Kevin Williams

7 Posty przez autora

Jaki jest Bóg?

48:28

Jaki jest Bóg?

Charakter Boga. Jezus Chrystus jest Bogiem. Niebezpieczeństwo stosowania się do niepotwierdzonych frazesów. Przedłóż Bogu wszystkie twoje prośby w modlitwie.

Żywa ofiara

41:14

Żywa ofiara

Rz 12:1

Znaczenie żywej ofiary w przeciwieństwie do zwykłej. Życie chrześcijańskie nigdy nie powinno być mechaniczne. Chrześcijaństwo to nie jakiś zbiór zasad i obowiązków.

Prawdziwy cel naszego życia

41:48

Prawdziwy cel naszego życia

Rz 11:34-36

Wyjaśnienie prawdziwego powodu, dla którego żyjemy. / Porównanie ograniczonej wiedzy człowieka z nieograniczoną mądrością i wiedzą Boga.

Zwróć się do Chrystusa

6:53

Jak byś się czuł, gdyby twoje myśli zostały wyświetlone w państwowej telewizji?

Jak byś się czuł, gdyby twoje myśli zostały wyświetlone w państwowej telewizji?

Bądź szczery przed sobą: kiedy staniesz przed Bogiem w Dzień Sądu - mając na uwadze to, że On widział każdą twoją złą myśl i zachowanie - okażesz się przed Nim winny czy niewinny?

Ewangelia Jezusa Chrystusa

45:43

Ewangelia Jezusa Chrystusa

Chrystus musi zbawić cię całkowicie albo wcale. On nie będzie Twoim współodkupicielem. Po co mieć nadzieję w Chrystusie plus coś co robisz?

Czym jest usprawiedliwienie

24:27

Czym jest usprawiedliwienie

List do Rzymian 4:5 - Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość,