reuși prin faptul că vor realiza ceea ce El intenționează.

Când cei răi, dușmanii noștri, urzesc rău împotriva noastră… și vor face acest lucru când vor veni împotriva noastră… au făcut-o și o vor mai face… atunci putem fi siguri că puterea noastră firavă nu va fi speranța noastră de salvare. El este puterea vieții noastre. Și deși s-ar putea ca ei să ne cauzeze discomfort și greutăți și necazuri și eșecuri, Dumnezeu este Salvarea noastră. Nu vom fi cu totul doborâți.

Noi nu știm totdeauna ce plănuiesc dușmanii noștri împotriva noastră. Nu știm totdeauna că ei ne asaltează. Uneori Dumnezeu ascunde de noi activitățile lor. Alteori El ne descoperă ce fac ei. Ambele cazuri sunt teste de credință. În primul caz este posibil să ne temem de ceea ce nu cunoaștem; în al doilea caz s-ar putea să ne temem de ceea ce cunoaștem și vedem. Dar pentru aceia dintre noi care ne încredem cu adevărat în Domnul, nu contează ce face sau ce plănuiește dușmanul; nu contează cât de mulți se strâng împotriva noastră. Putem fi încrezători în Domnul și în El ne vom odihni.

Bentley, Louisiana