Caută-L pe Domnul cu toată inima

Categorie: Fragmente din Predici, Video
Subiecte:

Pavel se ruga pentru Efeseni chiar dacă ei erau deja pecetluiţi cu Duhul. El spune: “Mă rog ca voi să fiţi umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu.”

Să primeşti mai mult. Moise s-a rugat pentru mai mult. Pavel şi David s-au rugat pentru mai mult. “Te caut cu ardoare.” (Psalmul 63:1)

Doar un nebun dacă ar da peste o mină de aur nu s-ar întoarce să ia tot ce e acolo.

Caută-L prin credinţă. Credinţă. Să crezi că Dumnezeu e puternic. Destul de puternic pentru a mă elibera de păcat. Destul de puternic să îmi pună viaţa în ordine, să mă ajute să înaintez, să îmi pună picioarele pe stâncă. ‘Doamne, cred că nu e nimic prea greu pentru Tine, Tu îmi poţi vindeca viaţa, mi-o poţi pune în ordine şi mă poţi face să înaintez, poţi face tot ce este necesar în viaţa mea.

Las totul în seama Ta, investesc totul în Tine. Mă încred în Tine pentru ajutor. Mă rog cu credinţă.’ “Vii înaintea unui Rege aducând cereri mari, Harul şi puterea Lui sunt aşa de mari încât nimeni nu poate cere prea mult.”

Când Moise avea mâinile ridicate pentru mijlocire, Israel biruia. Iosua s-a rugat şi soarele s-a oprit. Pastorul Hsi, din China, a fost mântuit, iar soţia lui nu era convertită; ea era o piedică pentru lucrare. El s-a rugat şi a postit 3 zile, apoi a mers la soţia sa şi a scos afară un demon din ea, apoi ea i-a fost un ajutor de nădejde.

Roagă-te… roagă-te cu credinţă, Dumnezeu vrea, El poate, încrede-te în Domnul pentru toate lucrurile. “Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti.” (Ieremia 33:3)

Abandonează-te lui Dumnezeu, atotputerniciei Lui. Tu eşti în una din aceste categorii: ori Îl cauţi pe Dumnezeu, ori nu. Dacă nu Îl cauţi pe Dumnezeu… uite ce te cheamă Dumnezeu să faci astăzi: “caută-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi.”

Este scris că Ezra i-a spus regelui: “Mâna Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Lui sunt peste toţi ce ce-L părăsesc.” (Ezra 8:22) Dacă puterea şi mânia Lui sunt pentru cei ce nu-L caută, mai bine te-ai apropia câtă vreme Domnul este aproape, câtă vreme Domnul este aici, cât ai viaţă şi suflare.

O atitudine statică este foarte periculoasă. Dacă un avion încetează să înainteze, se prăbuşeşte.

Amaţia a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată Lui. Uau! ‘Doamne, nu vreau să scrie aşa pe piatra mea funerară! Nu lăsa ca aceasta să fie biografia mea! Am făcut ce este bine înaintea Ta, dar nu cu toată inima!? Ajută-ne!’

Mai bine L-ai căuta pe Domnul acum, mai bine ai veni înaintea Sa.

Îţi e teamă să mergi în iad? Iată ce este scris: “Când strigă un nenorocit, Domnul îl aude şi-l scapă din toate necazurile lui.” (Psalmul 34:6) Îţi e teamă să mergi în iad? Strigă către Domnul ca un om nenorocit.

Vino cu mâinile goale. ‘Doamne, nu am nimic să aduc, dar vin aşa cum sunt. Pe Tine Te caut.’ Este scris: “Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13)

Motivul pentru care nu Îl găseşti pe Dumnezeu, deşi poate ai încercat puţin să Îl cauţi, este pentru că încă mai ţii ceva pentru tine. Este scris că Îl vei găsi dacă Îl vei căuta cu toată inima. Doar pe această cale Îl vei găsi, spune Biblia.

Să Îl cauţi cu toată inima, fără nicio piedică în cale. O predare absolută şi necondiţionată Regelui regilor; toate afecţiunile tale să le îndrepţi către El, să le investeşti in El.

Să înaintăm! Mă simt ca şi cum cineva ar arăta de-a lungul unui ocean, haideţi să ne avântăm în el, în această aventură: din şiretlicurile păcatului, în prezenţa lui Dumnezeu.