Przemiana życia zawsze będzie towarzyszyć przebaczeniu

Kategoria: Fragment

Wiesz, być chrześcijaninem oznacza bycie podobnym do Chrystusa, ale jest również napisane, że jako chrześcijanie grzeszymy. Jeśli złamiesz jedno przykazanie, to złamiesz je wszystkie.

Cóż, Pismo jest bardzo wyraźne, Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. (1 List Jana 2:4) Pismo mówi bardzo wyraźnie, że nie każdy wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca. (Ewangelia Mateusza 7:21)

Faktem jest, że chrześcijanin czyni dobro, czyni sprawiedliwość. Tak, chrześcijanin grzeszy, ale rzecz w tym… że odkrywamy, że Apostoł Jan, napisał: „Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył…” On pisze, że „mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze.” Będąc ludem Bożym, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. Mamy przebłaganie które zostało uczynione i nie ma już dla nas potępienia.

Jako chrześcijanie, przeżywamy życie w którym Duch Boży wytwarza ten owoc miłości, a miłość jest wypełnieniem Prawa. Nie istnieje żadne prawo przeciwko miłości, miłość jest podsumowaniem, tak więc dzieje się to, że Duch Święty wypełnia tym owocem życie wierzącego, a każda niedoskonałość jest zmazana przez krew Chrystusa, zostaje ona zakryta, zostaje zakryta, zostaje zakryta.

Jesteśmy Bożymi współpracownikami a dobre uczynki zostały nam przeznaczone i są wypracowywane w chrześcijańskim życiu, a każda niedoskonałość, każda zmaza, została obmyta. To jest ten obraz. Krew Chrystusa obmywa niedoskonałości. Ale jeśli ktoś patrzy na życie danej osoby i w zasadzie charakteryzuje się ono niesprawiedliwością. Pismo jest bardzo wyraźne, że ta osoba jest nienawrócona. Jan jest bardzo wyraźny. Praktykujesz niesprawiedliwość? Jesteś dzieckiem diabła. Nie jesteś dzieckiem Boga. Ci którzy są narodzeni z Boga będą praktykować sprawiedliwość. Tego właśnie naucza Pismo.

Więc, chcemy spojrzeć na to: mówi, że jeśli ktoś prawdziwie się nawrócił, jeśli prawdziwie narodził się na nowo, jeśli jest prawdziwym chrześcijaninem, to jest nowym stworzeniem w Chrystusie. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. W zasadzie mamy osobę która była martwa w upadkach i w grzechach, i została ożywiona wraz z Chrystusem, i to życie radykalnie różni się od życia które miała przedtem.

Czy jest ono doskonałe? Nie, nie jest doskonałe ale zmierza do doskonałości. Z chwały w chwałę Duch Boży nas przemienia bardziej, i bardziej, i bardziej, i bardziej w podobieństwo Chrystusa. I taka jest rzeczywistość, a tam gdzie jej brak… cóż macie ludzi którzy… przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy; Widzicie, tą mocą jest przemiana, tą mocą jest nowe stworzenie.

Jeśli ta nowa twórcza rzeczywistość nie jest obecna, to nie jest to prawdziwe chrześcijaństwo, nie jest to biblijne chrześcijaństwo. Przemiana życia będzie zawsze towarzyszyć przebaczeniu naszych grzechów. Zawsze. Gdy Bóg ogłasza grzesznika sprawiedliwym, to prawnie zostało mu przebaczone; temu zawsze towarzyszy prawdziwa, praktyczna przemiana życia.

Tak więc ciągle i ciągle, Pismo mówi: „Nie bądź zwiedziony.” Nie bądź zwiedziony, żeby myśleć że jesteś chrześcijaninem, Nie bądź zwiedziony, żeby myśleć że twoje grzechy są przebaczone, chyba że twoje życie zostało przemienione w sposób o którym mówi Pismo.

Nie mogę zobaczyć przebaczenia, ale mogę zobaczyć przemienione życie. I Pismo jest pełne ostrzeżeń: nie bądź zwiedziony, nie bądź zwiedziony, jeśli nie ma żadnej przemiany, to nie ma również przebaczenia.

Nie wierz że należysz do nieba, jeśli nadal jesteś tą samą starą osobą która goni za grzechem w ten sam stary sposób, ponieważ zbawienie Chrystusa jest o wiele lepsze niż to.

Więc mówisz że: albo jesteś gorący albo zimny? Że nie możesz być letni? Czy mam rację?

O nie, nie możesz, jeśli jesteś letni to zostaniesz wypluty z Jego ust.